Co je to registr plátců DPH a jak funguje?

Pokud jde o plátcovství DPH, vidí v něm mnoho lidí pozitiva i negativa. Pokud se podíváme na hlavní klady, tak se týkají především toho, že při každém firemním nákupu si lze hodnotu DPH takzvaně odečíst. Tedy požádat finanční úřad o to, aby bylo zaplacené DPH vráceno. Jsou tu ale i možná negativa, mezi která patří:

  • Zvýšená administrativa spojená s účetnictvím
  • Možné zdražení služeb
  • Větší odpovědnost

Právě ona odpovědnost totiž souvisí s tím, že je zde povinnost označovaná jako registr plátců DPH. Jedná se o databázi, ve které jsou evidováni všichni plátci DPH. Jak vše funguje a jaké to má výhody i nevýhody? Na to se nyní podíváme společně.

Contents

Co je to registr plátců DPH?

Začneme základní charakteristikou, která celkem dobře řekne, co to registr plátců DPH vlastně je. Jak bylo již zmíněno, jedná se o databázi. Do té se ale nemůže dostat jenom tak každý, jako do těch, kde se posuzuje bonita klienta. Je třeba říci, že se jedná o registr určený pro firmy. Také ale ne pro firmu každou, ale výhradně jenom pro firmy, které jsou plátci DPH. Těch bylo v minulosti poměrně dost, ale právě vlivem snahy eliminovat problémy už není tak jednoduché se plátcem DPH stát. I proto každý rok přibývá do registru stále méně firem. Přesto se jedná o databázi, která je celkem obsáhlá.

Registr plátců DPH eviduje nepoctivé firmy

Registr plátců DPH eviduje nepoctivé firmy

Ty mají nejenom povinnost se registrovat, ale mají povinnost také do dané databáze uvést čísla bankovních účtů. A to takových, která používají ať je jejich podníkání frančíza, nebo jakékoliv jiné. Je to dáno tím, aby mohlo být lépe prověřeno, zda daný podnikatelský subjekt má nebo nemá problémy splacením DPH. Obě informace jsou následně dostupné jiným podnikatelům, nebo komukoliv jinému, kdo má o dané informace zájem. Informace na rozdíl od mnoha jiných registrů jsou dostupné nejenom komukoliv, ale také zcela zdarma. Samozřejmostí je, že registr je dostupný online, což výrazně usnadňuje samotný přístup k datům, která jsou dostupná nejenom v jakoukoliv denní nebo noční dobu, ale i ihned.

Proč byl registr plátců DPH spuštěn?

Důležité je také říci, z jakého důvodu byl registr plátců DPH spuštěný. Jak bylo naznačeno, jsou zde uvedeny informace o tom, zda je konkrétní subjekt spolehlivým nebo nespolehlivým plátcem DPH. S tím potom souvisí jeden důležitý fakt, který má za cíl hlavně eliminovat další úniky DPH a zabránit tomu, aby firmy i nadále podváděli a připravovali kasu o peníze.

Nutno říci, že tento cíl, který má registr plátců DPH primárně přinášet, je pochopitelně dobrý a pozitivní. Nutno ale říci, že je zde i jedno jasné negativum. A to je spojeno s tím, že se firmy jako takové mají povinnost registr sami kontrolovat. A to proto, aby od firem, které jsou zde uvedeny, nebyly požadovány klasické faktury, ale jenom takové, které nemají vyčíslení DPH.

Vyhledání firem je snadné

Důležité je, aby šly firmy celkem jednoduše vyhledat. V tomto směru nemusí mít podnikatelé nijak velké obavy, jelikož tato možnost je samozřejmá. Pokud jde o vyhledání firem, které má registr plátců evidovány, lze to uskutečnit pomocí:

  • Identifikačního čísla
  • Názvu firmy
  • Daňového identifikačního čísla

Toto je možnost, pokud je využita oficiální na internetu dostupná databáze. Tedy standardní a oficiální registr plátců DPH. Potom zde jsou samozřejmě i jiné možnosti. Někdy stačí hledat v různých firemních databázích, které dokážou stáhnout i tato potřebná data. Plusem mohou být i některé účetní programy, které dokážou dané informace získat zcela automaticky, a tak před proplacením faktury upozorní na to, že druhá firma je problémová.

Co když není provedena kontrola spolehlivosti?

Registr plátců DPH je tedy nejenom databází, která pomáhá finanční správě monitorovat nespolehlivé plátce. Je také nástrojem pro jednotlivé firmy, aby věděly, s kým obchodují. Zde ale nastává onen hlavní problém, který je spojený s tím, že za druhou stranu musí doslova ručit. Hodit se tak může pojistka na blbost. Pokud však firma problémová není, je jí proplacena faktura a z té je odvedeno DPH, tak žádný problém nenastává.

Komplikace ale může nastat ve chvíli, kdy problémový plátce vystaví fakturu za zboží nebo služby, a to s DPH. V takovém případě by příjemce neměl danou fakturu platit. Měl by si vyžádat takovou, která bude bez DPH. A to proto, že on sám si danou daň vyčíslí a následně ji také odvede. Za nespolehlivou firmu. Tím je částečná kontrola předávána do rukou firem, které se mají místo státu starat o to, aby bylo vše placeno tak, jak má. To je navíc spojeno s problémy, které plynou z toho, pokud je nespolehlivému plátci faktura proplacena a ten DPH následně neodvede. V takovém případě nemá druhá firma ze smluvního vztahu nárok na zaplacenou vratku, jelikož zaplaceno reálně nic nebylo.

Pro mnoho firem je spíše komplikací

Když se na registr plátců podíváme obecně, je třeba říci, že Jendo mnoho firem spíše komplikací. A to z důvodů, které jsme uvedli výše. V souvislosti s tím je třeba říci, že se jim zvyšuje celková administrativní náročnost, spojená s kontrolou firem, se kterými spolupracují a se kterými odebírají. Také může dojít k tomu, že jsou automaticky v podezření z toho, že jsou součástí větší skupiny, která se snaží stát okrádat o DPH. Ani k tomu ale nemusí docházet, a tak dojde jenom ke zbytečnému vyšetřování, které stejně nikam nevede a nepovede.

4/5 - (1 vote)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *