Jak finančně náročné je v Česku založení rodiny?

nápis family v srdci na zdi

Průměrný věk prvorodiček se zvyšuje, počet dětí připadajících na jednu ženu v produktivním věku klesá. Mladí lidé mají tendenci založení rodiny odkládat do vyššího věku a se svým rozhodnutím stále více otálejí. Mohou za tím být i ekonomické faktory?

Trh práce poznamenaný krizí

Sociologové upozorňují, že současný demografický vývoj je komplexní problém, na který nelze pohlížet jen z jednoho úhlu pohledu. Český statistický úřad představil analýzu, která zkoumá ekonomické aspekty založení rodiny v současném Česku. Jaké jsou její hlavní závěry?

Statistici upozorňují na fakt, že mladí lidé se ocitají v horší ekonomické situaci než předchozí generace, a to hned z několika důvodů. Zaprvé vzdělání již není dostatečným garantem dobrého mzdového ohodnocení a reálné mzdy vysokoškoláků klesají – v roce 2002 dosahovaly příjmy vysokoškolsky vzdělaných lidí 75 % příjmů všech vysokoškoláků, v současnosti je to jen 70 %.

Dalším problémem, na který analýza upozorňuje, je vyšší nezaměstnanost. Před začátkem ekonomické krize nezaměstnanost mladých lidí příliš nevybočovala z celorepublikového průměru, po začátku krize však stoupla trojnásobně.

Reálně klesající životní úroveň a riziko nezaměstnanosti může být příčinou toho, proč jsou rodiny zakládány ve stále vyšším věku. Do prvních let života dítěte je navíc třeba mít určitou vstupní investici, které lze těžko dosáhnout, pokud mladí lidé prodlužují studia, dílem i díky nabídce částečných úvazků pro studenty.

Statistici také spočítali, že příjem bezdětné rodiny je na hlavu zhruba dvojnásobně vyšší než rodiny s dětmi.

Žena s dítětem mezi 3 a 6 lety těžko shání práci

Dalším problémem je situace matek, které se vrací na trh práce po rodičovské dovolené. V důsledku stále tradičního rozdělení rolí mezi mužem a ženou (o děti pečuje žena a odchází na rodičovskou dovolenou, muž pracuje) mají ženy horší postavení na trhu práce, protože je na ně pohlíženo jako na toho z rodičů, který bude zajišťovat v případě potřeby péči o děti.

Nezaměstnanost žen ve věku 25–39 let je trojnásobně nižší, pokud nemají takto malé děti. Dramatický rozdíl byl zaznamenán zejména u matek-vysokoškolaček.

Jak zvýšit porodnost?

Na otázku, jak zvýšit porodnost, není snadné nalézt odpověď, lze však navrhnout změny, které povedou k vyšší ekonomické jistotě potenciálních mladých rodičů. Jednak jde o rozšíření kapacity zařízení pro předškolní děti, jinak navýšení počtu částečných úvazků, které dnes podle statistiků prakticky neexistují, a sdílená rodičovská dovolená.

4/5 - (1 vote)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *