Fondy smíšené/balancované

Zajímavostí tohoto fondu není jenom to, že může být uzavřený, popřípadě také otevřený. Jeho charakteristikou je i to, že není zaměřený jenom jedním jediným směrem. Je založený na tom, že může využívat více druhů cenných papírů, které budou tvořit jeho portfolio. Konkrétní složení se odvíjí od strategie fondu. I proto mohou vznikat smíšené neboli balancované fondy různého typu. Ty konzervativní s menším výnosem, nebo rizikovější s výnosem vyšším. Většina se však snaží výnosy a riziko optimalizovat tak, aby byl investor maximálně spokojený. K tomu dochází hlavně využíváním podmínek a možností na trhu a celkovou diverzifikací portfolia.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *