Kdy a proč zvolit insolvenci namísto oddlužení

V poslední době se stále častěji setkáváme s tím, že lidé, kteří se ocitli v dluhové spirále, hledají dostupná řešení svojí finanční situace. Jedním z možných řešení je oddlužení, které je jedním z nejpoužívanějších postupů, ale existuje i jiná možnost, a to insolvence. V tomto článku se budeme zabývat, kdy a proč je vhodnější zvolit insolvenci namísto oddlužení.

Co je oddlužení

Oddlužení je proces, který pomáhá člověku, který je v dluzích, ulevit se od finančního břemene. Proces oddlužení vyžaduje, aby dlužník uhradil alespoň část svých dluhů. Dlužník může rovněž využít dlužníci milosrdného postavení, které mu umožní splatit méně, než je vlastně dlužen. Oddlužení také znamená, že dlužník bude muset přestat dále platit své dluhy a tím umožní, aby tyto dluhy byly po průběhu oddlužení uznány jako vyrovnané. Oddlužení je také velmi výhodné pro dlužníka, protože mu umožňuje získat finanční prostor a obnovit svůj finanční život.

Proces insolvence se obvykle zahajuje, když dlužník vysloví nesplacení svých dluhů. Poté nastane proces, kdy se o dlužníkovi vypracuje postoupení majetku, které se použije k zaplacení dluhů. Postoupení majetku může zahrnovat nemovitosti, finanční prostředky nebo majetkové účty. Poté, co se majetek postoupí, dlužník má finanční prostor a může se soustředit na obnovení finančního života.

Proč zvolit insolvenci

Je to postup, který je schválen vyšším soudem a při kterém je vyžadováno, aby dlužník splatil své závazky a povinnosti vůči svým věřitelům. Přitom jsou zohledněny finanční možnosti dlužníka.

Insolvence může být pro dlužníky výhodnou volbou ve srovnání s oddlužením. Je to díky tomu, že insolvence může dlužníkovi poskytnout větší kontrolu nad jeho finančními závazky. U insolvence také obecně neexistuje minimální částka, kterou dlužník musí zaplatit. Dlužník tak může přizpůsobit své splácení svým finančním možnostem.

Jaký je postup insolvence

Postup insolvence je proces, který může být použit k získání finančního odpočinku, když je dlužník neschopen splácet své dluhy. Proces insolvence je vyžadován zákonem a musí být uzavřen soudem. Nejprve musí být dlužník nařízený, aby se obrátil na vybranou insolvenční správce. Tento správce pak vypracuje reorganizační plán, kterým budou všichni zúčastnění strany buď souhlasit, nebo se bude muset vypsat insolvenční návrh. Pokud je insolvenční návrh schválen, bude osoba zabavena z větší části svých aktiv a dostane se pod správu insolvenčního správce. Poté se insolvenční správce bude starat o distribuci aktiv do všech pohledávek. Po dokončení procesu insolvence je dlužníkovi poskytnuta úleva od všech jeho dluhů.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *