Akcie

Jeden z nejznámějších cenných papírů, který je velmi dobře obchodovatelný. A tímto cenným papírem jsou spojena práva vlastníků neboli akcionářů hlavně na řízení dané společnosti. Také jsou s nimi spojena práva související se ziskem, popřípadě práva spojená s rozdělením majetku, pokud by došlo k zániku konkrétní firmy. S akciemi často souvisí i pojem dividenda, kterým se označuje konkrétní podál na zisku. Jak bude velká, rozhoduje valná hromada.

Akcií je aktuálně na současném trhu celá řada. Mohou to být akcie na majitele, které jsou unikátní jednoduchým prodejem, nebo předáním. Mohou to být také akcie na jméno, kde případné předání nebo prodej vyžaduje právní postup. Další dělení je na akcie kmenové neboli obyčejné a dále na akcie prioritní, ze kterých mohou plynout vlastníkům další práva a výhody. Mezi běžnou praxi patří třeba pevná dividenda nezohledňující zisk společnosti, nebo možnost mít v rozhodovacím procesu větší díl hlasů. Kdo akcii vlastní, může kromě vlivu na řízení podniku uplatňovat také práva spojená s tím, že bude požadovat vyplacení podílu, stejně jako může svou akcii také bez problému a komukoliv prodat, za smluvenou cenu.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *