Co je užitečné vědět o osobním bankrotu?


Osobní bankrot neboli oddlužení je způsob, jak se zbavit dluhů, které už dotyčný nemůže splácet. Pokud jste se i vy dostali do finančně neúnosné situace, kdy vězíte až po krk v dluzích, exekutor vám šlape na paty a sotva vám zbývají nějaké finance na živobytí, máte možnost požádat soud o oddlužení a vyhlásit tak osobní bankrot.

Contents

Co je to osobní bankrot?

Osobní bankrot je výraz pro oddlužení fyzických osob. Osobní bankrot vás má motivovat k aktivnímu umoření vašich dluhů a zároveň vím pomoci s „novým startem”. Dlužníkovi budou soudem určeny měsíční splátky jednotlivým věřitelům, kdy míra odpuštěných závazků může dosáhnout až 70 %. Celý tento proces oddlužení trvá 5 let a dohlíží na něj, soudem určený, insolvenční správce.

Pro koho je oddlužení vhodným řešením?

Oddlužení je řešením především pro ty, kteří se do úpadku nedostali v důsledku své podnikatelské činnosti, ale činnosti běžné.
O vyhlášení osobního bankrotu lze uvažovat v případě, že:

 • máte peněžní závazky, které jste nesplnili ani po 30 dnech jejich splatnosti,
 • dostali jste se do platební neschopnosti a není ve vašich silách splnit vaše peněžní závazky,
 • máte dluh u více než dvou věřitelů (pokud jste si půjčili více úvěrů u jedné společnosti nebo máte úvěr krytý zástavou – hypotéky, osobní bankrot se na vás nevztahuje).

České bankovkyPřemýšlíte, zda je pro vás vyhlášení osobního bankrotu tím správným krokem? Insolvenční kalkulačka vám vypočítá, zda máte na oddlužení fyzických osob či vyhlášení osobního bankrotu nárok. Výsledek je ovšem čistě orientační a pro ověření doporučujeme vaši situaci konzultovat s odborníky.
Kdo má příliš nízké příjmy, může na osobní bankrot rovnou zapomenout, soud mu oddlužení nepovolí. Tento způsob oddlužení soudy povolují jen těm žadatelům, kteří mají příjmy takové, aby jim po uhrazení měsíční odměny insolvenčního správce a splátek dluhů věřitelům zbylo ještě na živobytí.

Co je to insolvenční zákon?

Insolvenční zákon je český zákon, který upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů. Insolvenční zákon upravuje dva způsoby oddlužení:

 • Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty – zpeněžením majetkové podstaty se rozumí prodej majetku, který dlužník nabyl do okamžiku, kdy soud povolí oddlužení.
 • Oddlužení formou splátkového kalendáře – Po dobu následujících pěti let budete věřitelům odevzdávat všechny své příjmy nad rámec životního minima (+ všechny neočekávané příjmy).

Jak vyhlásit osobní bankrot?

Víte jak vyhlásit osobní bankrot? Celý proces oddlužení je zahájen podáním návrhu dlužníka na oddlužení na příslušném krajském soudu dle místa bydliště. Formulář pro žádost si můžete stáhnout z internetu z pohodlí domova. Manželé mohou žádat o oddlužení společně.

Co musí obsahovat návrh na oddlužení?

 • Vysvětlení okolností úpadku – proč a jak jste se v dané situaci ocitl
 • Označení, kterému soudu je návrh adresován
 • Informace o tom, kdo návrh na povolení oddlužení podává (dlužník) a jeho podpis
 • Označení dlužníka a osob, které jsou oprávněny za něj jednat
 • Seznam věřitelů a dluhů
 • Údaje o očekávaných příjmech v budoucích 5 letech
 • Údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky

Jak probíhá insolvenční řízení po podání vaší žádosti?

 1. Rozhodnutí soudu

  Soud následně zhodnotí, zdali jste poctivým dlužníkem a zda je reálný plán na vaše oddlužení a insolvenční řízení. Ve většině případů rozhodne v lhůtě 15 dní. Insolvenční zákon povoluje podat odvolání proti rozhodnutí soudu.

 2. Rozhodnutí o úpadku

  Pokud dojde k vyhlášení oddlužení – osobního bankrotu, soud svolá schůzi vašich věřitelů, na níž se hlasováním rozhodne, jakým způsobem budete svůj plán oddlužení plnit.

  • Oddlužením zpeněžením majetkové podstaty
  • Oddlužení formou splátkového kalendáře
 3. Plnění plánu

  Na plnění plánu oddlužení dohlédne insolvenční správce, který je určen soudem. Jeho úkolem je sledování plnění oddlužovacího plánu dlužníka. Pokud během pěti let uhradíte (podle plánu) minimálně 30 % ze svých dluhů, soud vám zbytek vašeho dluhu promine.

4.7/5 - (8 votes)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *