Solus a další úvěrové registry

Možností, jak může úvěrová společnost nebo banka ověřit naši bonitu, je hned několik. Pokud je jedna z velmi vyhledávaných cest, jsou to zcela určitě úvěrové registry. Tedy databáze, do kterých se jako občané můžeme dostat. Při žádosti o půjčku tak poskytovatel úvěru jednoduše zkontroluje, zda se zde nacházíme, nebo nikoliv. Pokud ne, je pro nás vše v pořádku. Pokud ano, je posuzováno také to, z jakého důvodu zde jsme, jak starý je náš prohřešek, nebo zda už je vše v pořádku. Pokud máme záznamů více, a jsou spojeny například s častým nesplácením našich závazků, můžete to být spojeno i s tím, že nám je žádost o půjčku kompletně zamítnuta.

Contents

Jak se můžeme do registrů dostat?

Než se podíváme na charakteristiku konkrétních registrů na našem trhu, je třeba si nejprve říci, jak se do nich můžeme dostat. Začneme tím, co vlastně registry jsou. Mnohdy se jedná o sdružení podnikatelů, kteří nabízejí své služby spojené s financemi. Ty následně vytváří databáze svých klientů, u kterých také doplňují informace o tom, jak splácí své závazky. Dané informace poté mohou využívat i další, v registrech zapojené firmy. A to právě ve chvíli, kdy konkrétní osobu posuzují.

Dnes platí, že v registrech mohou být propojeny nejenom úvěrové společnosti, nebo banky. Výjimkou totiž není ani to, že zde jsou také mobilní operátoři, poskytovatelé energií, stejně jako se zde nacházejí třeba také pojišťovny. Tím se jasně dostáváme k důvodům, pro které zde můžeme být vedeni. Může to být pozdě zaplacený paušál za náš mobil, pozdě hrazené doplatky nebo zálohy za energie, nebo neplacení pojistného. Zápis samozřejmě hrozí i ve chvíli, kdy se opozdíme se splátkou půjčky, nebo jiného závazku. Díky tomu můžeme říci, že dostat se do registrů může téměř každý, a to nemusel mít v minulosti ani žádnou půjčku.

Kdo může data v registrech vidět?

Zájmové sdružení právnických osob - SOLUS

Logo SOLUS

Jak jsme zmínili, primárně jsou určeny těm společnostem, které se podílejí na vytváření konkrétních registrů. Ty ale nejsou jedinými, jelikož stejně tak si můžeme data z registrů zobrazit i my. Důležité je však vědět, že takto získat můžeme jenom data o sobě, nikoliv o jiných osobách. S tím souvisí i to, že mnohdy je třeba nejenom registrace, ale i poplatek za to, že si dané informace budeme chtít zobrazit. O tom, jak je to jednoduché a časově náročné však rozhodují konkrétní volby toho, za jakého registru informace chceme. Pojďme se tedy podívat na 4 nejdůležitější, se kterými se můžeme setkat.

Nejznámější je jistě Solus

Začneme registrem, který dnes patří mezi nejznámější, jaký na našem trhu vůbec je. Jedná se o sdružení právnických osob, které je nazýváno právě jako Solus. Ten je na našem trhu již od roku 1999 a aktuálně je v něm zapojeno několik desítek společností, které si tak jednoduše a rychle vyměňují základní informace o klientech. Tou nejdůležitější charakteristikou tohoto registru je určitě to, že je ryze negativní. Pokud v něm nejste uvedeni, je to pro vás plus. Naopak pokud v něm uvedeni jste, může to být velký problém třeba pro vaši budoucí půjčku.

Nebankovní registr klientských informací

Druhý registr můžeme najít i pod značkou NRKI. Ten byl poprvé spuštěn v roce 2004 a taktéž funguje jako zájmové sdružení právnických osob. Ty si tak navzájem vyměňují jak data o svých klientech, tak samozřejmě data o tom, jaké závazky klienti mají. Důležité je říci, že tento registr není čistě negativní. Pokud v něm jste, může to znamenat třeba i to, že máte úvěr a jeho splácení probíhá tak, jak má. Tím vám tedy daný registr může pomoci, jelikož uchovává také pozitivní informace.

Bankovní registr klientských informací

Tento registr najdeme pod zkratkou BRKI a je velmi podobný předchozímu. To hlavní, čím se jednotlivé typy liší, je samozřejmě to, že tento se zabývá pouze finanční historií, která je spojena s bankovními produkty. A těmi mohou být půjčky, hypotéky, ale i další možnosti, které banka nabídne. Jeho oficiální název je Czech Banking Credit Bureau a vznikl v roce 2002. A jelikož je s výše uvedeným nebankovním velmi podobný, platí i zde, že může obsahovat i pozitivní informace. A to až 4 roky od doby, kdy byla vaše osoba s určitým závazkem spojena.

Centrální registr úvěrů

Posledním, mezi čtveřicí největších a nejznámějších registrů u nás patřící, je rozhodně Centrální registr úvěrů. Ten je zajímavý tím, že jeho provozovatelem je Česká národní banka a zapojeny jsou do něho všechny banky, které na našem území působí. Jak už dokládá sám název tohoto registru, jsou zde uchovávány hlavně ty informace, které jsou spojeny s úvěrovými produkty. To umožní ostatním bankám jednoduše zjistit, jak na tom konkrétní žadatel o úvěr je. A to jak z pozitivního, tak i negativního hlediska. Nutno říci, že do tohoto registru mají přístup jenom banky, nikoliv společnosti nebankovní.

Lze požádat o vymazání?

Co v souvislosti s registry mnoho lidí zajímá, to je informace o tom, zda Solus, Centrální registr úvěrů, BRKI nebo NRKI umožní smazání daných údajů. Prvotní odpovědí je, že ano. Týká se to ale automatického smazání, a to ve chvíli, kdy dané závazky již splatíme a tak úvěr již nemáme. Daná data se však nesmažou hned, ale každý registr má svou pevnou lhůtu, kdy jsou automaticky odstraněny. Nutno počítat s tím, že se jedná i o roky – a to jak v případě pozitivního záznamu, tak i negativního. A pokud vás zajímá, zda je možné požádat o smazání, tak to bohužel není, jelikož klienti společností své záznamy nemohou nijak ovlivňovat.

5/5 - (3 votes)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *