Úvěrové podvody páchá mnoho žadatelů o půjčku

Běžná součást lidských životů. Co? Jedná se o půjčky. Ty dnes má stále velké procento lidí. Je to dáno jak tím, že není takový problém je získat, tak i tím, že je stále větším trendem žít na dluh. Mnozí žadatelé však po půjčce touží tolik, že mohou spáchat různé úvěrové podvody. Jak se ukazuje, není to zase až tak nic výjimečného.

Pod tímto pojmem si většina z vás přestaví třeba situaci, kdy jsou zneužity něčí doklady k tomu, aby si jiná osoba vzala půjčku. Takové úvěrové podvody existují, ale nutno říci, že je mají na svědomí skutečně osoby, které chtějí páchat velkou trestnou činnost. Potom tu jsou i takové, které dělají lidé hlavně proto, aby peníze získali oni sami. A jsou nejčastěji spojeny s tím, že některé informace zatají, nebo upraví.

Contents

Mezi známé úvěrové podvody patří machinace s příjmem

Jelikož dnes je u většiny poskytovatelů půjček nutné dokládat příjem, a to třeba pomocí určitých dokumentů, nebo jenom čestným prohlášením či jinak, je více než jasné, že to mnohé žadatele svádí k tomu, aby spáchaly úvěrové podvody. A to ve spojení s tím, že se dopustí různých machinací, které se týkají příjmu. O co se jedná nejčastěji? Jde o:

  • Záměrnou lež ve formuláři žádosti
  • Padělaná výplatní páska nebo potvrzení od zaměstnavatele
  • Padělaný výpis z účtu

Cílem, proč jsou tyto úvěrové podvody dělány, je primárně to, aby došlo ke dvěma věcem. Buď k tomu, aby daný žadatel peníze skutečně dostal, nebo k tomu dochází také z toho důvodu, aby dostal lepší úrok. Pokud splácí jak má, tak se na to jenom málokdy přijde. Při problémech to ale může být odhaleno a potom jsou problémy daleko větší, než jenom nutnost splatit jistinu, úroky a penále. Je tu stále ještě ono riziko trestného činu.

Pozor na zatajení výdajů

U žadatelů se velmi často zjišťuje také bonita. I o ní toho již bylo napsáno mnoho a tak jenom připomeňme, že nejčastěji je posuzována jako porovnání příjmů a výdajů. Čím více danému žadateli zbude, tím lepší půjčka výhodným úrokem mu může být nabídnuta. A právě zde může nastat poměrně velký problém. Řada žadatelů totiž musí uvádět veškeré své výdaje a závazky, které má. A to pochopitelně svádí k tomu, některé zatajit. Jak z důvodu, že může být získán lepší úrok, tak z důvodu, aby byla půjčka vůbec poskytnuta. To, že je tato informace zatajena, však také patří mezi možné úvěrové podvody, které mohou být potrestány. A co lidé tají nejvíce? Jedná se o:

  • Splátky předchozích půjček
  • Placení alimentů
  • Náklady osobního života

Je jasné, že na některý z výdajů lze zapomenout, pokud není pravidelný. Zde ale mluvíme spíše o záměrném postupu, a tak jde skutečně o úvěrové podvody, než jenom o chybu.

Lidé lžou i o svých dluzích

Zadluženost v České republice postupně stoupá a tak mnoho lidí neváhá a lže o tom, že nějaký dluh mají. I toto patří mezi úvěrové podvody, pokud je této lež spojena s žádostí o půjčku. Ve většině případů se tuto lež podaří odhalit už samotné úvěrové společnosti a potom je jenom na ní, zda se rozhodne jednat – podá trestní oznámení, nebo celou věc nechá jenom v té rovině, že dané osobě již nikdy nepůjčí. Obvykle je to situace číslo dvě.

Úvěrové podvody dnes páchá stále více lidí

Úvěrové podvody dnes páchá stále více lidí

A jak se daný poskytovatel může o zatajeném dluhu dozvědět? Je to poměrně snadné. Dnes existují bankovní a nebankovní registry, kde jsou takové situace uváděny. Lidé si často myslí, že se do nich uvádějí jenom nesplácené půjčky. Tak tomu ale není, jelikož jsou zde vedeny také nesplácené závazky spojené třeba s energetickými společnostmi, s různými pojišťovnami, stejně jako s mobilními operátory. A proto když někde dlužíte, je dobré to říci.

Hodláte půjčku použít k domluvenému účelu?

Patří to mezi úvěrové podvody? Rozhodně ano. Tedy pokud si nežádáte o neúčelovou půjčku, u které je to jedno, jelikož je jenom na vás, na co peníze potřebujete. Potom tu jsou ještě účelové půjčky, kde už je třeba jasně říci, na co budou peníze využity. Jedině tak mohou být poskytnuty. A právě poté může na řadu přijít druhý a ještě závažnější krok celého podvodu. Jelikož u účelových půjček je velmi často nutné utracení peněz i doložit, mohou se objevit i různé padělané faktury, faktury vydané jenom tak záměrně, nebo třeba i použití faktury někoho jiného, kdo danou věc kupoval. Rázem se dostáváme do situace, která už má poměrně výrazné znaky podvodného jednání, což rozhodně není dobře.

Mnoho lidí si neuvědomuje rizika

Jak mohou vzniknout úvěrové podvody, to již víme. A je dobré pamatovat na to, že zde mluvíme o trestných činech. Také je třeba nezapomínat sdělit i cekem zajímavý fakta. Více než polovina lidí si myslí, že když jenom něco zamlčí, tak je to v pořádku a k podvodu z jejich strany nedochází. A to je poměrně velký problém, který jasně vysvětluje i druhé číslo, na které se podíváme. To říká, že zhruba 40 procent lidí podle anonymního průzkumu některé informace zatajuje. A proč? To jsme vysvětlili na řadě příkladů a popisů toho, proč jsou úvěrové podvody páchány.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *