Pozitivní a negativní vliv inflace

Inflace měla na řadu zemí velmi negativní dopad

Inflace měla na řadu zemí velmi negativní dopad

Co je inflace? Pokud se podíváme na odbornější vysvětlení, je třeba říci, že se jedná o nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb. Jde i jev sledovaný v ekonomice, a to vždy za určité období Pokud se podíváme na laickou definici tohoto konkrétního pojmu, je třeba říci, že inflaci můžeme označit jako jev, při kterém je snižována kupní síla peněz. Právě s tím má většina lidí spojován a hlavně negativa. Na druhou stranu je třeba říci, že inflace může přinášet také několik zajímavých pozitiv. Pojďme se společně podívat na to, jaké výhody a nevýhody tento jev přináší.

Contents

Začneme negativními vlivy inflace

Rozhodně je třeba podívat se na negativní vlivy, které s inflací souvisí. Prvním negativním vlivem je právě ona snížená kupní síla peněz. Čím vyšší je míra inflace, tím méně si za naše peníze můžeme koupit. Vlivem toho dochází nejenom k celkovému narušování trhu, ale může docházet také k požadavkům na zvyšování mezd u konkrétních zaměstnanců. Vlivem toho může z ekonomického hlediska dojít i k takzvané mzdové spirále.

Spolu s tím souvisí ale i další negativní vliv, kterým je určitě takzvané hromadění zboží. V tomto směru lidé hromadí především zboží trvanlivější, které se jim povedlo nakoupit ještě v době příznivějších cen. I to s sebou může nést negativa spojená hlavně s následním plýtváním daným zbožím. Ve výsledku je tedy takový krok ještě méně efektivní, než když si můžeme za stejný obnos koupit a skutečně využít méně produktů.

Negativem inflace je i celková alokační neefektivnost

Co je spojeno s tímto pojmem? Samozřejmě fakt, že mnozí výrobci mohou velmi opožděně a tím i celkově neefektivně reagovat na samotné dění na našem trhu. Vlivem inflace tak mohou velmi špatně reagovat na následné změny cen. A to především v rámci toho, že špatně odhadnou, zda jde o změny způsobené poptávkou a nabídkou, nebo se jedná o změny, které jsou způsobené právě samotnou inflací.

S celkovou neefektivností ale souvisí i zvýšené náklady, které jsou spojovány s nutností upravovat ceny daného zboží a služeb. A to z toho důvodu, aby byl udržován stále stejný zisk firmy, který je následně používaný k:

  • Výplatám pro zaměstnance
  • Nákupu vstupních surovin
  • Investicím do technologií
  • Provozním nákladům

Inflace má vliv i na hospodářský cyklus

I to je jeden z jasných negativních projevů, které s sebou samotná inflace nese. Pokud se podíváme na několik příkladů, je určitě třeba dotknout se například uměle nízkých úrokových sazeb, které souvisí se zvyšováním nabídky peněz, které podporují úvěry na nové investice. V tomto ohledu může inflace vyvolat jev, který následně souvisí s celkovou ziskovostí konkrétního projektu. Růst peněžní nabídky tak může být ve výsledném pohledu špatný, což se negativně projeví na tom, že konkrétní investice do projektu bude ztrátová a projekt bude odsouzený k zániku.

Inflace má i svá pozitiva

Podívejme se i na pozitivní vliv tohoto jevu. Prvním zajímavým a dobrým vlivem inflace je rozhodně i větší pružnost práce. I když inflace může snížit reálné mzdy, ty nominální zůstávají v podstatě konstantní. A to velmi výrazně přispívá k tomu, že trh může rychleji dosáhnout konkrétní rovnováhy. Zapomínat ale nesmíme ani na případné tlačení na zvyšování mezd v souvislosti s inflací. Z pohledu zaměstnanců tedy může být daný jev pozitivní v tom, že na ruku dostanou více, i když v reálném případě si koupí stejně, jako v minulosti.

Inflace nabídne více možností i centrální bance

Nad penězi, které využíváme, má ochrannou ruku centrální banka. U nás je to tedy Česká národní banka, která využívá nástroj, kterým je takzvaná diskontní sazba. Právě za tuto sazbu si mohou komerční banky půjčovat od té centrální. Mírná inflace tak může paradoxně přispět k tomu, že budou nominální sazby dostatečně vysoké, což se následně pozitivně projeví především v tom, že může centrální banka dané úrokové sazby snížit. Pokud by k inflaci nedocházelo, nemůže dojít k tomu, aby banka dané nominální úrokové sazby snížila, vlivem čehož by v podstatě nemohlo dojít ani k samotné stimulaci ekonomiky.

Jak se s inflací vyrovnat?

Konkrétní pozitiva i negativa jsme si zmínili. A to jak s pohledem na samotný trh, tak i pohledem nás, konkrétních lidí. Podívejme se také na možnosti, které jsou spojené s tím, jak se vlastně se samotnou inflací vyrovnat. Cesty jsou v podstatě hned tři, a to tyto konkrétní:

  • Využívání různých spořicích produktů
  • Investice například do umění či jiných věcí, které drží hodnotu
  • Žádost o zvýšení platu

V prvním případě dochází k tomu, že každým rokem vyděláme na úrocích určitý obnos z našeho vkladu. Tím se sice zvýší celkový objem našich prostředků, ale koupit si za ně můžeme stále stejně. Podobné je to v případě navýšení mzdy. Díky tomu netratíme a můžeme si neustále dopřávat to stejné, jako doposud. Investice například do umění poté zajistí, že i v případě výrazné ztráty hodnoty finančních prostředků vlastníme něco, co hodnotu má. Zatímco za reálných 10 000 Kč bychom si mohli koupit jenom minimum věcí, konkrétní věc v této hodnotě můžeme prodat třeba do zahraničí, díky čemuž získáme i zahraniční měnu, která si svou hodnotu dále zachovává.

Inflace a historie

Pokud se podíváme na historický vývoj samotné inflace, je třeba si říci, že zde byly výrazné výkyvy, a to jak směrem nahoru, tak i směrem dolů. Pokud se podíváme jenom na několik posledních let, je třeba říci, že míra inflace se dnes drží v jednotkách procent. Žádné výraznější výkyvy očekávány nejsou, jelikož případné znehodnocování peněz rozhodně není tak výrazné, jako tomu bylo v minulosti. A to například vlivem válek, nebo i vlivem toho, že se například mince vyrobené ze stříbra začaly nahrazovat levnějšími materiály, nehledě na trend spojený s papírovými bankovkami, které se také negativně podepsali na celkovém až strmém růstu inflace. Docházelo v podstatě až k takzvané hyperinflaci.

4.5/5 - (2 votes)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *