Kdo se při podnikání vyhne povinným odvodům?

Když jsme zaměstnaní, platí za nás povinné odvody zaměstnavatel. A to z části ze své vlastní kapsy a z části také z naší mzdy. Mezi takové odvody se řadí primárně dvě nejdůležitější zákonné sazby, které jsou spojeny se:

  • Zdravotním pojištěním
  • Sociálním pojištěním
I při podnikání můžete šetřit na odvodech

Je samozřejmě jasné, že když se rozhodneme vydat na podnikatelskou dráhu, daným odvodům se také nevyhneme. Zde platí, že si vše musíme kalkulovat výhradně sami. Jsou ale situace, kdy se i v rámci podnikatelské činnosti daným odvodům vyhnout. Jak?

Velkou výhodu mají studenti, kteří vstoupí do světa podnikání

Pokud se rozhodnete podnikat při studiu, je na vás z pohledu zákona nahlíženo tak, že právě studium je vaší hlavní výdělečnou aktivitou. Z toho důvodu za vás jak sociální pojištění, tak i zdravotní pojistku hradí stát. A to samozřejmě ve výši minimálních povinných limitů. Na samotnou podnikatelskou činnost je následně pohlíženo jako na aktivitu vedlejší. A z té už logicky žádné odvody platit nemusíte. Díky tomu lze ročně ušetřit dokonce i desítky tisíc korun. I proto jsou to právě studenti, kteří se na dráhu podnikání vydávají nejčastěji. Jak je patrné, právě při studiu vznikla i řada úspěšných firem.

I když vše vypadá velmi lákavě, neměli bychom zapomínat ani na další roky. Ty jsou spojeny s faktem, že pokud vaše obraty a zisky přesáhnou minimální mez, již se v následujících letech bez povinných odvodů neobejdete. Pokud bude podnikání stále vedlejší činností, můžete počítat s tím, že platíte jenom to, co je vypočteno nad minimální základ, který bude stále platit stát. I to jsou výhody studentského podnikání.

Podobná pozitiva má i podnikání na mateřské

Stejně jako studenti mohou podobných výhod využívat také matky na mateřské dovolené. I tato forma podnikání je osvobozena od nezbytných povinných odbodů. I zde tedy platí, že podnikání je vedeno jako vedlejší ekonomická aktivita. V prvním roce tedy není nutné platit nic, v druhém roce už je případný příspěvek na zdravotní a sociální pojištění vypočítáván z těch aktivit, které vzniknou v rámci prvního roku. Samozřejmě platí, že pokud je podnikání na mateřské dovolené spíše doplňkovou aktivitou, nedochází ani k nijak vysokým příjmům a tedy bude jasné, že se maminkám povinné odvody mohou vyhnout i v následujících letech. Pozor však na datum ukončení mateřské dovolené, jelikož od této doby už je podnikání vedeno jako hlavní činnost.

Jak je to v případě, kdy jsme zaměstnaní?

Řada lidí podniká také při svém zaměstnání. Pokud na to mají čas, není to nic nereálného, ani nic nemožného. Důležité je vědět, že i zde se lze povinným odvodů, vyhnout. Z jakého důvodu? I zde je klasický zaměstnanecký poměr vedený jako hlavní ekonomická aktivita, zatímco podnikatelská činnost je vedena jako verze druhého příjmu. Než se však rozhodnete si živnostenský list založit, je třeba přesvědčit se o tom, zda vůbec můžete. Ne vždy je to tak jednoduché. Důležité je zvážit, zda:

  • Vám to obecně nezakazuje zákon
  • Zda aktivita nesouvisí s ekonomickou činností u zaměstnavatele
  • Zda vám to zaměstnavatel povolí

Pokud je vše v pořádku, nikdo vám nemůže podnikání při zaměstnání zakázat. Většinou ale řada lidí pohoří právě na tom, že chtějí podnikat v podobných konkurenčních oborech, což jim nejenom zakazuje zaměstnavatel, ale také zákon.

Jak je to s vlastní společností?

I zde existují možnosti, jak se při podnikání vyhnout povinným odvodům. Pokud jste v daném směru spíše začátečník, doporučujeme konzultaci se zkušenou účetní, stejně jako s účetním poradcem. My pouze připomeneme, že společnost s ručením omezením působí jako samostatný subjekt. To znamená, že vy pro ni sice můžete vykonávat činnost, ale peníze jako takové patří jenom jí samotné. A ta si je také následně klasicky zdaní. Pro vás, jako majitele nebo společníky ve firmě to samozřejmě znamená výhody spojené primárně s tím, že na vás může být pohlíženo jako na osoby bez zdanitelných příjmů. A díky tomu se povinným odvodům také jednoduše vyhnete.

Pozor však na fakt, že v naší zemi je uzákoněna povinnost hradit si zdravotní pojištění i ve chvíli, kdy příjem nemáte. V tomto případě se na vás vztahují minimální zálohy, které jsou okolo 1 300 korun měsíčně. Těm se nevyhnete nikdy.

Jak je to se zaměstnáním ve vaší společnosti?

Pokud nechcete být osobou bez zdanitelných příjmů, je možné se nechat ve své společnosti zaměstnat. Pokud zvolíte tou správnou formu, lze se povinným odvodům při podnikání také vyhnout. První a nejjednodušší možnost je dohoda o provedení práce.  Pokud měsíčně nedostanete více peněz, než 10 000 korun českých, získáváte jistoty spojené s tím, že ze svého příjmu, ani z peněz společnosti nemusíte na sociální pojištění, nebo na zdravotní pojistku přispívat ani korunu.

Poté je třeba zmínit ještě možnost zaměstnání malého rozsahu, které je do 2 500 Kč měsíčně. V tomto směru se také vyhnete sociálnímu pojištění, ale to, bez čeho se již neobejdete, to je platba pojištění zdravotního. A na to je třeba myslet. Ne vždy totiž majitelé sro a jiných firem mají vše tak jednoduché, jako majitelé běžného živnostenského oprávnění.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *