Investiční zaměření fondu

Ukazuje to, z čeho je fond, laicky řečeno, složený. Příkladem mohou být třeba akciové fondy, kde dominují právě akcie. Investiční zaměření fondu však může být spojeno i s dluhopisy. Vždy platí, že u konkrétního fondu musí být alespoň 66 procent dané struktury. Zbylých 33 může být investováno i jinam. Existují ale i takzvané smíšené fondy, kde toto pravidlo neplatí. I ty ale musí uvádět své zaměření a musí tak jasně říkat, kam a jak se bude investovat. Zda to budou nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie, komodity, ale i alternativní investiční nástroje nebo něco jiného.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *