website statistics _uacct = UA-649561-2urchinTracker()

Investice do půjček aneb P2P půjčky mezi lidmi

Proč jsou P2P půjčky tak oblíbené a tak vyhledávané? Je to primárně tím, že se jedná o koncept, kdy si samotní lidé půjčují mezi sebou. Dá se tedy říci, že domluva může být v tomto směru velmi individuální. Záleží tedy primárně na tom, co dokáže budoucí dlužník nabídnout a na jaké podmínky zase přistoupí budoucí věřitel. I když to vypadá jako velmi zajímavá možnost, musíme říci, že P2P půjčky často ovlivňují i samotní provozovatelé daných systémů. Jakým způsobem konkrétně a z jakého důvodu se tak děje? Na několik příkladů se pojďme společně podívat.

Contents

P2P půjčky ověřují své žadatele

To je pravděpodobně ta nejznámější a také nejčastější situace, se kterou se můžeme ve světě P2P půjček konkrétně setkat. I když je vše primárně propagováno jako situace spojená s tím, že záleží na vzájemné domluvě, přece jenom samotní provozovatelé těchto platforem mluví do toho, kdo vlastně může o danou půjčku požádat. Nejčastěji přichází na řadu ověřování spojené s výší příjmu, finanční historií nebo aktuální bonitou.

Vlastnosti p2p půjček

Vlastnosti P2P půjčky může ovlivňovat i samotný provozovatel

Pokud se podíváme konkrétněji, je třeba říci mimo jiné také to, že je to hlavně z důvodu, aby byli ochráněni samotní investoři. Právě ti jsou osobami, které do P2P půjčky investují své peníze. Příliš mnoho nespolehlivých klientů by bylo následně spojeno hlavně s negativem, kterým není nic jiného než riziko spojené s faktem, že by došlo k tomu, že by daná osoba nesplácela.

Určují také výši úrokových sazeb

Je jasné, že i do tohoto se samotní poskytovatelé velmi často zapojují. Lehce to souvisí i s výše uvedeným ověřováním. Samotný investor totiž sám nemá moc prostředků, které by mu snad mohli pomoci v tom, aby sám objektivně zjistil, jak na tom potenciální žadatel je. A tak mu firma, která P2P půjčky zprostředkovává, může samotnou bonitu žadatele jednoduše naznačit. A to tím, že problémovým klientům nedovolí možnosti toho nejvýhodnějšího úroku.

I zde primárně dochází k tomu, že poskytovatel prospívá samotným investorům. Ti podle úroku nejenom že poznají rizikovost investice, ale sami se mohou rozhodnout, zda půjdou při svých investicích spíše cestou nulového nebo minimálního rizika, nebo naopak půjdou tou cestou, která by již byla spojena s rizikem o něco vyšším.

INVESTUJTE DO PŮJČEK TAKÉ >>>

Mnohdy strhávají poplatky pro sebe

Ano, i to je velmi častým jevem. A je s ním třeba počítat. Bohužel se tak děje stále častěji a tak musíme říci, že se P2P půjčky sice mohou na první pohled tvářit jako skutečně výhodná možnost, ale na ten druhý už tomu tak není. A faktem zůstává, že dané poplatky jsou strhávány jak investorům, tak třeba i žadatelům o půjčku. Nejčastěji se jedná o poplatky:

  • Procentuelní z půjčované částky
  • Procentuelní z výše investice
  • Paušální související s každou půjčkou

I zde jsou ale důvody strhávání více než pozitivní. Je to proto, aby mohl být i nadále udržen celý koncept spojený primárně s tím, že jsou samotní žadatelé ověřování, že bude zabezpečena smluvní dokumentace, stejně jako bude zabezpečen i bezproblémový chod celé platformy. Zdarma by to rozhodně dělat nešlo a tak je jasné, že právě tyto cesty jsou dnes v podstatě ty jediné, jak se podnikatel, který provoz webu zajišťuje, může dostat k penězům.

Sami mohou také půjčovat

I když jsou P2P půjčky založeny primárně na tom, že si lidé půjčují peníze mezi sebou, je třeba říci, že jsou i takové situace, kdy samotní provozovatelé neváhají vynaložit i své prostředky, aby určitou půjčku zafinancovali. Děje se tak obvykle několik hodin před samotným koncem žádosti, tedy před koncem úvěrové aukce. Děje se tak hlavně proto, aby samotný poskytovatel jasně ukázal investorům, že schváleným klientům rozhodně věří a ani on se nebojí vložit do nich své peníze. Druhým důvodem, proč se mohou dané investice takto ovlivňovat je i to, aby samotní žadatelé na své peníze skutečně dosáhli. Pokud už posbírali téměř celou sumu, byla by škoda peníze nezískat, když jim chybí třeba jenom pár tisíc. A tímto způsobem není problém je celkem snadno získat.

Ne každý do systému může

Jak jsou prověřováni samotní žadatelé o půjčku, to jsme si již zmínili. Rozhodně ale nezapomínejme také na to, že prověřování mohou být i samotní investoři. U některých poskytovatelů tedy nejde realizovat to, aby byl investorem konkrétní P2P půjčky každý. Registrace tak může být podmíněna třeba nutností dobití peněz. Stejně tak existují i platformy, kam se nemůže zaregistrovat každý, jelikož zde funguje systém pořadníků a pozvánek. Kdo pozvánku nemá, ten si musí vystát takzvanou virtuální frontu, která aktuálně čítá třeba i několik tisíc lidí.

IVESTUJTE DO PŮJČEK TAKÉ >>>

I s tím je třeba počítat ve chvíli, kdy se rozhodnete jít právě touto cestou. Jak je totiž patrné, ne vždy je skutečně jenom zprostředkován kontakt mezi žadatelem a investorem. Mnohdy je třeba počítat se všemi věcmi, které se točí okolo.

4.6/5 - (5 votes)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *