Co se stane s vašimi dluhy po osobním bankrotu a jak dál

K osobnímu bankrotu se může uchýlit každý, kdo se ocitne ve finanční tísni. Jedná se o krok, který může být pro mnohé velmi obtížné se rozhodnout. Spojen s tím je otázka, která je v souvislosti s osobním bankrotem často kladena: Co se stane s dluhy? Tento článek bude vyjasňovat, co se děje s dluhy po osobním bankrotu a co je dále třeba udělat.

Co je osobní bankrot

Bankrot je důležité rozhodnutí, které má dlouhodobé důsledky. Je to způsob, jak zkrotit zadlužení, které je příliš silné na to, aby se s ním mohlo zacházet běžnými způsoby.

Když podáte návrh na osobní bankrot, váš dluh bude pozastaven a vám bude umožněno přijít na jednání s věřiteli. Už nebudete muset platit žádné úroky ani odměny a budete mít nějaký čas na to, abyste se s vašimi věřiteli dohodli. Pokud se s nimi nedohodnete, soudce může schválit plán splácení nebo zrušení části nebo celého vašeho dluhu. Bankrot se však bude zaznamenávat ve vašem osobním účtu po dobu až deseti let a může negativně ovlivnit vaši schopnost získat úvěr, zaměstnání nebo majetek v budoucnu.

Jak se dluhy řeší po bankrotu

Pokud se člověk rozhodne pro osobní bankrot, jeho dluhy jsou zpravidla zastaveny nebo kráceny, a to buď prostřednictvím zastavení splácení nebo způsobem zúžení. To znamená, že dlužník nemusí vracet část dlužných peněz, nebo musí vracet jen část.

Kromě toho existují některá opatření, která může dlužník podniknout, aby se lépe vypořádal se svými dluhy. Například je možné vyjednat se svými věřiteli nízký úrok, splátkový kalendář nebo dokonce doplatit část svých dluhů například prostřednictvím spoření. V každém případě je důležité pro dlužníka, aby pečlivě zvážil, která opatření jsou nejvhodnější pro jeho situaci.

Co je dále třeba udělat

Po osobním bankrotu není vždy jednoduché pochopit, co se s vašimi dluhy děje a co se dále dělat. Nejprve je nutné si povšimnout, že osobní bankrot byl přijat. V tuto chvíli jsou již stanovené dohody o vašem dluhu, které vám jeho vymazání přislíbí. Je však důležité si uvědomit, že ještě nedošlo k definitivnímu odstranění vašeho dluhu.

Další krok je zahájit restrukturalizaci vašeho dluhu tím, že se obrátíte na profesionálního zastupce a zahájíte proces zpracování dohody. Tato dohoda může využívat různé formy, jako je odložení plateb, snížení jistiny nebo dokonce úplné vymazání dluhu. Je důležité se s dlužníkem dohodnout na programu, který je pro obě strany přijatelný. Restrukturalizace může trvat až několik měsíců, než bude dohoda uzavřena a dluh definitivně zrušen.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *