Co dělat, když nastane pojistná událost?

Pojištění dnes bývá přirozenou součástí našich životů. Většina z nás ví, že právě vhodně zvolená pojistka může velmi pomoci v situacích, které bychom jinak museli financovat ze svého. Pokud se podíváme na nejčastější typy pojistek, určitě sem patří:

Kdo má pojištění sjednáno, ten samozřejmě také ví, že když se stane něco, na co jsme pojištěni, nazývá se daná situace jako pojistná událost. Ne každý ale už ví, co by v takové situaci měl dělat. Podívejme se na správný a pojišťovnami doporučovaný postup.

Contents

Eliminujte vznik větších škod

První povinností je eliminovat vznik větších škod, než těch, které nastaly. Pokud jde třeba o dopravní nehodu, je nutné místo dostatečně označit. Pokud vytopíte svůj byt nebo souseda, pochopitelně v první chvíli vypnete vodu a vzniklou povodeň odstraníte. Toto vyžaduje většina pojišťoven, jelikož právě tento krok eliminuje další škody a tedy eliminuje to, že pojišťovna bude muset vyplácet více, než bylo nutné. I proto je často součástí smlouvy a podmínek, že v případě pojistné události je nutné nejprve zamezit vzniku dalších škod. Kdo to neudělá, tomu může hrozit to, že získá peníze jenom za škody, které vznikly k době, kdy je zpozoroval.

Zdokumentujte veškerou vzniklou škodu

Pojistná událost by měla být nahlášena co nejdříve.

Pojistná událost by měla být nahlášena co nejdříve.

Jakmile máte zabezpečeno, že se škody nebudou zvyšovat, a zároveň jste například i ochránili své další věci, můžete přejít k druhé nezbytné části. Tou je zdokumentování škody. Jelikož žijeme v době moderních mobilních technologií, je nejlepší volbou použít například kamerový záznam a následně detailní nafocení. Taková dokumentace obvykle pojišťovnám plně stačí k tomu, aby měly jasný důkaz o tom, že se škoda opravdu udála a že bylo poškozeno to, co nahlašujete. Samozřejmě dodat opět musíme fakt, že záleží na typu konkrétní škody. Pokud jde o dopravní nehodu, můžete zavolat policii a ta se o veškerou dokumentaci postará. Dané informace si již pojišťovna sama vyžádá. I zde ale doporučujeme raději pár fotek pro jistotu pořídit. Nikdy nevíte, co se může stát.

Informujte pojišťovnu

Teprve ve chvíli, kdy máte vše dostatečně zdokumentováno, přichází ona správná chvíle spojená s tím, že musíte informovat pojišťovnu o tom, že se daná pojistná událost stala. Není třeba se obávat jakýchkoliv složitostí, jelikož danou informaci můžete nahlásit prostřednictvím telefonní linky, kterou mají pojišťovny pro tyto účely k dispozici. Tento postup výrazně doporučujeme, jelikož vám operátoři mohou ihned říci další důležité informace, stejně jako se jich můžete optat na následující postup. Než dané telefonní číslo vytočíte, je dobré znát několik nezbytných informací. Těmi jsou:

  • Základní identifikace – číslo smlouvy, osobní údaje pojištěného
  • Datum a místo vzniku škody
  • Informace o škodě – výše, rozsah poškození, důvod vzniku

Dobré je se na telefonní lince také informovat o tom, jak máte postupovat dále. Jsou situace, kdy se vše vyřídí na dálku a pojišťovně bude stačit zaslání pořízené dokumentace. Stejně tak jsou ale situace, kdy bude chtít sama vše zkontrolovat a na místo pošle svého likvidátora.

Ponechte poškozené věci tak, jak jsou

Pokud nastane druhá možnost, kdy pojišťovna vyšle na místo svého likvidátora, je v mnoha případech nutné nechat věci tak, jak jsou. Pokud je nelze z jakéhokoliv důvodu nechat na daném místě, je možné je přesunout jinam, ale s ohledem na to, aby nebyly dále poškozovány. Co rozhodně nemůžete, to je jejich samotná oprava, stejně jako nemůžete dané věci vyhodit, či jinak zlikvidovat. Vždy je nutné vyčkat na likvidátora. Ten obvykle přijede do pár dní. Předtím se s vámi spojí telefonicky a domluví optimální termín. Likvidátor vše prohlédne a i on sám pořídí potřebnou dokumentaci. Až ve chvíli, kdy má vše potřebné a odjíždí, již můžete s danou věcí dále nakládat. Nutno ale říci, že s ohledem na pokyny likvidátora. Ten může škodu vyhodnotit jako totální, stejně jako vyhodnotí optimální způsobem likvidace pojistné události jako opravu. Zde je dobré využít možnosti takzvané poměrné části. Díky tomu podobně jako u likvidace nemusíte nic řešit a pojišťovna vám vyplatí peníze s ohledem na pravděpodobné náklady vynaložené na opravu.

Čekání na peníze

Poslední krok už je na tahu jenom vaše pojišťovna. Souvisí pochopitelně s tím, že budete čekat na peníze, které jsou s pojistnou událostí spojeny. Zde už v podstatě nelze nic urychlit a jenom čekáte na to, až bude likvidace pojistné události uzavřena. Pamatujte, že čím více informací – nejlépe všechny, poskytnete pojišťovně na samotném začátku likvidace, tím rychleji vše půjde. Jinak může dojít k tomu, že během této části po vás bude požadováno možné doplnění. Pokud ne, už jenom čekáte na své peníze. Jak dlouho bude trvat jejich zaslání, záleží na podmínkách pojišťovny. Někdy je to pár dní, jindy to mohou být i týdny. Pokud jde o způsob obdržení peněz, tak ten si pochopitelně budete moci zvolit. Nejjednodušší a také nejvyužívanější možnost je situace spojená s tím, že dáte pojišťovně svůj bankovní účet. Jsou ale i klienti, kteří preferují osvědčený postup se zasláním peněz složenkou a výběrem v hotovosti.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *