website statistics _uacct = UA-649561-2urchinTracker()

Agregátní nabídka

Souhrn jak výrobků, tak i souhrn služeb, které jsou nabízeny k prodeji. A to v rámci celé ekonomiky. Měření probíhá primárně formou HDP neboli hrubého domácího produktu. Možným alternativním měřením je pomocí HNP neboli hrubého národního produktu. Pokud agregátní nabídka stoupá, znamená to pokles výrobních nákladů, vyšší efektivita práce, technologická zdokonalení, nebo daňové úlevy. Agregátní nabídka může také klesat. To způsobují hlavně vlivy opačné proti výše uvedeným, ale třeba i sezonní vlivy, které souvisí třeba s hospodářstvím a nízkou úrodou.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *