Jaké jsou dávky pro zdravotně postižené na rok 2018

Změny na rok 2018 se týkají i zdravotně postižených. Handicapovaní nyní získají více peněz na mobilitu, ale také nová pravidla na příspěvek na zvláštní pomůcku. V jaké výši jsou nové dávky, kdo má na ně nárok a jak podat žádost? To vám poví náš přehled dávek pro handicapované.

Contents

Finanční výpomoc pro handicapované

Finanční výpomoc pro tělesně postižené nabízí stát v několika dávkách: příspěvek na pomůcky a příspěvek na mobilitu. Kromě těchto dávek jsou zde i úlevy zdravotně a tělesně postiženým skrze průkaz osob se zdravotním postižením (OZP). Nyní se podíváme na to, jak získat jednotlivé dárky a kde o ně požádat.

Podívejte se na další změny pro rok 2018. Máme pro vás přehled změn pro podporu v nezaměstnanosti nebo kolik získáte na mateřské dovolené.

Dávka na mobilitu a průkaz osoby s handicapem

Příspěvek na mobilitu je pro každého, komu úřad práce přizná průkaz ZTP nebo ZTP/P. Je tedy nutné doručit na kontaktní pracoviště úřadu práce žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením.

Po podání žádosti na úřad práce putuje dokument k posudkovému lékaři okresní správy sociálního zabezpečení, který rozhodne, jak jste na tom s pohyblivostí a schopností orientace. Podkladem pro vydání rozhodnutí slouží tiskopis vyplněný od ošetřujícího lékaře. Ten si vás může pozvat na kontrolní prohlídku, která je rozhodující pro vyplnění tiskopisu.

Vyplněný posudek pak rozhoduje typ průkazu, který vám bude určen:

 • TP: pro osoby se středně těžkým postižením pohyblivosti nebo orientace
 • ZTP: pro osoby s těžkým postižením pohyblivosti nebo orientace
 • ZTP/P: pro osoby se zvlášť těžkým postižením pohyblivosti nebo orientace, které potřebují průvodce

Pro každou kategorii jsou pak stanoveny určité úlevy:

 • Pro držitele průkazu TP: Nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích a také přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech.
 • Pro držitele průkazu ZTP: Nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, zdarma jízdné v tramvaji, autobusu a metru. Dále sleva 75% na jízdné ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusoví dopravy a také přednosti při projednávání osobních záležitostí na úřadech.
 • Pro držitele průkazu ZTP/P: Kromě výše uvedených výhod mají také nárok na bezplatné nebo zlevněné cestování s doprovodem.

Pro držitele ZTP průkazu, ať už s doprovodem nebo bez vzniká nárok na příspěvek na mobilitu. O tento příspěvek je ovšem potřeba požádat. Vyplněná žádost se podává na úřadu práce. Na dávku má nárok osoba starší jednoho roku, pokud se samy nebo s doprovodem pravidelně přepravují. V některých případech podávají žádost zákonní zástupci. Pro obě skupiny je výše příspěvku stanovena na 550 korun měsíčně. Příspěvek na mobilitu je vyplácen za každý měsíc zpětně.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Další finanční pomocí od státu je příspěvek na zvláštní pomůcku. Tato dávka má pomoci usnadnit základní soběstačnost, pomoci při hledání práce nebo přípravy na budoucí povolání či získávání informaci.

Kdo má nárok na příspěvek je určeno zákonem. Opět se vše točí kolem zdravotního postižení a to konkrétně:

 • Osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Příspěvek je možné čerpat na speciální úpravy motorového vozidla, schodišťovou plošinu nebo stavební úpravy koupelny a WC.
 • Těžce sluchově postižení pomohou z příspěvku hradit nejrůznější vizuální signalizace, telefonní zesilovač nebo zařízení pro online tlumočení do znakového jazyka a podobné pomůcky.
 • Těžce zrakově postižení hradí z příspěvku vodícího psa, digitální čtecí přístroj, kalkulačku s hlasovým výstupem a jiné.

V případě podání žádosti o financování půjčky levnější než 10 tisíc korun, bude se úřad zajímat o vaše příjmy. Na dávku dosáhnete v případě, že je váš příjem a příjem společně posuzovaných osob (členové domácnosti) nižší než osminásobek životního minima.

Abyste mohli podat žádost na zvláštní pomůcku je potřeba splnit věkový limit. Obecně mají nárok na příspěvek osoby starší jednoho roku. Pokud bude z příspěvku hrazeno motorové vozidlo nebo úprava bytu je minimální věková hranice stanovena na tři roky. Nevidomí, kteří chtějí zažádat o vodícího psa mají nárok až v 15 letech.

Kolik dělá příspěvek na zvláštní pomůcku

Kolik získáte peněz na financování konkrétní pomůcky závisí na její ceně. Ze shora je však limit stanovený na 350 tisíc korun. Pokud se jedná o žádost na schodišťovou plošinu je maximální možná hranice 400 tisíc korun. Součet všech příspěvků nesmí překročit 800 tisíc korun v pěti po sobě jdoucích letech.

Zapomenout nesmíme ani na spoluúčast. Ze svých financí musíte hradit deset procent ceny zvláštní pomůcky. V případě, že je pomůcka levnější než deseti tisíc korun, je spoluúčast stanovena minimálně na tisíc korun. Existují výjimky kdy úřad práce může spoluúčast snížit.

Příspěvek na auto

Odlišná pravidla platí pro nákup motorového vozidla jako zvláštní pomůcky. Zákon přiznává příspěvek pro osoby s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí a s osobám s hlubokou mentální retardací. Krom toho je nutné se každý měsíc pravidelně dopravovat a být schopný vozidlo řídit nebo se v něm nechat převážet. Pravidelné dopravování stačí prokázat čestným prohlášením. Příspěvek na pořízení motorového vozidla má hned dvě hranice. Maximální částka příspěvku je 200 tisíc korun a minimální hranice 100 tisíc korun.

Výše částky, kterou získáte závisí na vašemu příjmu a příjmu společně posuzovaných osob. Vychází se ze životního minima – společensky uznaná hranice měsíčního příjmu, který pokrývá základní potřeby. Pro rok 2018 platí následovné:

 • 3410 Kč pro jednotlivce
 • 3140 Kč pro prvního dospělého v domácnosti
 • 2830 Kč pro druhého (a každého dalšího) dospělého
 • 1740 Kč pro dítě do 6 let
 • 2140 Kč pro dítě 6 až 15 let
 • 2450 Kč pro dítě 15 až 26 let

Výše příspěvku se počítá následovně:

 • 200 tisíc korun: pokud je váš příjem nižší nebo se rovná 8násobku životního minima
 • 180 tisíc korun: pokud váš příjem dělá víc než 8násobek životního minima, ale míň nebo stejně jako 9násobek životního minima
 • 160 tisíc korun: pokud váš příjem dělá víc než 9násobek životního minima, ale míň nebo stejně jako 10násobek životního minima
 • 140 tisíc korun: pokud váš příjem dělá víc než 10násobek životního minima, ale míň nebo stejně jako 11násobek životního minima
 • 120 tisíc korun: pokud váš příjem dělá víc než 11násobek životního minima, ale míň nebo stejně jako 12násobek životního minima
 • 100 tisíc korun: pokud je váš příjem vyšší než 12násobek životního minima
Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *