Hlavní typy podílových fondů – znáte je

Mluví-li se o investicích, je na výběr poměrně široká škála možností, které jasně ukazují, že si může vybrat jak začínající tak zkušenější investor, tak ukazují i to, že si může vybrat investor jak drobný, tak i investor velký. Do popředí se už několik let dostává jedna důležitá věc, kterou není nic jiného, než celkem známé, oblíbené a rozhodně také vyhledávaná podílové fondy. Jsou doporučovány stále více. Pokud s nimi chcete začít, není vhodné se do tohoto segmentu vrhnout doslova bezhlavě. Je třeba mít přehled o tom, jaké jsou hlavní typy podílových fondů. Některým tak budete rozumět více, jiným méně. Podívejte se na náš přehled, ať víte, že jste v obraze.

Contents

Fondy peněžního trhu jsou nejznámější typy podílových fondů

Nejprve se podíváme na ty, které můžeme označit jako takové, které jsou nejznámější. Jde o fondy peněžního trhu. Cílem je dosahovat pravidelného zhodnocení právě na trhu peněžním, ale i na trhu dluhopisů. Tyto typy podílových fondů jsou spojeny většinou s řadou pozitiv, a to hlavně z důvodu, že je s nimi spojeno minimální riziko. Na druhou stranu nelze očekávat nijak vysoké zhodnocení, ale jako alternativa k termínovaným vkladům a spořicím účtům rozhodně nezklame. Při výběru podílového listu je doporučováno hledět na jeho růst, popřípadě stagnaci, optimální horizont je v době šesti měsíců.

Dluhopisové fondy

Mezi další typy podílových fondů patří ty dluhopisové. Jak už je celkem charakteristické ze samotného názvu, tak se jedná o fond, který dlouhodobě investuje hlavně na trhu dluhopisů a také obligací. Dá se říci, že toto tvoří minimálně dvě procenta celého daného portfolia. Zbytek daného portfolia může být tvořený i něčím jiným. Mezi hlavní možnosti dnes jasně můžeme zařadit primárně:

  • Akcie
  • Pokladní poukázky
  • Podílové listy
Typy podílových fondů nabízejí různé možnosti

Typy podílových fondů nabízejí různé možnosti

Když se podíváme na cíle samotného fondu, je třeba nejdříve zmínit samotný investiční horizont, který je v tomto případě ideální v délce dvou let. Během této doby je cílem stabilní míra zhodnocení a také snižování rizika. To může stoupat mimo jiné i v souvislosti s vývojem úrokových sazeb, které mohou následně ovlivňovat cenu toho, co je současní samotného portfolia. Toto riziko ale zase až tak vysoké není a tak se jedná o typy podílových fondů, které jsou poměrně oblíbené a rozhodně vyhledávané.

Akciové fondy

Pojem akcie je dnes skloňován stále více. Současní investoři pochopitelně mají mnoho možností, jak si mohou akcie pořídit a následně je držet. Nebo je zde možnost číslo dvě, označovaná jako akciové fondy. Jedná se o typy podílových fondů, které investují právě na akciovém trhu. v rámci portfolia činí jeho dvě třetiny aktiv právě akcie a nic jiného. Doplněny mohou být i mnohými dalšími instrumenty, kam se řadí třeba podílové listy, nebo indexové certifikáty. Jde o typ fondu, který využívají ti, kteří hledají spíše dlouhodobější investiční horizont. Optimální doba tohoto fondu je pětiletá.

Cílem akciových fondů je především vysoký dlouhodobější výnos, přičemž v krátkodobém horizontu zase až tak výnosné být nemusí. Je to dáno hlavně různými výkyvy, které jsou pouze krátkodobé a z hlediska několika let zanedbatelné. Kdo však volí akciový fond v případě, kdy hledá krátkodobou investici, může u daného výkyvu přijít třeba i o třicet procent svého vkladu.

Smíšené fondy

Také jeden z fondů, které můžeme zařadit do skupiny těch, které jsou aktuálně celkem oblíbené. Jedná se o balancovaný fond, jehož unikátem je to, že nemá pevně dán rozsah svých investic. To v praxi znamená, že může investovat do různorodých investičních instrumentů, podle konkrétní strategie, kterou má daný fond nastavenu a která je investorům předem známá. Pokud bychom se měli podávat na jednotlivé instrumenty, patří mezi hlavní:

  • Akcie
  • Dluhopisy
  • Pokladniční poukázky

Roli při investicích nehraje jenom zvolená strategie, jelikož roli hraje také aktuální vývoj současné ekonomiky. V době růstu to jsou hlavně akcie, zatímco v době stagnace hlavně zmíněné dluhopisy. Jde o fond, do kterého se investuje v dlouhodobějším časovém horizontu, kdy je ona optimální doba okolo tří let.

Zajištěné fondy

Poměrně zajímavé typy podílových fondů, které lákají hlavně ty investory, které nechtějí podstupovat tak velké riziko. Ruku v ruce s tím však jde také to, že zhodnocení u daného fondu není zase až tak velké, jak by se dalo očekávat. Zajištěné fondy jsou unikátní v tom, že investorům mohou garantovat návratnost investic. Některé v plné výši, jiné zase její konkrétně stanovené části. Stejně tak mohou některé garantovat i zaručený výnos v rámci určitého období. Už podle popisu je jasné, že tuto možnost lze zařadit mezi typy fondů, které mají nejvíce blízko ke spořicím účtům a termínovaným vkladům. A to jak podle charakteristiky, tak i podle míry zhodnocení.

Výnosové fondy

Poměrně specifická možnost, která je charakteristická tím, že je investováno hlavně do dluhopisů a potom především do bankovních vkladů. Další charakteristickou známkou této možnosti je to, že jsou spojeny s pravidelnými intervaly, ke kterým se váže vyplácení výnosů neboli divident. Jedná se o fondy, které jsou určené tomu, kdo chce investovat dlouhodobě a kdo má zájem dané zhodnocení pravidelně inkasovat. Samozřejmě s možností ho do daného fondu opět reinvestovat a zvýšit tak objem investičního portfolia.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *