Daň

Známý a hojně používaný pojem. Daň je pevně stanovená platba, která následně končí v pokladně státu. Daň je povinen platit téměř každý, a to od běžných fyzických osob, až po různé živnostníky a klasické právnické osoby. Jak tuzemské, tak zahraniční. Jde o jednu z klíčových částí rozpočtu každé země. Dají se rozdělit do dvou skupin, a to daně přímé, nebo také daně nepřímé, které jsou spotřebního typu. Mezi hlavní rozhodně patří známá dvojice daní. Ta první je označená jako daň z příjmu a týká se výdělku. Ta druhá je označena jako daň z přidané hodnoty a týká se většiny zboží, nebo služeb. v rámci různých zemí mohou být daně a jejich výše různé.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *