Řešení exekuce může mít několik podob. Jaké jsou?

Dostali jste se do problémů s vašimi dluhy? Pokud je tomu skutečně tak, je dobrá znát všechny možnosti řešení exekuce. Obvykle je lidé neznají a tak je dobré, pokud vám přiblížíme cesty, kterými je možné se vydat, pokud chcete své stávající dluhy snadno a jednoduše vyřešit. Podívejme se společně na to, jaké možnosti existují.

Contents

Vše může skončit klasicky

Tuto možnost samozřejmě nedoporučujeme, jelikož se jedná o tu nejhorší možnou. Obvykle je spojena s tím, že hrajete mrtvého brouka, nebo že nevíte, jaké konkrétní možnosti vlastně máte a nevíte, že existují i jiné cesty. V rámci této varianty dojde k tomu, že exekutor dosáhne svého pomocí moci, kterou má posvěcenou od státu. A tak získá peníze:

Exekuce a možnosti řešení

Nebojte se řešení exekuce. Existuje několik možností

  • Z vašeho účtu
  • Z vaší mzdy
  • Z vašeho majetku

Vše proběhne poměrně rychle, kdy exekutor zabaví peníze i majetek, který následně použije nejenom k tomu, aby si vyplatil svou mzdu, ale i k tomu, aby hlavně uhradil závazky věřiteli nebo věřitelům, kteří se právě pomocí exekuce domáhají svých peněz.

Pomoci může splátkový kalendář

Málokdo ví, že v rámci řešení exekuce se můžete s exekutorem domluvit i na splátkovém kalendáři. Jakmile se vám do schránky dostane informace o tom, že proti vám běží exekuční řízení, je dobré věci neodkládat a začít konat. A to tak, že se spojíte s konkrétním exekutorem a domluvíte se společně na splátkovém kalendáři, stejně jako je zde i možnost, že vám některý zablokovaný majetek odblokuje. Třeba právě váš bankovní účet, a to z toho důvodu, abyste mohli své závazky bez problémů hradit.

Pamatujte, že pokud už si něco domluvíte, je dobré to také splnit. Jenom málokterý exekutor totiž dává dlužníkům druhou šanci. Proto pokud nebudete schopni v termínu uhradit příslušnou splátku, je opět dobré nebát se kontaktu, vysvětlit situaci a s určitostí říci nový termín, do kterého ji pošlete. Naším doporučením tak zůstává hlavně to, že v rámci řešení exekuce je tím nejdůležitějším komunikace. Pokud se tohoto pravidla budete držet, rozhodně může být vše dotaženo do vítězného konce.

Možné je také dobrovolné splacení

Dozvíte-li se o tom, že je proti vám exekuce vedena, dozvíte se také o tom, že máte možnost daný dluh dobrovolně zaplatit, a to do určitého data. Pokud to uděláte, je to považováno za jedno z možných řešení exekuce. I zde jsou patrné klíčové výhody. V první řadě takové, že v případě dobrovolného uhrazení nemusí docházet k tradičnímu zablokování účtů, k exekuci na plat, ani k zabavení vašeho majetku. V takovém případě je po uhrazení dluhy vše během nejbližších dní opět odblokováno a vy můžete pokročovat ve vašem bezstarostném a bezproblémovém životě.

Druhou výhodou, kterou toto řešení exekuce přináší, je samozřejmě to, že ušetříte i nemalé peníze. Pamatujte, že každý krok exekutora je zpoplatněn. A to nejenom procenty z dlužné částky, ale také formou fixní odměny. Pokud zaplatíte sami a dobrovolně, můžete tak snížit například poplatky spojené:

  • Se stažením peněz z vašeho účtu
  • Se zabavováním vašich věcí
  • S uspořádáním dražby

Řešení exekuce může být také oddlužení

Podívejme se také na poměrně specifickou možnost řešení exekuce. Zde je však nutné podotknout, že ji nelze realizovat ve chvíli, kdy se již exekuce naplno rozběhne. Tedy ve chvíli, kdy již exekutor začal konat, a vy jste jako dlužníci dostali informace o tom, že je proti vám tento postup vedení. Tím dává věřitel jasně najevo, že právě touto cestou se bude chtít vydat a že právě touto cestou z vás bude chtít dostat konkrétní finanční prostředky.

Na druhou stranu platí, že oddlužení můžete využít ve chvíli, kdy již víte, že se na vás něco konkrétního chystá. V tomto případě je nutné začít jednat opravdu rychle. A to z toho důvodu, že jakmile soud rozhodne o tom, že své dluhy budete eliminovat tímto zákonným způsobem, tak na vás žádný z exekutorů nesmí. Budete tedy mít stoprocentní jistotu toho, že i kdyby byla žádost o exekuci některým z věřitelů podána, exekutor si ověří váš aktuální stav a pokud zjistí, že byla podána žádost o oddlužení, nemůže zasáhnout. Proto tento postup do řešení exekuce můžeme započítat.

Domluvte se s věřitelem

Poslední možnost je opět spojena s důslednou komunikací a s tím, že je třeba ji uskutečnit ještě před tím, než věřitel kontaktuje příslušného exekutora. Tato forma řešení exekuce je tedy spojena spíše s tím, že k ní ani nedojde. A na čem konkrétně se lze s věřitelem domluvit? Je to zcela logicky splátkový kalendář. Na základě něho máte jistotu spojenou tím, že svůj dluh uhradíte sice s případným penále a jinými poplatky, ale jednoduše se vyhnete odměně, kterou by po vás chtěl samotný exekutor. I proto tuto cestu můžeme také doporučit.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *