Co je finanční gramotnost?

Finance jsou dnes nedílnou součástí našeho života. Ne každý musí být vždy expertem na celou oblast, která se financí jako takových týká. Přesto je třeba mít určité povědomí o tom, jak svět peněz funguje, stejně jako je dobré mít povědomí o tom, jaké jsou v oblasti financí možnosti, výhody, stejně jako třeba například i rizika. Celý soupis daných vědomostí a informací můžeme označit jako finanční gramotnost. Ta je dnes velmi důležitá pro každého z nás.

Contents

S čím finanční gramotnost souvisí?

Základní definici jsme si již zmínili. Na co bychom rozhodně neměli dále zapomínat, to jsou také informace spojené s tím, s čím vším vlastně může finanční gramotnost souviset. Primárně pomocí ní zjistíme, jak bychom měli s financemi správně zacházet, a to hlavně napříč různými životními situacemi. Ty mohou být pozitivní, stejně jako negativní. Mezi ideální příklady patří:

nabídka debetní karty

Správná finanční gramotnost je důležitá

To jsou v podstatě tři hlavní oblasti, se kterými samotná finanční gramotnost přímo souvisí. Pokud máme dostatečné množství konkrétních znalostí a dovedností, je zde opravdu velká pravděpodobnost, že se napříč jednotlivými situacemi rozhodneme správně. Pokud ne, může to pro nás znamenat velký problém.

Jaké jsou výhody dobré finanční gramotnosti?

Podívejme se na situace, které souvisí s tím, že je naše finanční gramotnost na skutečně vysoké úrovni. Obvykle platí, že tato úroveň souvisí i s naší celkovou vzdělaností, stejně jako s celkovou orientací ve světě jako takové. Pokud v této oblasti dominujeme, může to znamenat, že dokážeme třeba poměrně dobře vybrat spořicí nebo investiční produkt. Tedy takový, který bude spojený nejenom s jistotou dobrého zhodnocení, ale bude spojený i s nízkými riziky.

Podobně nám může dobrá finanční gramotnost posloužit v případě, kdy vybíráme půjčku. I zde dokážeme poměrně dobře zhodnotit, zda ji vůbec potřebujeme, nebo je zbytečná. Stejně tak dokážeme celkem dobře posoudit také to, zda jsou nabízené úrokové sazby v pořádku, nebo jsou vysoké. Co umíme také dobře odhadnout, to je výše splátek, která je přímo spojená s našimi konkrétními finančními možnostmi.

Co když je naše finanční gramotnost nedostatečná?

Zatímco správná finanční gramotnost přináší výhody, ta nedostatečná s sebou logicky nese především velké množství nevýhod. Pokud se podíváme konkrétně, můžeme například špatně investovat své peníze, stejně jako si můžeme vzít také velmi špatný úvěrový produkt. Právě to je ten nejčastější příklad. Lidé se špatnou finanční gramotností se obvykle zaměřují hlavně na takové půjčky, které:

  • Reálně nepotřebují
  • Mají vysoký úrok
  • Nezvládnou je splácet

Nehledě na další negativa, jako je řešení jednoho úvěrového produktu druhým, nebo snaha hledat jenom v tom segmentu, který je v souvislosti se získáním finančních produktů tím nejjednodušším, který existuje.

Jako součást běžného vzdělávání

Aby byla finanční gramotnost rozvíjena, je určitě důležité. Nejenom u každého z nás, jelikož velkou roli v tomto hraje i stát. Ten náš aktuálně podporuje daný rozvoj, a to již od roku 2006. Je to z důvodu, aby občané mohli žít spokojenější životy a aby se tak nestali snadnějšími oběťmi třeba lichvářů, nebo různých podvodníků, či nevýhodných finančních produktů. Jedná se tedy v podstatě o jednu z forem ochrany spotřebitele na finančním trhu. Tato forma je logicky tou preventivní.

Různé aktivity v tomto směru podniká celá řada jak státních, tak třeba i neziskových institucí. Nechybí například instituce nazývaná jako NO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s., stejně jako je to i Česká národní banka, které se v daných oblastech angažuje. Nechybí logicky ani několik ministerstev, konkrétně potom Ministerstvo školství. To již naplánovalo hned několik programů, které mají za cíl zlepšit finanční gramotnost právě i těch nejmladších. Kteří mají možnost získat potřebné dovednosti a znalosti v nízkém věku, díky čemuž si je snadněji osvojí.

Jak je finanční gramotnost rozdělována?

Podívejme se společně také na jednotlivé stupně finanční gramotnosti, podle kterých můžeme celkem dobře určit, jak na tom z hlediska našeho konkrétního finančního vzdělávání jsme. Začít je třeba základní vrstvou, která je spojena s faktem, že na zjištění výhodnosti nebo nevýhodnosti není třeba nijak zvlášť velkých matematických schopností. Jde v podstatě o možnost jasně si uvědomit, že vysoký úrok a vysoké RPSN znamená nevýhodnost půjčky. Stejně tak může být souvislostí fakt, že splátka rovnající se našemu příjmu nebude v našich silách.

Druhá úroveň, kterou finanční gramotnost má je ta, v rámci které si můžeme několik základních principů správně aplikovat v souvislostech. O co se jedná? Třeba o schopnost zjistit, že případná menší měsíční splátka sice může ulevit našemu rozpočtu, ale z dlouhodobého hlediska budeme půjčku nejenom déle splácet, ale zároveň celkově i více přeplatíme.

Třetí úrovní, tedy rovinou finanční gramotnosti je možnost aplikovat získané informace v složitých souvislostech, stejně jako v odlišných finančních situacích. Jde například o fakt spojený se splácením půjčky a rizikem, že přijdeme o práci. Do souvislosti si tak dáváme výši podpory, rychlost nalezení nové práce, vytvořené finanční rezervy, ale třeba i možnosti spojené s přefinancováním úvěru.

Finanční gramotnost je i pravidelně testována

Dnes je i finanční gramotnost jedním z mnoha ukazatelů konkrétní společnosti v dané zemí. Čím je jejich vyspělost vyšší, tím samozřejmě lépe. I v České republice probíhá pravidelné testování. A to již od roku 2009. To je zaměřeno především na žáky základních, a poté také středních škol. Ty se vzhledem ke svému věku postupně stávají nejrizikovější skupinou, jelikož přecházejí do plnoletosti, se kterou v mnoha případech souvisí i první práce, zakládání rodiny, hledání bydlení a další výdaje.

Od roku 2012 se žáci účastní i mezinárodního srovnávacího výzkumu, který sovu rozsáhlostí ty lokální výrazným způsobem zastíní. Celkem je totiž testováno 18 zemí OECD. Výsledky daného testování následně slouží právě pro vytvoření analýzy, pro vytvoření seznamu rizikových zemí, stejně jako slouží ke statistickým účelům. Připomeňme, že dnes už je finanční gramotnost tak diskutovaným pojmem, že konkrétní testování je téměř standardizované. I když to jsou stále ad hoc testy, již zahrnují většinu situací, které mohou být spojeny právě s reálnými životy každého z nás.

4.5/5 - (2 votes)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *