Výše starobního důchodu a jeho výpočet

Starobní důchod může mít každý z nás jiný

Starobní důchod může mít každý z nás jiný.

Důchod je pro mnoho lidí velmi očekávanou dobou, jelikož se konečně stanou tou osobou, která nebude muset chodit do práce, a přesto bude moci dostávat peníze. Pokud vás v tomto směru zajímá, na jaký starobní důchod budete mít nárok, a kdy konkrétně ho vlastně dostanete, bude se vám hodit několik našich velmi důležitých informací, které se vztahují právě k této konkrétní podpoře, kterou získáme jako starší osoby od státu.

Contents

Pro starobní důchod jsou nyní dvě podmínky

Než se podíváme na to, jak vysoký bude právě váš starobní důvod, je třeba podívat se také na to, jaké jsou podmínky spojené s jeho získáním. Tou první podmínkou je to, že musíte být pojištění alespoň po dobu 25 let. Tedy po tuto dobu musíte takzvaně chodit do práce. Kromě toho to ale mohou být i roky, co jste například studovali, podnikali, nebo se starali o malé dítě. Druhá podmínka pro starobní důchod je poměrně jasná a je spojena s tím, že musíte dosáhnout důchodového věku, který se v posledních několika letech poměrně výrazně změnil.

Základní výše důchodu je pro každého stejná

Nyní se již podívejme na to, na kolik peněz máme nárok. První, tedy základní výše je pro každého stejná. Pokud splníte podmínky spojené s důchodovým věkem, je třeba říci, že výše důchodu je pro každého stanovena základní výměrou, která činí 2 170 korun českých. Tolik dnes v podstatě získá naprosto každý člověk, pokud splní právě ony podmínky spojené s odchodem do důchodu.

Roli hraje také procentní výměra

Ano, i ta je nesmírně důležitá a ta nám říká, kolik peněz nad samotný základ můžeme dostat. V tomto směru platí, že právě tato procentní výměra využívá hned dvě klíčové informace k tomu, aby byl vypočítán takzvaný základ. K těmto informací patří:

  • Výše příjmů za posledních 23 let
  • Celková doba vašeho pojištění

Právě tyto informace jsou klíčové proto, abyste věděli, jak vysoká bude právě vaše procentní výměra. Zatímco informace o klasickém pojištění nebo o náhradní době získáte na správě sociálního zabezpečení, informace o tom, kolik jste celkově vydělávali, by vám měl poskytnout zaměstnavatel. Je proto dobré si dané informace schovávat.

Důležité je znát také vyměřovací základ pro starobní důchod

Ano, i ten hraje důležitou roli ve spojení s tím, jak velký starobní důchod dnes budete moci získat. Pokud se podíváme také konkrétněji, je třeba říci, že daný vyměřovací základ zjistíte z takzvaného informativního listu. Ten nám jednou ročně může na vyžádání zaslat právě ČSSZ. Tento informativní list nám říká všechny informace o tom, jak vypadala a vypadá naše sociální pojistka. Tyto údaje je následně dobré vyplnit do tabulky, kterou najdete na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Na základě těchto informací bude znám váš vyměřovací základ.

Jednodušší cesta, jak ho zjistit, v podstatě není. A to hlavně z toho důvodu, že každý rok je počítán s jiným koeficientem, a to s ohledem na to, zda se jednalo o roky před letopočtem 1986, nebo o období do roku 2008, nebo i období nad tímto konkrétním rokem. Roli ale hraje také délka vašeho studia, nebo jiné činnosti.

Z vyměřovacího základu zjistíte konkrétní sumu

Jakmile znáte svůj vyměřovací základ, máte možnost z něho poměrně snadno získat sumu, kterou bude váš starobní důchod tvořit. I zde se ale neobejdete bez několika důležitých informací. Mezi ty se řadí především tyto:

  • Nutnost znát průměrnou délku měsíce v roce
  • Nutnost znát počet dní za období vašich příjmů
  • Nutnost znát součet vašich příjmů

Pokud dané informace dáte dohromady, již máte v podstatě vyhráno. Nejprve sečtete celý váš rozhodný příjem pro dané období, který vydělíte počtem dní v rozhodném období a vše následně vynásobíte průměrnou délkou měsíce v roce. Rázem získáváte sumu, kterou je váš starobní důchod. A jelikož je vše poměrně komplikované, je třeba říci, že je možné využít praktické online kalkulačky, se kterými to jde mnohem jednodušeji.

Nezapomeňte váš starobní důchod zredukovat

Nikoliv tedy přímo výši vašeho důchodu, ale váš vyměřovací základ. Zde je třeba říci, že v některých případech může být započítán celý, v dalších případech je připočteno třicet a v některých jenom deset procent. Zde záleží hlavně na velikosti vašeho vyměřovacího základu. Čím je tedy vyšší, tím méně je připočteno.

Dříve, nebo déle?

Konkrétní informace o tom, jak bude váš starobní důchod vypadat, tedy v podstatě máte. Nyní už nezapomínejte jenom na další důležitou věc. Tou je termín odchodu do starobního důchodu. Pokud se rozhodnete odejít dříve, tak se vám za každých započatých devadesát dní odečítá 0,9 procenta z vašeho výpočtového základu. Výše důchodu se tedy zcela logicky bude snižovat. A na to byste si měli dát pozor.

Nastat ale může ještě druhá situace, která je spojena s tím, že můžete jít do důchodu déle. Zde je také rozhodujících každých započatých 90 kalendářních dní. Roli ale nehraje 0,9 procent, ale hodnota 1,5 procenta, která se za každé dané započaté období bude k vašemu dni spojenému s odchodem do důchodu logicky také připočítávat.

5/5 - (1 vote)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *