Konkurz

Jde o ohlášení určité realizace, v rámci které je cílem najít tu nejlepší nabídku. Tedy nejlepší firmu, nebo jednotlivce, která ji dokáže provézt. Konkurz je většinou spojený se státními zakázkami a tím, že se posuzuje kvalifikace a nejnižší cena.

Druhým případem, kdy se hovoří o pojmu konkurz, je stav soudního řízení, kdy je konkrétní dlužník neschopný platit své závazky. Mluvíme o firmě, která je v konkurzu. Nemůže nakládat se svým majetkem. Ten se stává konkurzní podstatou. Do hry následně vstupuje soud, který zajistí, aby prostřednictvím pověřené osoby byl majetek zpeněžen a aby byly uhrazeny závazky jednotlivých věřitelů.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *