website statistics _uacct = UA-649561-2urchinTracker()

Apostille z USA

Veřejné listiny, ať už osobního nebo obchodního charakteru, které vydaly orgány Spojených států amerických nebo jejich Osvědčilo se musí před jejich použitím v jiných zemích osvědčil, jinak jejich úřad zahraniční země nemohou akceptovat. Jelikož jsou Spojené státy americké jednou ze stran, které podepsaly Úmluvu o zrušení požadavků ověřování cizích veřejných listin přijaté 5. října 1961 v Haagu. Preto již není nutné vyšší ověření amerických veřejných listin pomocí generálního konzulátu v USA. V takovém případě stačí, aby byly americké veřejné listiny uznané v kterémkoliv smluvním státě úmluvy pouze osvědčením co nazýváme apostilou.

Apostille je osvědčující doložka, jejímž prostřednictvím se připojuje za veřejné listiny a dokumenty. Apostila prokazuje pravost podpisu, funkci osoby, která listinu podepsala, a případně pravost pečeti nebo razítka na listině. Takovou veřejnou listinu, která se opatřila apostily, můžeme používat bez dalšího ověření v jakékoliv jiné zemi Dohody o zrušení požadavků ověřování cizích veřejných listin. Důležité je připomenout, že Apostila neosvědčil pravdivost obsahu veřejné listin. Každý smluvní stát Dohody o zrušení požadavků ověřování cizích veřejných listin, který je smluvní stranou této Úmluvy, si určuje orgány oprávněné vydat osvědčení – apostilu. Vtýka USA, je situáciatrochu komplikovanější. Spojené státy jsou federací, a proto je důležité rozlišovat mezi dokumenty vydanými na federální úrovni a listinami vydávanými jednotlivými státy. Na vydávání apostily pro federální veřejné listiny jsou oprávněny následující orgány:

• V prvním případě je to Ministerstvo zahraničí USA jako například United States Department of State, Authentication Office.

• V případě narození, sňatku a úmrtí občanů USA v zahraničí, tyto apostily se vydávají Bureau of Consular Affairs, Passport Services, Vital Records Section.

. Federální soudy USA oprávněny vydávat osvědčení jsou soudní úředníci uvedených soudů jako Clerks a deputy Clerks. Existuje i další alernatíva v případě pečeti federálního soudu osvědčuje Ministerstvo spravedlnosti jako United States Department of Justice nebo Ministerstvo zahraničí USA jako United States Department of State.

• Další veřejné listiny, které vydávajúp příslušné státy USA, District of Columbia a jejich dalšími územími v jurisdikci USA jsou certifikovány postili úřadem označeným jako Secertary of State

V případě pokud se vydávají rodné listy, oddací listy, úmrtní listy či rozsudky o rozvodu tyto patří mezi jednotlivé štáty.V případě potřeby získání apostily, jeho konkrétní postup si určují jednolivé státy. Nejprve musí žadatel získat osvědčenou kopii (certified copy) matričního dokladu. Listinu, kterou si chce osoba opatřit apostilou musí navštívit Úřad Secretary of State, který je situována v hlavním městě jednotlivého státu a tento úřad její vydá apostilu ve formě listu, který připojí k listině. Třeba si dávat pozor na některé státy USA mezi které řadíme například New York kde před získáním apostily je třeba být listina ověřena okresním úředníkem (county clerk).

V případě potřeby získání apostily je velmi důležité se seznámit s konkrétními právními předpisy jednotlivých států, protože pravidla na získání apostily jsou v každém členském státu jiné. Pokud náhodou potřebujete vyřešit takový problém nemusíte se s tím trápit a využijte službzňy našeho profesionálního týmu. Bezprostředně a bezpečně Vám zajistíme vybavení apostily na kterýkoliv dokument včetně ověřeného překladu do cizího jazyka. Nemusíte se bát s námi budou Vaše dokumenty uznány bez žádných pochybností.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *