Svěřenské fondy a ochrana rodinného majetku, jak lze tento institut využít?

Svěřenské fondy představují efektivní způsob ochrany rodinného majetku. Jak fungují a proč je využít?

Co je svěřenský fond

Největší rozkvět si svěřenské fondy zažily v Anglii. Sem si našly cestu z římského práva. Tento institut měl ve své době poměrně prostý cíl: Pokud umírající převedl právo k pozemku na další osobu, nemusel sepisovat závěť a majetek nebyl zatížen dědickou daní.

V oblasti českého práva jde o relativní novinku, která se do něj dostala až s novým občanským zákoníkem. Ten začal platit v roce 2014.

Na počátku se do svěřenského fondu vyčlení majetek. Tento majetek pak existuje zcela samostatně a původní vlastníci k němu pozbývají vlastnická práva. Svěřenský fond nemá právní subjektivitu, vlastní sám sebe. Z právního hlediska se jedná o věc.

Majetek je držený a spravovaný jmenovanou osobou ve prospěch obmyšleného. Je přípustné, aby majetek spravovalo i vícero správců. V takovém případě je navíc možné, aby v roli jednoho ze správců dokonce byl i sám zakladatel. Činnost správce může kontrolovat zakladatel nebo obmyšlený.

Proč rodinný svěřenský fond 

Svěřenský fond se využívá jako způsob ochrany a dlouhodobé správy rodinného majetku. Jde o mimořádně flexibilní nástroj, který má mnohostranné využití.

Fondy se obvykle zakládají ve prospěch potomků či vnoučat. Svěřenský fond tak dokáže zajistit kontinuitu majetku po několik generací.

Svěřenský fond pro případ smrti garantuje, že majetek je vždy pojímán jako celek, ve srovnání s dědictvím tedy nedochází k jeho rozdrobení. Stejně tak případně napomůže majetek ochránit před nežádoucími dědici.

Svěřenský fond může taktéž posloužit jako rodinná finanční rezerva. A to ať již na rozjezd dalších podnikatelských aktiv nebo třeba na pozdější péči o seniora. V některých rodinách nachází svěřenský fond uplatnění dokonce jako nástroj správy výživného.

Tyto fondy mohou být taktéž propojeny s charitativní činností a dárcovstvím, tedy v zásadě suplovat činnost nadace. Ve světě jsou svěřenské fondy coby nástroj k podpoře sportu nebo kultury využívány velmi často.

Jak vzniká svěřenský fond

Svěřenský fond může založit osoba právnická i fyzická. Účel založení fondu může být veřejný i soukromý.

Do fondu lze vložit různé druhy majetku. Může to být ten již existující, ale dokonce i ten, který ještě neexistuje. Zařadit je sem například možné obchodní závod, nemovitost či příjem vyplývající z autorských práv.

Vzniknout může svěřenský fond dvojím způsobem. Buď je to smlouvou uzavíranou mezi zakladatelem a správcem (přesněji okamžikem, kdy správce přijme pověření ke správě)  nebo až úmrtím zakladatele. Dále je nutné, aby zakladatel vydal statut, který vymezí jeho fungování.

Statut pak musí obsahovat tyto náležitosti:

  • označení svěřenského fondu
  • označení majetku, jímž je fond tvořen při svém vzniku
  • stanovení účelu svěřenského fondu
  • podmínky pro plnění ze svěřenského fondu
  • údaj o době trvání svěřenského fondu
  • pokud je již určena obmyšlená osoba, tak musí být vymezena, případně je definován způsob, jak určit obmyšleného

Zaujala vás problematika svěřenských fondů? Další informace získáte na stránkách www.parkerhill.cz.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *