Ekonomie

Společenská věda, která zkoumá hlavně ty oblasti života, které se týkají peněz a hospodaření s nimi. Jedná se o obor, který se dotýká různých zdrojů, dotýká se oblasti rozdělování, segmentu statků a služeb, stejně jako se týká aktuálním i budoucím potřebám. Ekonomie se s ohledem na svou oblast zkoumání může dělit na MIKROekonomii a MAKROekonomii.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *