Category: Finanční slovník

Konvertibilita 0

Konvertibilita

Pojem charakterizující směnnost měny. Tedy stav, kdy je možné měnu jednoho státu směnit za měnu státu druhého. A to v určitém poměru, který bere v potaz aktiva tvořící hodnotu měny, nebo bere v potaz individuální podmínky, které...


Konvence 0

Konvence

Obvykle jde o zvyklost, ale může se jednat také o označení dohody, nebo úmluvy. Velmi často je konvence spojována především se správným společenským chováním.

Kontokorentní úvěr 0

Kontokorentní úvěr

Jde o typ úvěru, který je charakteristický tím, že je poskytovaný na běžném účtu a jeho charakteristikou je to, že na něm lze jít do minusu. Slouží jako finanční rezerva, která je k dispozici kdykoliv....

Kontokorentní účet 0

Kontokorentní účet

Jde o typ účtu, který je možné označit jako účet sloučený. To znamená, že je vedený jako úvěrový a jsou prostřednictvím něho vedeny úvěrové operace, stejně jako je vedený jako vkladový a jsou na...


Kontokorent 0

Kontokorent

Jedná se o typ úvěru, který je spojený s bankovním účtem. Můžeme na něho pohlížet jako na finanční rezervu, tedy jako na revolvingový úvěr. Jeho princip je založený na tom, že umožní čerpat finanční prostředky...

Konto 0

Konto

Jinými slovy účet. Může být osobní, stejně jako může být věcný. V prvním případě mluvíme o tom, že se jedná o zahrnuté pohledávky vůči bance, nebo jinému peněžnímu ústavu. Zjednodušeně řečeno jde o bankovní konto...

Kontinuální režim 0

Kontinuální režim

Způsob obchodování, během kterého dochází k podávání příkazů na prodej i nákup cenných papírů průběžně. Následně dochází k jejich párování. Pokud jde o jejich pořadí, hraje roli takzvaná časová priorita. Ta se řeší, pokud se objeví...


Konstantní symbol 0

Konstantní symbol

Symbol využívaný při bezhotovostním platebním styku, v rámci České republiky, ale i v rámci zahraničí. Podobně jako variabilní symbol slouží k možné identifikaci transakce. Může vypovědět o tom, kdo ji realizoval a proč. Není povinný, je často...

Konsorcium 0

Konsorcium

Sdružení podnikatelů, které může být příležitostné a jenom dočasné. Konsorcium je svoláno hlavně za konkrétním cílem. Jedná se třeba o realizaci určitého díla. Nejde o stav, který by byl spojený s nutností zápisu do obchodního...

Konkurz 0

Konkurz

Jde o ohlášení určité realizace, v rámci které je cílem najít tu nejlepší nabídku. Tedy nejlepší firmu, nebo jednotlivce, která ji dokáže provézt. Konkurz je většinou spojený se státními zakázkami a tím, že se posuzuje...


Konkurence 0

Konkurence

Na každém trhu je více, než jeden podnikatel, který se snaží zaujmout své zákazníky. Konkurence je tedy stav, který ovlivňuje vývoj konkrétního trhu. Je spojený s pozitivy, jako je technický pokrok, nebo vývoj v oblasti sociální....

Konkludentní úkon 0

Konkludentní úkon

Takový typ úkonu, který je právní a který je učiněný nevýslovně. K takovému úkonu může dojít v rámci jednání, ale i v případě opomenutí.

Konjunktura 0

Konjunktura

Stav, který je spojený s pozitivním vývojem a příznivými podmínkami. Jde o jednu z hlavních fází každého hospodářského cyklu. Jde vlastně o jeho vrchol. Růst ekonomiky začíná atakovat maxima, což je plus. Konjunktura má ale i...