Amortizace

Jednoduchým způsobem si lze pojem amortizace vysvětlit jako opotřebení. Primárně potom fixního kapitálu. Tento konkrétní pojem je velmi hojně využíván v oblasti účetnictví, jelikož právě zde se amortizace používá při hodnoty odpisovaného hmotného, ale třeba také nehmotného investičního majetku. Amortizace je v účetnictví dohledávána jako takzvaný odpis. Jedná se ale i o pojem, který je možná znát také z oblasti makroekonomie. Zde se tak představují investice související s fixním kapitálem a hrubými investicemi. Též se může jednat o pojem související s umořováním dluhu, a to pevně stanovenými částkami.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *