Světová ekonomika by měla růst

Tuzemská ekonomika už celkem delší čas roste, což je pro naši zemi rozhodně velké plus, které má vliv na několik různých dalších oblastí. Tento vliv je samozřejmě pozitivní. Pokud se podíváme na několik konkrétních oblastí, kde má růst ekonomiky pozitivní dopad, potom je to zcela určitě:

  • Výše státního dluhu
  • Výše nezaměstnanosti
  • Výše průměrného platu
Světová ekonomika je na tom stále poměrně dobře

Světová ekonomika je na tom stále poměrně dobře

Není to ale jenom tuzemská ekonomika. Určitě je třeba sledovat také tu světovou, jelikož i o ní je třeba říci, že nás výrazným způsobem ovlivňuje. I v tomto směru můžeme přinést pozitivní zprávy. A to nejenom s ohledem na minulost, ale také s ohledem na očekávaný budoucí vývoj.

Contents

Růst světové ekonomiky by měl zrychlit

Pokud se ohlédneme za loňským rokem, musíme přijít s pozitivní zprávou. A to konkrétně s takovou, že v loňském roce světová ekonomika rostla. Musíme však říci, že tempo růstu se zpomalilo, a to zhruba na 2,3 procenta. Pokud se na toto číslo podíváme v dlouhodobém horizontu, je třeba říci, že se jednalo o nejnižší úroveň od krize, který se objevila na konci minulého desetiletí.

Když se ale podíváme na odhady související s rokem 2017, očekávají odborníci, tedy konkrétně Světová banka to, že se tempo růstu zřetelným způsobem zrychlí. A to až na hodnotu 2,7 procenta. Kromě této informace současně vyzývá i k tomu, aby došlo ke zvyšování investicí, jelikož je na ně v podstatě ta pravá, ideální doba.

Jak tomu bude napříč celým světem?

Je nutné říci, že ekonomika se po celém světě nevyvíjí rovnoměrně, jelikož vždy záleží na konkrétních zemích i oblastech, a na vývoji jejich ekonomik. Předpokládá se, že v rámci vyspělého světa a v rámci vyspělých států by mělo dojít k tomu, že růst zesílí. Sice tomu bude pouze mírně, ale mělo by k němu dojít. Pokud se ohlédneme za rokem 2016, bylo tempo 1,6 procenta. Výhledy pro rok 2017 říkají, že by mělo tempo narůst až na hodnotu 1,8 procenta.

Zbytek světa by měl dosáhnout ještě výraznějšího vývoje. Pokud se také podíváme nejprve na loňský rok, potom bylo tempo růstu spojeno s hodnotou 3,4 procenta. Jak tomu bude v letošním roce? Očekává se celkem výrazný nárůst, a to až na hodnotu 4,2 procenta. Dále bychom neměli zapomínat ani na oblast rozvíjejících se tržních ekonomik. Zde by mělo dojít primárně k oživení cen komodit, stejně jako by mělo dojít i k tomu, že se ukončí ekonomické recese. A to konkrétně v Rusku, stejně jako v Brazílii. I takové jsou konkrétní vyhlídky Světové banky.

Mluví se také o nejistotách

I když jsou dané výhledy vesměs pozitivní, je třeba započítat do daných predikcí také několik možných nejistot, které budou s rokem 2017 souviset. Konkrétně se jedná o politickou situaci v USA, protože lze jenom těžko odhadnout celkové lokální, ale i globální dopady budoucího prezidenta Donalda Trumpa. Pokud se na jeho politiku a snahy podíváme blíže, je možné očekávat hlavně to, že bude provedeno několik opatření, které by měly s podporou růstu souviset. Jedná se však zatím nutně jenom o domněnky a tak nelze vyloučit, že tomu nakonec bude úplně jinak. I tyto nejistoty jsou však v dlouhodobém odhadu započteny a tak banky konkrétně mluví o číslech 2,2 procenta.

Kdo nejvíce zrychlí, a kdo naopak zpomalí?

Globální pohled máme za sebou. Podívejme se také na pohled lokální. Konkrétně potom na to, jaké země nejvíce zrychlí a u kterých se naopak očekává celkem výrazné zpomalení. Nejprve začneme první skupinou, kam můžeme zcela určitě zařadit hlavně lokality spadající do jižní Asie. Sem se řadí určitě Indie, která si v minulém roce držela celkem solidní tempo, které dosahovalo hranice sedmi procent. Už to bylo velmi výjimečné. Rok 2017 by však měl podle předpokladů přinést tempo růstu ještě výrazně větší. Pokud budeme konkrétní, tak až na hodnotu 7,6 procenta.

Pokud se podíváme i na druhou stranu, a to na poměrně výrazný propad, je třeba zmínit Čínu. Ta sice také bude poměrně zajímavě růst, ale už ne tak, jako tomu bylo v loňském roce. To se mluvilo o číslech na hodnotách zhruba 6,7 procenta. Pro letošní rok se předpovídá pokles o zhruba polovinu procenta, a to na hodnotu 6,2. Samozřejmě toto je zatím jenom dlouhodobý odhad a tak první měsíce teprve ukážou, na kolik byl přesný. Teprve poté lze dělat už nějaké objektivnější záběry spojené s tím, jak se ekonomice dařilo a dařit bude.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *