Pojistné podvody se pojišťovnám daří odhalovat

Proč existují pojišťovny? Především proto, aby nám mohly poskytnout potřebnou ochranu. Nikoliv ale před situacemi, které mohou nastat. Ty v podstatě nelze nijak ovlivnit. A pokud ano, máme to v rukách jenom my sami. Pojišťovny totiž nabízejí ochranu především před finančním vydáním, které by mohlo souviset s konkrétní událostí. Pokud nastane a my máme sjednanou odpovídající pojistku, můžeme si být jistit tím, že nám pojišťovna proplatí danou škodu. A ta se dnes může týkat oblastí, jako je naše zdraví, náš dům nebo byt nebo náš automobil.

Samozřejmostí je to, že naší povinností je nahlásit jenom takové škody a uplatňovat proplacení takových škod, které reálně vzniknou. Ne každý ale je takto férový. A tak vznikají pojistné podvody, které mají za cíl okrást pojišťovny a vyplatit sumu, na kterou pojištěná osoba nemá žádný nárok.

Contents

Jak jsou pojistné podvody zjišťovány?

Jelikož si je většina pojišťoven vědoma toho, že pojistné podvody nejsou ničím výjimečným, sestavuje i početné týmy svých detektivů, kteří se zaměřují právě na to, aby daný pojistný podvod v případě potřeby odhalili. Díky tomu mohou jednoduše vypátrat nepoctivce, kteří se chtějí obohatit na její úkor. Je jasné, že zaměstnávat daný tým konkrétních detektivů je pro pojišťovnu finančně výhodnější, než kdyby například vyplácela škody, které reálně nevznikly.

Nejsou to ale jenom detektivní týmy, které zjišťují všechny reálné skutečnosti, které souvisí s případem, který je na první pohled podezřelý. Je třeba říci i to, že pojišťovny mají i speciální programy, které dokážou nasimulovat mnoho situací. To se týká například konkrétních dopravních nehod a škod, které mohou být způsobeny. Mnohdy se celkem snadno zjistí, že je to jasný pojistný podvod. A v takovém případě má pojištěná osoba problém. Zajímá vás, jaké pojistné podvody jsou odhalovány nejčastěji? Podívejme se.

Situace kolem pojišťování aut je nejčastější

Jsou to právě automobily a jejich provoz, který je v daném směru nejvíce rizikový pro každou pojišťovnu. Zde pojistné podvody doslova kvetou. Příkladem může být nehoda, v rámci které žádáme proplacení škod od viníka. Výši škody samozřejmě určí likvidátor. Než se tak stane, může si řada lidí úmyslně poškodit i další části auta, která jsou částečně zralá na výměnu. Takto je chtějí proplatit od pojišťovny.

Nijak nové nejsou ani pojistné podvody spojené s cenou samotné opravy. Ta může být po domluvě se známým mechanikem také výrazně nadhodnocena. Tím vydělávají oba podvodníci, zatímco pojišťovna tratí. I z tohoto důvodu je od této cesty postupně upouštěno. Škody tak jsou hrazeny třeba:

  • S ohledem na zůstatkovou hodnotu vozu
  • V rámci poměrné hodnoty
  • S ohledem na reálnou cenu dílů
Pojistné podvody spojené s majetkem jsou stále častější

Pojistné podvody spojené s majetkem jsou stále častější

Podvody se týkají také majetku

Nejčastěji potom naší domácnosti. Pokud se podíváme na konkrétní příklad, je třeba říci, že se týká jak pojištění domácnosti, tak se může také týkat pojištění naší nemovitosti. V obou případech se zaměřujeme na pojistnou ochranu našich věcí, ale i stavby jako takové. Zde mohou mít konkrétní pojistné podvody hned dvě varianty. První se týká situace, kdy konkrétní podvodník nahlásí škodu, ke které vůbec nedošlo. Sám si tedy způsobil poškození, které svádí třeba na vítr, stejně jako na déšť, zloděje, stejně jako vandala.

Dále je třeba vědět i to, že pojistné podvody se často týkají i situací, kdy daná osoba vyčíslí větší škodu, než původně vznikla. Například k ukradenému kolu připočítá příslušenství, které na něm vůbec přimontované nebylo. Stejně tak mohou být napočítány škody, které v domě nebo bytě vůbec nevznikly. A to vlivem vytopení, nebo třeba případné krádeže. I zde záleží především na konkrétních detektivech, jak se ke škodné události postaví a zda podvod dokážou vyšetřit.

I škody na zdraví nejsou vždy reálné

Další pojistné podvody se mohou týkat také škod na zdraví. Tedy případných zranění. Ty jsou odhalitelné o něco složitěji. Velmi často hraje roli lékařská zpráva a to, co je v ní napsáno. Pokud se povede přesvědčit lékaře, má poštovna velmi těžkou pozici ve chvíli, kdy zjišťuje, jak se vše skutečně stalo. Velmi často hraje roli i alkohol, který je logicky také zapírán. Proč? Jelikož právě ten je faktorem, v rámci kterého pojišťovna může odmítnout plnění.

Na závěr dodejme, že ne vždy to mají detektivové pojišťovny tak složité. Řada z nich pravidelně zveřejňuje ty nejkurióznější odhalené případy, které se týkají právě pojistných podvodů. Chytrý člověk poté jenom žasně, že někoho napadne fingovat zranění způsobené při sekání trávy. A to v lednu, kdy bylo v lokalitě několik desítek centimetrů sněhu. To je jenom malý příklad případného podvodu.

4/5 - (1 vote)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *