Ztratili jste doklady? Zjistěte, jak si obstarat nové

Ztratit doklady není nic příjemného a ne každý ví, jak se v takové situaci zachovat. Řekneme si proto, jak se zachovat při ztrátě občanského průkazu, ale i rodného listu.

Kam zajít pro novou občanku?

Občanský průkaz

Občanský průkaz

Občanský průkaz, čili průkaz totožnosti musí být podle české legislativy každý občan ČR, který dosáhl 15 let věku a má trvalý pobyt na území ČR. Pokud dojde ke ztrátě či zničení občanky, je třeba požádat o novou. Občanské průkazy se dnes vydávají s platností na 10 let a u občanů starších 70 let na 35 let. Zatím je možnost volby vydání občanky s kontaktní elektronickým čipem nebo bez čipu. Do čipu lze nahrát elektronický podpis.

Kde se občanky vydávají

O vydání občanského průkazu lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností a v Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Dnem 1.1.2016 totiž došlo ke zrušení místní příslušnosti podle trvalého pobytu občana. Občanský průkaz je vyhotoven do 30 dnů a k vyzvednutí je u obecního úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání. Za správní poplatek lze občanku převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je třeba uvést v žádosti.

Co je třeba předložit

Úlevou pro občany je, že již nemusí vyplňovat žádost na úředním tiskopisu, protože žádost vytiskne se všemi potřebnými údaji úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost. Úředník vás také v průběhu žádosti přímo na úřadě vyfotí. K vydání první občanky se předkládá rodný list, případně doklad o státním občanství, pokud vzniknou důvodné pochybnosti o tomto údaji. Pokud vyřizujete novou občanku před koncem platnosti té stávající, předložíte dosavadní občanku a doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučuje se požádat o průkaz 30 dnů před skončením platnosti stávajícího, protože pokud by byl při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, případně další doklady. V případě ztráty průkazu, musíte prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení průkazu dosavadního.

Kolik zaplatíte

Při prvním vydání nebo když uplyne doba platnosti staré občanky a také pokud je průkaz vydáván z důvodu změny údajů, se nic neplatí. Poplatek 500 Kč se platí jen při vydání občanky s kontaktním elektronickým čipem. Při zápisu titulu nebo vědecké hodnosti nebo při vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti stávající občanky zaplatíte 200 Kč.

Co dělat při ztrátě rodného listu?

Potřebujete pomoci při ztrátě rodného listu? Ztratit rodný list není nic příjemného, ale zase to nemusíte hlásit, jako v případě ztráty občanky či cestovního pasu. Potíží může být, že o znovuvydání rodného listu lze v ČR žádat pouze na jediném místě. Tím je matrika městského úřadu, případně úřadu městské části. Zde se dozvíte, jak máte dál postupovat. Při ztrátě můžete pochopitelně dostat už jen duplikát rodného listu, který však je vzhledově totožný.

Kde musíte žádat

V místě vašeho trvalého bydliště vám nepomohou. Obrátit se musíte na úřad města podle místa narození. Na městském úřadu, pod který spadá nemocnice, ve které jste se narodili, mají v knize narození zapsané vaše jméno, datum narození a další informace. A právě pouze na tomto místě mohou vaši situaci řešit. Existuje ovšem výjimka z tohoto pravidla. Kdo se narodil kdekoliv v Praze před rokem 1950, je zapsán v oddělení starých matrik Úřadu městské části Prahy 1, který sídlí ve Vodičkově ulici.

Na co se připravit a co mít s sebou

Na úřad musíte sebou vzít platný průkaz totožnosti a 100 Kč na správní poplatek. Na místě pak sepíšete žádost a následně má úřad 30 dnů na to, aby vám duplikát rodného listu vystavil. Na některých úřadech vám jej vydají na počkání. Pokud má úřad knihy narození v archivu, řekne vám termín, kdy si můžete přijít pro duplikát.

Pokud jste již uzavřeli manželství a máte jiné příjmení, musíte mít sebou oddací list, aby bylo jasné, jaké příjmení budou na matrice hledat. Není to však podmínka, neboť úředník si tuto informaci může najít v interním systému úřadu.

Pověření vyřízením duplikátu

Nemáte-li čas nebo jste v zahraničí, můžete pověřit vyřízením duplikátu náhradu. Tou mohou být rodiče, děti, prarodiče, vnoučata, sourozenci nebo manžel. Tito příbuzní se prokáží dokladem totožnosti a dokumentem potvrzujícím příbuznost. Může to být i jiná osoba, které dáte plnou moc.

Písemná žádost zaslaná poštou

Dopis adresujete na matriku příslušného úřadu. V žádosti o duplikát uvedete své jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště. Do obálky vložíte 100 Kč a napíšete, na kterou adresu chcete duplikát poslat.

Duplikát vám může úřad zaslat i do zahraničí, ale jen tam, kde funguje institut doručení psaní „do vlastních rukou“.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 200 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *