Historie měny britská libra

Britská libra (oficiálně libra šterlinků), často označovaná jednoduše jako „libra“, je jednou z nejstarších stále používaných měn na světě. Její historie je bohatá a komplexní, odražející kulturní, ekonomické a politické proměny Velké Británie a širšího světového kontextu. Níže je stručný přehled historie britské libry:

Contents

Ranné období

Zavedení: Libra šterlinků byla zavedena v Anglii v roce 1158 králem Jindřichem II. a byla původně hodnotou jedné libry stříbra (odtud název „libra šterlinků“).

Stříbrné mince: Pojmenování „šterlink“ (sterling) pravděpodobně pochází ze staronormanského slova „sterling“, což znamenalo malou hvězdu, která byla zpočátku ražena na mince.

Zlatý standard

17. a 18. století: V období 17. a 18. století se v Británii začaly používat zlaté mince, a libra tak postupně přešla na zlatý standard.

19. století: V 19. století byl zlatý standard formálně přijat a libra se stala jednou z nejdůležitějších světových měn, což odráželo rostoucí moc Britského impéria.

20. století

První a druhá světová válka: Během obou světových válek došlo k významným ekonomickým otřesům, které oslabily hodnotu libry a vedly k jejímu odchodu od zlatého standardu.

Devalvace po válce: V poválečném období došlo k několika devalvacím libry, což odráželo ekonomické obtíže a snižující se globální vliv Británie.

Současnost

Platidlo Spojeného království: Libra šterlinků zůstává oficiálním platidlem Spojeného království a některých dalších území.

Nepřijetí eura: I přes členství ve Evropské unii (do Brexitu) se Spojené království rozhodlo nepřijmout euro a zachovat libru šterlinků jako svou měnu.

Brexit: Odchod Spojeného království z Evropské unie (Brexit) měl významný dopad na kurz libry, který se stal předmětem značné volatility na finančních trzích.

Libra šterlinků tak reprezentuje dlouhou historii, která je úzce spjata s hospodářskými a politickými vývoji ve Velké Británii a má významný vliv na světové ekonomické dějiny.

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *