Karenční lhůta

Jde o období související s úrazovým pojištěním. Karenční lhůta je konkrétně dobou, která se vztahuje k odškodnému pro případ úrazu. Jedná se o časovou lhůtu, během které se pojistné plnění neposkytuje. Jedná se o lhůtu od vzniku samotné události, jejíž nejdelší čas je stanovený pojistnými podmínkami. Většinou je v rozmezí jednoho týdne až jednoho měsíce. V praxi se na tuto lhůtu pohlíží i jako na určitou formu spoluúčasti, která následně ovlivňuje cenu povinného ručení.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *