Forwardy

Označení pro závazky. A to celkem specifické. Forwardy označují závazek kupujícího, a to v tom, že koupí určité množství aktiva. A to jak v určitý den, tak i za určitou cenu. Zároveň se jedná po závazek prodávajícího dané množství aktiv za danou cenu prodat. Konkrétní podmínky jsou vždy uvedeny písemně, v rámci sjednané smlouvy. Forwardy jsou závazky, které souvisí výhradně s obchody, které jsou realizovány nikoliv na burzách, ale na trzích, které jsou označeny jako OTC. Charakteristikou daných závazků je také to, že jejich specifika jsou věcí dohody mezi prodávajícím a kupujícím – máme na mysli datum, množství a ceny.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *