Daňové ráje a jejich pozitiva

Co je dnes označováno jako daňový ráj? Jedná se o zemi, kam můžeme přesunout svou firmu, nebo ji zde můžeme přímo zaregistrovat. A to hned pro několik zajímavých a samozřejmě i pozitivních důvodů, na které se společně podíváme. Než tak učiníme, je dobré si zmínit, jaké jsou dnes ty nejznámější lokality, kde můžeme svou firmu mít. Jsou to třeba země, jako:

  • Seychely
  • Panama
  • Bahamy

Právě v těchto zemních postupně vznikaly takzvaná offshore finanční centra. Tedy podmínky, které lákají podnikatele z celého světa.

Daňové ráje nabídnou především finanční úsporu

Už samotný název daných lokalit jasně ukazuje, že právě úspory spojené s daněmi jsou tím největším důvodem, proč právě v této zemi začít podnikat. Podíváme-li na možnosti spojené s platbou daní, tak je vše nejčastěji řešeno pouze ročním poplatkem. To nejenom snižuje celkovou administrativu spojenou s daňovým přiznáním, ale je to spojeno také s faktem, že daný poplatek může být mnohonásobně menší, než výše daní, kterou bychom platili třeba jenom u nás.

Konkrétní úspory spojené s daňovým zatížením ale nejsou jediným důvodem, proč jsou daňové ráje tak vyhledávány. Zapomínat bychom neměli ani na to, že v mnoha evropských i jiných zemích nejsou některé náklady spojené s dosažením určitých příjmů považovány jako daňové základy. To znamená, že si je z našeho zisku nemůžeme odečíst. I z toho důvodu je offshore firma lepší možností.

Offshore společnosti nabídnou i více právních úprav

Kromě finančních důvodů jsou to také četné právní aspekty, které lákají k tomu, aby byly offshore společnosti založeny. Jedním z ideálních příkladů je třeba situace spojená s možností rozdělit a uspořádat vztahy mezi podílníky tak, jak sami chceme. Může jít třeba o situace, kterým právě evropských zemí chtějí definitivně zamezit. Naproti tomu daňové ráje umožní jejich rozložení doslova libovolné. Platí zde zkrátka zcela jiné společenské a obchodní právo, které je spojeno hlavně s jednoduchostí, stejně jako s možností, aby byl majitel firmy skutečně jejím pánem a mohl realizovat vše, co chce.

S právními aspekty jistě souvisí i případné povinnosti. Pokud se podíváme na několik příkladů, mohou daňové ráje eliminovat jakékoliv povinnosti, které u nás známe pod pojmy, jako jsou:

  • Účetní výkazy
  • Daňová přiznání
  • Zprávy pro rejstřík společností

Anonymita, stejně jako ochrana majetku

Nyní se dostáváme do další velmi zajímavé oblasti, která je spojena s celkovou anonymitou. Pokud chce mít osoba podnikající u nás vliv na chody v určité firmě, je spolu s ní jednoduše spojena a je tedy jednoduše dohádatelná. Pokud nechce toto riskovat, je možností tiché společenství, které ale neumožní účastnit se různých hlasovacích a rozhodovacích procesů v dané firmě. To je proto pro mnoho investorů velkým problémem. Zoufat však nemusejí, jelikož daňové ráje a v nich založené offshore společnosti mohou být spojeny s celkovou anonymitou vlastnictví. V podstatě může být zcela nedopátratelné, kdo danou firmu vlastní. Samozřejmě zakladatelské orgány to vědí, ale neprozradí. Jak jsme zmínili, tato výhoda může být spojena hlavně s investicemi. Nejenom však s nimi.

Daňové ráje využívá stále více firem

Daňové ráje přinesou nejenom úspory na daních

Anonymita vlastnictví totiž může být pozitivem i v rámci ochrany majetku. Pokud jste dlužníky a vše dojde až k exekuci, může se tento proces dotknout třeba obchodního podílu vaší firmy. A to rozhodně není nic příjemného. Daňové ráje díky anonymitě vlastnictví v tomto směru eliminují. Na první pohled totiž působíte jako osoba, která žádnou firmu nemá. Není to ale jenom ochrana před exekutory, jelikož offshore společnosti v tomto směru nabídnou i neméně praktickou ochranu majetku třeba před nároky budoucích věřitelů.

Regulace podnikatelských aktivit je minimální

V mnoha evropských zemích mohou být různě regulovány i četné podnikatelské aktivity. Například povinnost udělení koncese je dnes jednou z nejmenších. Mnohem vyšším rizikem jsou povinnosti různých registrací, které mohou být spojeny i s nemalými poplatky. I v tomto směru jsou daňové ráje výhodnější, jelikož samotná regulace podnikatelských aktivit je zde skutečně minimální. V praxi můžeme říci, že jsou regulovány spíše jenom nelegální aktivity, které jsou důrazně hlídány a kontrolovány. Pokud jde o jakoukoliv jinou činnost, není s ní problém.

Mnoho lidí si v tomto případě myslí, že se může jednat výhradně o podnikatelskou činnost, která je v podstatě „na hraně“. Určitě tomu tak není. Příkladem je třeba obchodování s opcemi na zahraniční cenné papíry. V podstatě jednoduchá činnost, která se v řadě zemí musí řešit dceřinou společností, jinak je v podstatě nemožná. I v tomto směru umí daňový ráj výrazně pomoci.

Založení je snadné

Zakládali jste v poslední době firmu právě i nás? Pokud ano, jistě víte, že jste mohli využít jak služeb na klíč, tak jste mohli konkrétní firmy v podstatě koupit. A podobná situace se nabízí i v případě, kdy máte v plánu založit i offshore firmy. Také lze využít služeb profesionálů, kterým předáte jenom nejdůležitější informace, potřebný finanční obnos a dále se již nemusíte v podstatě o nic starat. A poté už získáte pouze hotovou firmu, a to podle vašich představ, které jste sdělili. Následně můžete začít bez obav realizovat svou podnikatelskou činnost, stejně jako lze ihned začít využívat výše zmíněné výhody.

Výběr zemí je velký

Posledním pozitivem, které si zmíníme, je výběr možných zemí, které mohou být považovány za daňové ráje. Výše jsme uvedli tři hlavní zástupce. U nich ale končit nemusíme. Z jakého důvodu? Že za daňový ráj může být považována třeba i některá ze zemí Evropy. Záleží totiž na tom, co od ní očekáváme a co potřebujeme. Příkladem mohou být tyto země:

  • Kypr nebo Malta
  • Nizozemsko
  • Velká Británie

A co to pro nás znamená? Je to nejenom fakt, že můžeme podnikat jednodušeji, bezpečněji a výhodněji. Umístění společnosti do některé z této zemí pro nás znamená i to, že nebudete tolik nápadní. Je totiž pravdou, že offshore společnosti v mnoha nedostupných daňových rájích bývají v hledáčku řady institucí. Nehledě na to, že se jich obává i řada běžných evropských podnikatelů. Pokud je ale zvolena právě některá z výše uvedených zemí, máme v podstatě firmu v Evropě, což znamená zvýšení důvěryhodnosti, a přitom možnost využití konkrétních výhod.

Rate this post

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 200 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *