EET se blíží. Kdy a ke komu?

EET neboli elektronická evidence tržeb byla schválena. A to samozřejmě znamená povinnosti. O novém zákonu a tedy i novém balíku nařízení se mluví velmi emotivně, a to nejčastěji v souvislosti s restauračními zařízeními. Je to proto, že právě ty jsou na ráně jako první. Podívejme se společně s námi na hlavní fáze celého zavádění EET a na to, čeho konkrétně se budou týkat.

Contents

O co jde?

V rámci EET jde hlavně o hotovostní platby

V rámci EET jde hlavně o hotovostní platby

Princip je jednoduchý. Půjde o povinnost nejenom vydávat jednotlivé účtenky, ale půjde hlavně o povinnost toho, aby se data o nich ihned odesílala na finanční úřad. A to online, v reálném čase. Daný postup by měl dle názoru ministerstva zamezit krácení daní, díky čemuž by měla státní pokladna získat více peněz. Ponechme stranou debaty o kladech a záporech a podívejme se na jednotlivé fáze, které souvisí s uvedením EET do praxe.

Fáze 1

Ta začíná poměrně brzy po samotném schválení daného zákona. Konkrétním termínem je datum 1. prosince 2016. To znamená, že právě v toto datum a následující období bude již třeba vydávat nejenom účtenky, ale využívat i takové systémy, které budou automaticky odesílat potřebná data. Podnikatelé tak mají poměrně málo času k tomu, aby nový systém zavedli. Tato první fáze se zatím týká oblastí stravovacích a ubytovacích služeb. Konkrétně se jedná například o:

  • Různé prodejní stánky
  • Klasické restaurace a hospody
  • Hotely, penziony a další

Cílem první fáze je především omezit nelegální tok hotovosti, který může být v souvislosti s aktivitami v této oblasti poměrně častý. Logicky se jedná o odvětví, kde se v hotovosti platí hodně a účtenky se dávají minimálně. I proto bylo zařazeno právě do první fáze.

Fáze 2

Druhá fáze začne platit poměrně brzy po fázi číslo jedna. Mělo by se jednat o termín tří měsíců právě od chvíle, kdy začne fáze číslo jedna naplno platit. Konkrétní datum, se kterým se počítá, je 1. března 2017. Oblast, která bude se zavedením EET spojena, se týká maloobchodu a velkoobchodu. Jedná se logicky také o jednu z největších oblastí. A to v segmentu nákupu a prodeje jakéhokoliv zboží, v jakémkoliv množství. Dotkne se tedy:

  • Rozsáhlých velkoobchodů
  • Supermarketů
  • Drobných obchodů

Primárně je oblast také zacílena na nákup spojený s platbou v hotovosti, což je především v oblasti maloobchodu, hlavně u menších nebo lokálních obchodů běžné. I ti tak budou muset mít speciálně upravovanou kasu, která bude schopna pravidelného zasílání účtenek.

Ve druhé fázi ale nesmíme zapomínat také na oblast internetového prodeje. Zde však eshopaře potěší dvě výjimky. První se týká platby dobírkou, kdy EET nebude potřeba. Stejně tak nebude třeba ani při platbě předem, převodem na účet. Naopak bude potřeba při platbě v rámci platební karty, nebo při platbě prostřednictvím PayPal, nebo jiné online peněženky. Zde připomeňme, že ani ministerstvo, ani finanční úřady ještě nemají zcela jasno v tom, kdy konkrétní data odeslat.

Fáze 3

Nastane přesně 15 měsíců po první vlně a tedy přesně rok po vlně druhé. Konkrétním termínem bude datum 1. března 2018. Koho se bude týkat? Tato fáze je zaměřena na všechna svobodná povolání, stejně jako oblast dopravy a také zemědělství. I zde, podobně jako u eshopů se dá očekávat, že budou často omezovány alternativní platební metody a k finančnímu plnění bude docházet spíše bezhotovostním převodem, než jinými cestami. Tím bude možné se samotnému EET snadno vyhnout.

Fáze 4

18 měsíců po první vlně a tři měsíce po vlně třetí. To nastane fáze s číslem čtyři, která bude zaměřena na oblast řemesel a výrobu. Stane se tak 1. června 2018. Půjde tedy o poměrně velké množství živnostníků, kteří dnes pracují na volné noze právě v oblasti různých prací, spojených s oblastí, jako jsou opravy a výroba jako takové. V podstatě by fáze 4 měla pohltit každého řemeslníka. Zde nezapomínejme na fakt, že zavedení EET může být poměrně komplikované. Zatímco restaurace, hotely, obchody nebo stánky mají svou jasnou pobočku, kde zákazník platí, u řemeslníků je tomu jinak. Těm se obvykle platí v místě výkonu práce. Řešením tak budou muset být hlavně různá mobilní zařízení, nebo pět zmíněná platba převodem na fakturu, která však nemusí být vzhledem k efektivitě a prodlevám příliš ideální.

Kdo bude hlídat?

Jednotlivé fáze nasazení tedy známe. A kdo bude tím kontrolním orgánem, který bude dbát na to, že k nasazení EET došlo a že data jsou odesílána tak, jak mají být? Bude to jak finanční správa, tak i celní správa. Konkrétní metodou budou samozřejmě kontrolní nákupy spojené s vyžádáním účtenky a s následnou kontrolou toho, zda byla skutečně zaevidována tak, jak zaevidována být měla. Pokud ano, dojde následně ke stornu nákupu. Pokud ne, může být spuštěno správní řízení. Aktuálně se mluví o pokutách ve výši až několika stovek milionů korun českých.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *