Dokonalé trhy

Existují jenom v teoretické rovině. Rozhodně neexistují v běžném a klasickém světě. Tento typ trhů má i své anglické označení, a to jako perfect financial markets. Takové dokonalé trhy mají několik společných věcí. Mezi ně můžeme zařadit nulové daně, žádná úvěrová rizika, stejně jako zde neexistují cenné papíry. Mezi dokonalé trhy řadíme i takové situaci, kdy není problém realizovat krátkodobé – short prodeje, nemít transakční náklady. Žádný takový trh ale při reálných obchodech neexistuje. Ty dokonalé slouží jako prvotní ukazatel, ze kterého se může odvíjet pohled na ten skutečný.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *