Zástavní právo a hlavní informace o něm

Pojem zástava většina lidí zcela určitě už slyšela. O tom rozhodně není pochyb. Spolu s tím se samozřejmě objevuje také pojem, kterým je zástavní právo. Pokud o něm potřebujete vědět více, právě pro vás jsou určené naše následující řádky. I když to může vypadat, že se jedná o něco složitého, sami uvidíte, že praxe je v daném ohledu celkem jednoduchá.

Co je to zástavní právo?

Nejprve se podíváme na základní definici. Co říká konkrétně? Poskytuje informace o tom, že zástavní právo patří mezi hlavní věcná práva. S definicí souvisí i informace o tom, kdy se zástavní právo aplikuje. Je to vždy, kdy je vyžadováno určité zajištění dluhu. Toto je sjednáváno z důvodu, aby byla snížena rizika spojená s tím, že zástavní dlužník nebude plnit své závazky. Stručně a jasně, zástavní právo je spojeno se zajištěním půjčky, proti rizikům, kdy osoba nebude splácet. Příkladem je třeba účelová půjčka, ve formě hypotéky.

S touto definicí souvisí již zmíněný pojem zástava. Ta se d charakterizovat jako předmět daného práva. Pokud nedojde ke splácení, může ona zástava zpeněžena a výtěžek získá věřitel. Tedy subjekt, který má roli poskytovatele půjčky.

Co všechno je možné zastavit

Pojem zástavní právo máme vysvětlený. Podívejme se i nato, jak konkrétně může vypadat ona zástava. Nejčastěji se dnes jedná o nemovitost. A to už samo o sobě ukazuje, že možností může být hned několik. Jaké jsou ty hlavní? Rozhodně se jedná o:

  • Byt nebo dům
  • Pozemek různé charakteristiky
  • Rekreační, nebo jiný objekt
Zástavní právo je obvykle spojováno s nemovitostí

Zástavní právo je obvykle spojováno s nemovitostí

Zástavní právo se však může týkat také movitých věcí. Zde už může jít o všechno, co má určitou hodnotu. Dá se říci, že většinou záleží jenom na jasných podmínkách budoucího věřitele, stejně jako může záležet i na tom, jak se obě strany vzájemně domluví. Většinou, když mluvíme o půjčkách, hraje roli to první a tak by měl mít žadatel hlavně konkrétní nemovitost, a to s dostatečnou hodnotou.

Zástavní právo se může týkat i jiných věcí

Výše jsme jasně popsali to hlavní, co se týká zástavy. Tedy klasické movité a nemovité věci. Nyní se podívejme i na to, že rozsah může být jiný a výrazně větší. Jako zástava totiž mohou posloužit i různé druhy cenných papírů. Stejně tak mohou posloužit i různé pohledávky, včetně těch budoucích. U firem to jsou potom třeba podíly v korporacích, nebo i ochranné známky. Toto všechno má nějakou určitou hodnotu a u tohoto všeho se dá předpokládat, že nebude problém s případným ručením uz půjčky.

Jak zástavní právo vzniká?

Je vcelku pochopitelné, že se vznikem zástavního práva musí souhlasit obě dvě strany. Budoucí dlužník musí zcela logicky souhlasit s tím, že bude něčím ručit. Druhá strana musí zase zcela logicky souhlasit s tím, čím bude ručeno a jakou to má hodnotu. Teprve v tuto chvíli může zástavní právo reálně vzniknout. A jak vznikne oficiálně? Musí k tomu být pochopitelně smlouva. Ta ale může mít hned několik konkrétních forem. Jaké to jsou?

  • Písemná smlouva
  • Ústní smlouva
  • Veřejná listina

V dané smlouvě musí být zcela pochopitelně jasně a také přesně ujednáno to, co se daného zástavního práva přesně týká. Jsou to práva a povinnosti obou stran, stejně jako to je i řada dalších nezbytných smluvních věcí.

Jaký je možný výkon v souvislosti se zástavním právem?

Pokud dlužník splácí tak, jak má, dojde vše do stavu, že po poslední splátce zástavní právo jako takové končí a původní věřitel se žádného konkrétního výkonu již dožadovat nemůže. Jinak je tomu v případech, kdy by reálně došlo k tomu, že by dlužník dlouhodobě své závazky nesplácel. V takovém případě je nutné myslet na to, že výkon zástavního práva má hned několik podob. Dříve bylo možné zástavu jenom prodat, a to buď klasickou formou, nebo prostřednictvím veřejné dražby.

Současná právní úprava přináší mnohem více možností, což je pro věřitele celkem velké plus. Zástavní právo může být v případě nesplácení spojeno s tím, že je konkrétní zástava prodána takzvaným prodejem z volné ruky, stejně jako může být využita veřejná soutěž, nebo můžeme mluvit i dobrovolné dražbě, nebo vnucené správě. Díky těmto možnostem mluvíme o pozitivech, jako je možnost realizovat prodej rychleji, nebo o pozitivech, jako je možnost získat zaprodej více peněz.

Jsou i různé specifické situace

Výše jsme celkem jasně a celkem přesně popsali, co je to zástavní právo a sním související zástava. Je to proto, že se s obojím může mnoho lidí setkat ve chvíli, kdy poptává půjčku. Může to být klasická bankovní hypotéka, může to být americká hypotéka, stejně jako to může být i spotřebitelská půjčka, která vyžaduje určité ručení. To je dobré mít na paměti.

Potom tu jsou ale i specifické situace, které zástavní právo také využívají. Zde už ale nemusí jít nutně jenom o vztah věřitele a dlužníka, jelikož se může jednat o zcela jiné důvody zajištění. O jakých případech tedy mluvíme? Když bychom si je měli všechny zmapovat, je to třeba podzástavní právo u zastavení pohledávky, je to také uvolněné zástavní právo, které je po přerušení opět platné. Dále je to známé soudcovské a exekutorské zástavní právo, které j spojeno hlavně s vymáháním dlužných částek. V podnikatelském segmentu se dále objevuje ještě jedno poměrně zajímavé specifikum, které nese název pohyblivé zástavní právo a je spojováno s konkrétní obchodní společností.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 200 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *