Se skladovým systémem MoneyERP najdete i ten poslední šroubek

Skladové řízení nabízené vhodným ERP systémem vám umožní nejen zkrotit sklady, ale také výrazně zrychlit a zefektivnit pohyby zboží i inventury.

Contents

Co je to skladový systém?

Pod tímto pojmem rozumíme specializovaný software navržený pro správu skladu a s ním souvisejících agend. Kromě samotného přehledu o počtu a umístění položek tak systém zahrnuje nástroje a funkce i pro inventury, skladové hospodářství, sledování skladových pohybů a další úkony spojené s každodenní skladovou rutinou.

Výhody skladového softwaru

Skladové systémy mohou mít různé podoby v závislosti na cílové skupině a rozsáhlosti funkcí, všechny ale sdílejí společné benefity. Mezi ty největší patří následující:

1. Kompletní přehled o položkách na skladu: Systém shromažďuje údaje o všech položkách na jednom místě, ať už se jedná o počet, umístění, druh nebo jakékoliv další atributy. Skladníci tak mohou jakýkoliv artikl rychle a jednoduše najít bez nutnosti spoléhání se na paměť nebo papírové záznamy.

2. Digitalizace skladové evidence: Se skladovým programem můžete poslat tužku a papír do důchodu. Moderní řešení vám umožní vybavit skladníky elektronickými čtečkami, kde si mohou zobrazit umístění položek, počet kusů v objednávkách a další nezbytné informace.

3. Automatizace rutinních úkonů: Vhodně vybraný informační systém dokáže řadu repetitivních a manuálně náročných činností provádět zcela automaticky. Typicky se jedná například o generování dokladů, automatické vyplňování údajů na základě dat v databázi či upozornění na tenčící se skladové zásoby.

Jak vašemu skladu pomůže Money ERP?

Podnikový informační systém Money ERP – všestranný a moderní pomocník používaný stovkami firem různých oborů a velikostí, který si díky široké nabídce volitelných modulů přizpůsobíte na míru svému podnikání. Jedním z nich je i modul Sklady nabízející (nejenom) následující praktické funkce:

Katalog zboží

Přehledný katalog položek je srdcem celého modulu. Na jednom místě zde naleznete výrobní čísla, data expirace, čárové kódy, rozměry a řadu dalších identifikačních údajů. Katalog usnadní evidenci stálých odběratelů a dodavatelů a jejich vlastních názvů zboží, což vám výrazně usnadní práci s pravidelnými zakázkami.

Nástroje pro práci se službami, materiálem i výrobky

Modul Sklady umožňuje sestavovat sady i komplety a přiřazovat ke každému výrobku příslušenství. Užitečnou funkcí jsou i kusovníky, na jejichž základě informační systém automaticky vyskladňuje komponenty a následně naskladní hotové výrobky.

Automatické hlídání stavu zásob

Money ERP a modulem Sklady vám již nikdy náhle nedojdou zásoby. U každého zboží si můžete nastavit limity pojistných a obratových zásob, na jejichž překročení vás ERP systém automaticky upozorní.

Podstatné urychlení inventur a uzávěrek

Money ERP zajistí, že po vytvoření skladové uzávěrky se stav zásob uzamkne a již jej nikdo nemůže měnit. Systém za vás provede i zaúčtování inventury a po zadání skutečného stavu automaticky vygeneruje korekční doklad. Na Money ERP můžete nechat i korekce oceňovacích odchylek, přepočet pořizovacích cen i další s tím související rutinní činnosti.

Podstatné urychlení inventur a uzávěrek

Informační systém myslí i na podniky pracující s obaly podléhající ekologické likvidaci. V Money ERP lze vytvořit seznam obalů, přidělit je jednotlivým položkám a všechny příslušné doklady pro výkaz EKO-KOM již systém vygeneruje sám.

Nemusíte se obávat ani výkazu pro Intrastat, který vám Money ERP v případě překročení dovozových či vývozových limitů vytvoří automaticky. Vám pak stačí již jen vygenerovaný dokument nahrát na portál celní správy.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *