Category: Finanční slovník

IPO 0

IPO

Zkratka pro Initial Public Offering. Jedná se v podstatě o veřejnou nabídku akcií konkrétní firmy. A to takových, které v minulosti na burze nebyly obchodovány.


ISIN 0

ISIN

Tento pojem je zkratkou pro International Securities Identification Number. Jedná se o emise veřejně obchodovatelných cenných papírů, pro které se tato zkratka neboli tento kód používá. Použití daného kódu rozhodně nemůže být libovolní, jelikož...

Investiční zaměření fondu 0

Investiční zaměření fondu

Ukazuje to, z čeho je fond, laicky řečeno, složený. Příkladem mohou být třeba akciové fondy, kde dominují právě akcie. Investiční zaměření fondu však může být spojeno i s dluhopisy. Vždy platí, že u konkrétního fondu musí...

Investiční strategie fondu 0

Investiční strategie fondu

Jasný popis konkrétního způsobu investování. Investiční strategie fondu je spojována hlavně s různými fondy, u kterých je v popisech uvedeno, jaká strategie je volena. A to pokud jde o výběr cenných papírů, o výběr konkrétních zemí,...


Investiční správce 0

Investiční správce

Konkrétní subjekt, jehož hlavním úkolem je poskytovat služby, které souvisí se správným vedením, a také se správným řízením konkrétních investičních portfolií.

Investiční společnost 0

Investiční společnost

Firma, která se zaměřuje na služby spojené s investováním. Investiční společnost má jako předmět podnikání nejčastěji kolektivní investování. Nejenom, že konkrétní investiční rozhodnutí přijímá, ale také je realizuje. Investiční společnost nemůže mít každý. Pro tuto...

Investiční produkty 0

Investiční produkty

Takové produkty, u kterých je hodnota zcela stejná, jako je hodnota podkladového aktiva. Unikátem je především to, že na případné změny reagují buď pomocí finanční páky, nebo takzvaně nadproporcionálně.


Investiční limity 0

Investiční limity

Ukazatelé založení konkrétně na tom, že pomocí nich jsou udávány hranice pro investování. Tyto investiční limity jsou obecně nařizovány zákonem, ale mohou být nařízeny i individuálními pravidly, třeba konkrétního investičního fondu. Nejčastěji se investiční...

Investiční kupon 0

Investiční kupon

Typ cenného papíru. Jeho hlavní charakteristikou je akt, že je takzvaně na jméno. Je určený k tomu, aby za něho byly nakoupeny akcie. Ale jenom takové, které jsou určené právě k prodeji za investiční kupony.

Investiční horizont 0

Investiční horizont

Konkrétní doba, spojená s tím, jak dlouho se bude investovat. Investiční horizont může být krátký i dlouhý. Obvykle souvisí nejenom s typem investic, ale také s konkrétní strategií daného investora.


Investiční fond 0

Investiční fond

Nástroj určený pro kolektivní investování. Jednotliví investoři vloží do konkrétního fondu své finanční prostředky a tento fond je následně investuje na finančním trhu. Dnes jsou investiční fondy velmi oblíbené a musíme o nich říci...

Investiční bankovnictví 0

Investiční bankovnictví

Obchody, tedy konkrétně transakce, které jsou realizovány s cennými papíry, ale třeba i s různými instrumenty, nebo například také s finančními deriváty. Investiční bankovnictví může zahrnovat různorodé typy obchodů, které se realizují v investičním segmentu.

Investice 0

Investice

Využití primárně finančních prostředků k tomu, aby generovaly další zisk. Investice mohou mít celou řadu podob a mohou být spojeny s činností zhodnocení peněz jednotlivců, i s tím, že se firma snaží inovovat a investovat do budoucnosti.