website statistics _uacct = UA-649561-2urchinTracker()

Od založení společnosti až po účetnictví 

Mít v pořádku účetnictví je pro každého podnikatele zcela stěžejní. Jakým způsobem to optimálně zajistit?

Co je účetnictví a k čemu slouží

Účetnictví je nástrojem určeným pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků ekonomické činnosti v peněžních jednotkách. Definováno je jako uspořádaný systém evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly.

V Česku je vedení účetnictví povinné, a to pro osoby právnické. Dále jsou touto povinností vázány fyzické osoby a OSVČ, které vedou účetnictví v případě, že za předcházející kalendářní rok jejich obrat převýšil sumu 25 milionů korun.

Zdroj: https://pixabay.com/photos/office-accounting-economy-accounts-515984/

Zjednodušenou formou účetnictví je daňová evidence, která obsahuje údaje o uskutečněných zdanitelných příjmech a daňově uplatnitelných výdajích, současně je sledován stav majetku a závazků na konci daného roku (zdaňovacího období).

Týká se těch, kteří nemusejí vést účetnictví a současně si neuplatňují výdaje tzv. paušálem. V případě paušálních výdajů podnikatel vede pouze evidenci příjmů a pohledávek a daňové výdaje pak potvrzuje pouze procentem ze svých příjmů.

Proč je důležité mít účetnictví v pořádku

Vedení účetnictví je tak důležité jednak z hlediska formálního, kdy poskytuje základ pro výpočet daně z příjmů. Kontrolu následně provádí finanční úřad. A pozor, odpovědnost za správnost nese účetní jednotka, respektive její statutární orgán v případě právnických osob nebo fyzická osoba (podnikatel). 

Dále je ale řádně vedené účetnictví podstatné i pro samotného podnikatele, neboť mu poskytuje přehled o ekonomické situaci podniku. Vytváří tedy relevantní podklady pro další rozhodování a řízení podniku.

Vést účetnictví se tak nakonec může podnikatel rozhodnout i dobrovolně. A právě díky tomu, že se v něm relevantně odrážejí informace ohledně hospodaření podniku, by účetnictví nemělo být vnímáno pouze jako nutné zlo a formálně administrativní nezbytnost.

Navíc může být i důležitým důkazním prostředkem v případných sporech. I to je důvodem, proč by se podnikatel měl snažit mít jej ve vlastním zájmu v pořádku.

Zdroj: https://pixabay.com/photos/finance-accounting-tax-7529921/

Jak na spolehlivé vedení účetnictví

Přesto firma nemusí vést účetnictví sama, ale dokáže tuto povinnost přenést na externí subjekt. Tyto firmy vynikají pravidelně proškolenými odborníky, kteří si udržují přehled v aktuálně platné legislativě. A to i v rámci zahraničí, kde ani tuzemský podnikatel v mnohých případech této povinnosti taktéž neunikne.

Mezinárodní registrační agentura Parker & Hill Inc. obdobně nabízí služby související se založením společnosti a její správu s ohledem na právní požadavky, a to včetně vedení účetnictví. Kromě orientace na tuzemský trh současně přináší tyto služby i pro zahraničí. Podnikatelům napomáhá se založením a vedením společnosti nyní v celkem 16 jurisdikcích.

Offshore služby zahrnují mimo jiné i zajištění bankovních licencí, vytvoření soudních překladů, ověření dokumentů pomocí apostily a další nezbytnosti. Výhodou spolupráce s Parker & Hill Inc. je dostatek zkušeností s různými situacemi, které mohou podnikatele v praxi potkat, a současně zodpovědnost a pečlivý přístup.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *