Asset clas

Anglický pojem, který by se dal jednoduše přeložit jako třída aktiv. Jedná se o určitou formu majetku, která může být rozdělena hned do čtyř konkrétních tříd. A to takových, jako je hotovost, nemovitosti, akcie a dále cenné papíry, které jsou pevně úročené. V některých případech se může používat ještě pátá třída aktiv, které nese anglické označení hedgefunds.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *