Je možné ukončit stavební spoření sjednané dětem?

Pokud se podíváme na to nejzajímavější v oblasti spořicích produktů, dominuje stavební spoření. Jenom těžko bychom hledali alternativu, která nám nabídne nejenom garance, ale i výhody spojené se zhodnocením a samotným využitím nabídnuté částky. Pokud budeme konkrétní, patří mezi hlavní přednosti:

  • Vysoké úrokové zhodnocení
  • Možnost využití státní podpory
  • Naspořené peníze lze utratit za cokoliv

Mezi další výhodu patří i to, že si stavební spoření nemusíme nutně sjednávat jenom pro naši osobu. Je možné ho sjednat i nezletilému. V tomto případě mluvíme o situaci, kdy rodiče sjednávají stavebko svým dětem. To je dnes jednoduché, rychlé a bezproblémové. Problém může nastat se zrušením takové smlouvy. Podívejme se na příklady takových ukončení.

Contents

Sjednané stavební spoření patří dítěti

Stavební spoření dětí nemohou rodiče jenom tak vypovědět
I když jsme ho primárně sjednávali my jako rodičové, bylo sjednáno pro naše dítě. To je tedy uvedeno ve smlouvě. Dle zákona tedy samotná smlouva, a tedy i naspořené peníze patří dítěti. To s nimi však nemůže nakládat dříve, než dovrší osmnácti let věku. Teprve poté už má možnost danou smlouvu nejenom plnohodnotně upravovat a stavební spoření modifikovat dle svého, ale má možnost dané peníze také vybrat. V podstatě je role samotných rodičů odsunuta do pozadí, jelikož ti v tuto chvíli nemají žádnou možnost toho, aby ovlivnili, jak bude s konkrétní smlouvou a danými penězi naloženo. Na druhou stranu platí, že správný potomek často požádá rodiče o radu a prodiskutuje s nimi vše potřebné okolo produktu, který uzavřeli právě pro jeho lepší start do života.

Co když rodiče chtějí zamezit výběru?

Může však dojít k situaci, kdy rodiče chtějí zamezit případnému výběru samotných naspořených peněz. Zde platí, že rozhodná je doba právě daných osmnácti let. Jakmile dítě této hranice dovrší, může si s danou smlouvou a penězi nakládat tak, jak uzná za vhodné. Pokud je mladší osmnácti let, rozhoduje o využití peněz opatrovnický soud. A právě na ten se musí rodiče obracet právě v případech, kdy chtějí třeba zamezit tomu, aby se jejich potomek k penězům dostal.

I když to na první pohled může působit nelogicky, jsou situace, kdy daný opatrovnický soud dá za pravdu samotným rodičům. Může se stát, že je stavební spoření založeno už v útlém věku. Málokdo ale tuší, jaký bude jeho potomek. Pokud už v pubertě vypadá na problémové dítě, které může mít problémy s penězi i se zákonem, mohou rodiče zasáhnout. V takovém případě mu cestu k penězům zatrhnout. Tedy zatrhne mu to soud, na základně jasných důkazů o tom, že by dané finance rozhodně nebyly použity na správný start do života.

Finance mohou vybrat i samotní rodiče

Nastat může ale ještě další situace. A to konkrétně taková, kdy rodiče chtějí peníze vybrat pro svou vlastní potřebu. I zde samozřejmě musí pořídit opatrovnický soud o to, aby jim vyhověl. I zde platí, že jsou jednotlivé žádosti posuzovány individuálně. Patrně bude zamítnuta situace spojená s tím, že si chce rodič koupit třeba nové auto, elektroniku, nebo nový nábytek. V tomto případě bude soud jednat v jasném zájmu dítěte a peníze mu zcela logicky ponechá.

Na druhou stranu je třeba říci, že mohou nastat takové situace, kdy může být ohroženo i běžné fungování rodiny a domácnosti. Mohou to být exekuce, nutnost hradit splátky z hypotéky, stejně jako riziko ztráty majetku a střechy nad hlavou. V takovém případě je také o nároku rozhodováno soudně. Obvykle je přihlíženo k tomu, že bez peněz by se mohla celá domácnost zhroutit a dané dítě by nemělo odpovídající podmínky k životu. Našetřené peníze jsou tedy rodičům vydány právě na to, aby zabezpečili bezproblémové fungování rodiny. Dítě tak bude moci žít stále bezproblémový život, i když na osamostatnění peníze nedostane. Voleno je zkrátka to menší zlo, s ohledem na dítě jako takové.

Existují také výjimky

Ne vždy je třeba opatrovnický soud žádat, jelikož různé banky mohou nabídnout i různé výjimky. Tedy situace, kdy mohou rodiče o smlouvě nezletilého rozhodnout sami. A to i ve chvíli, kdy mají zájem vybrat si konkrétní peníze. Pokud se podíváme na několik příkladů, potom je třeba říci, že taková situace může nastat ve chvíli, kdy:

  • Je na stavebním spoření nižší suma, než 5 000
  • Je na smlouvě záporný zůstatek
  • Je celý zůstatek převáděn na jinou smlouvu, psanou také na dítě

Jak je patrné z prvních dvou možností, jde hlavně o situace, kdy stavební spoření v podstatě vůbec neplní svůj původní účel. U třetí situace jde v podstatě o fakt, že spořicí produkt bude pokračovat, jenom za jiných podmínek, popřípadě u jiného bankovního domu. Právo dítěte na peníze v podstatě nebude nijak dotčeno. I to je dobré vědět, pokud se rozhodnete svému dítěti dané spoření založit.

4.7/5 - (3 votes)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *