Category: Finanční slovník

Diskont 0

Diskont

Jiný název pro srážku nebo poplatek, který se týká takové transakce, která byla realizována před dobou splatnosti. Jedná se o srážku, která je velmi častá třeba u směnky, nebo u privatizačních fondů.


Discount certifikát 0

Discount certifikát

Jeden z mnoha finančních instrumentů. Jeho výhodou, ale i unikátem a zajímavostí je rozhodně to, že umožní investorům dosahovat zisků také na stagnujícím trhu. Může být oblíbený u těch investorů, kteří předpokládají menší růst, hlavně...

Disážio 0

Disážio

Rozdíl mezi kurzy. Disážio je označením stavu, kdy dochází k situaci, kdy je tržní měnový kurz nižší, než je oficiální kurz. Stejně tak se tímto pojmem označuje také stav, kdy je nižší kurz akcie, než...


Dílčí důchody 0

Dílčí důchody

O nich rozhoduje Koordinační nařízení EU. Podle nich jsou vypláceny. Znamená to, že část takového důchodu vyplácí česká republika, a to s ohledem na to, jak dlouho si daný subjekt platil pojištění v naší zemi. Část...

Devizy 0

Devizy

Označení zahraničních měn, ale nikoliv v hotovosti, nýbrž výhradně jenom v podobě bezhotovostní.

Devizový účet 0

Devizový účet

Na první pohled vlastně klasický bankovní účet, ale jenom s tím rozdílem, že tento konkrétní je vedený v cizí měně. Jinak může mít podobnou charakteristiku, jako ten otevřený v měně tuzemské. A to s ohledem na úrokovou sazbu...


Devizový tuzemec 0

Devizový tuzemec

Může se jednat o osobu fyzickou s trvalým bydlištěm, nebo se může jednat o osobu právnickou se sídlem. A kde konkrétně? Samozřejmě přímo v České republice. Stejně tak je devizovým tuzemcem subjekt nebo osoba, která se...

Devizový trh 0

Devizový trh

Zde se střetává nabídka s poptávkou. Jedná se samozřejmě o poptávku po devizách, a také jejich nabídku. Zde také vlivem obou faktorů dochází k tomu, že zde vznikají samotné ceny označované jako devizové kurzy.

Devizový swap 0

Devizový swap

Transakce, která je jednorázová. Cílem je směna kapitálu z jedné měny do měny druhé. A to s využitím současného kurzu. Devizový swap je však charakteristický ještě dalším pravidlem, které souvisí s tím, že až bude realizována směna...


Devizový kurz 0

Devizový kurz

Jinak označený směnný kurz, a to v poměru domácí měny, vůči těm zahraničním. V rámci různých bank a směnáren mohou být devizové kurzy rozdílné.

Devizový cizozemec 0

Devizový cizozemec

Může se jednat jak o osobu právnickou, tak se může jednat i o osobu fyzickou. Ty mají jednu jasnou společnou věc. Nemají v České republice ani své sídlo a také zde nemají ani své bydliště....

Devizové rezervy 0

Devizové rezervy

Má je Česká národní banka. Jedná se o její aktiva, která jsou držena v cizích měnách, primárně potom v těch silnějších.