Výpověď stavebního spoření u dětí

Podle údajů stavebních spořitelen je stavební spoření stále lákavých produktem, který je vhodný zejména pro konzervativně založené investory. Pokud znáte pravidla, kterými je stavební spoření zhodnocováno, a využíváte tedy maximální státní podpory, nabízí až 4% roční zhodnocení. I to je jeden z důvodů, proč je řada smluv o stavebním spoření vedena na nezletilé osoby. Jak je to však nově s dostupností prostředků na těchto smlouvách uložených?

Stavebko do kolébky

Stavební spoření nezakládají rodiče pouze svým čerstvě narozeným dětem. Ačkoli již stavební spoření není tak výhodné jako v minulosti, existuje řada rodin, v níž má stavební spoření uzavřeno každý člen rodiny. Pokud totiž využívají maximální státní podpory, jedná se o zajímavý spořicí nástroj.

Stavební spořitelny uvádějí, že podíl smluv uzavřených na nezletilé dítě se pohybuje okolo 15 %. V České republice je uzavřeno celkem 4,3 milionu smluv o stavebním spoření, z čehož na děti nebo obecně nezletilé osoby je vedeno okolo 650 000 z nich. V České republice mají tak děti uloženo celkem 60 miliard korun.

Do prvního ledna 2014, tedy do okamžiku, než vstoupil v platnost nový občanský zákoník, rodiče s penězi, které ukládali na stavební spoření jejich dítěte, jaksi počítali. Považovali je za součást rodinného jmění, kterou lze v případě potřeby využít ve prospěch celé rodiny. Od Nového roku je však situace o něco komplikovanější.

Výpověď stavebního spoření podle nového občanského zákoníku

Co zavádí občanský zákoník tak převratného, že je najednou těžší se dostat k uloženým penězům? V podstatě jen zpřesňuje dřívější formulaci, konkrétně v paragrafu 898. Podle tohoto ustanovení totiž rodiče potřebují souhlas soudu k tomu, aby mohli nakládat s budoucím jměním dítěte – a to v případech, kdy se nejedná o běžný krok při správě tohoto jmění.

Nový občanský zákoník tak nezměnil nic na tom, že prostředky uložené na stavebním spoření patří dítěti. Patřily mu před novým občanským zákoníkem i po něm. Stejná situace je ostatně také v případě prostředků uložených na jiných dětských účtech nebo vkladních knížkách. Smlouvu musí vždy založit zákonný zástupce, nejčastěji tedy rodič, a může ji také upravovat, ale peníze patří vždy dítěti.

Praxe tento fakt jen potvrzuje. I před lednem 2014 stavební spořitelny v některých případech vyžadovaly souhlas opatrovnického soudu k tomu, aby mohl rodič s penězi na stavebním spoření svého dítěte naložit podle svého uvážení. V jiných případech stačil pouze notářsky ověřený podpis obou rodičů.  Ve známost však vešel i rozsudek, kdy dcera žalovala svého otce za to, že jí prostředky ze stavebního spoření vzal a použil je jinak než v její prospěch – soud rozhodl tak, že otec musel dceři peníze vrátit.

K jakým změnám tedy došlo u výpovědí na stavebním spoření u dětí?

Jednotlivé stavební spořitelny přišly nejprve na začátku roku 2014 s vlastním výkladem příslušného ustanovení, a některé z nich tento výklad na základě rozhodnutí soudů učiněných v průběhu roku zpřísnily. Zatímco některé vyžadovaly souhlas opatrovnického soudu až u výpovědi na stavební spoření od určité výše, jiné vyžadovaly souhlas paušálně.

Změny se týkají zejména toho, že v případě výpovědi stavebního spoření u dítěte je třeba u opatrovnického soudu prokázat, že rodiče hodlají s penězi naložit ve prospěch jejich dítěte. Důležité tedy je, že budou uvádět a obhajovat důvod.

Konkrétní podmínky toho, zda je u výpovědi stavebního spoření na dítě třeba souhlas opatrovnického soudu, závisí na podmínkách dané stavební spořitelny. Vzhledem k tomu, že spořitelny pružně reagují na judikaturu, je důležité se vždy informovat na aktuální podmínky.

Jak vypovědět stavebko na dítě

Pokud jste vašemu dítěti založili stavební spoření a chcete ji vypovědět, obraťte se na zástupce vaší stavební spořitelny a informujte se o podmínkách, které se k této situaci vztahují. Zástupci spořitelny vám rádi pomohou, protože je v zájmu stavebních spořitelen samotných tuto situaci klientům usnadnit.

V důsledku změny způsobené novým občanským zákoníkem totiž zájem o stavební spoření na dítě poklesl, proto se spořitelny snaží vyjít střadatelům vstříc. Prvním krokem, který je třeba učinit, je sestavit výpověď o ukončení smlouvy o stavebním spoření, druhým krokem je odeslání Návrhu na schválení právního jednání k příslušnému okresnímu soudu.

Prostředky uložené na stavebním spoření dítěte patří vždy dítěti – to platilo i za starého občanského zákoníku.

Podle vyjádření jednotlivých soudců i podle dosavadní praxe lze očekávat, že proces vyřizování těchto návrhů nebude nikterak prodlužován – tyto návrhy jsou vyřizovány bezplatně a přednostně. Někteří soudci vyžadují u dětí starších 10 let, aby byly jednání přítomny.

Jakmile soud učiní rozhodnutí, k čemuž většinou dojde během tříměsíční výpovědní lhůty, rozhodnutí nabyde právní moci a soud vyznačí doložku právní moci. Rodiče pak musí předat stavební spořitelně rozhodnutí soudu s vyznačením této doložky a prostředky jim budou ve stanovené lhůtě vyplaceny.

Pokud by nastala situace, že by soud neuznal důvod výpovědi stavební spoření na dítě za dostatečný, nebyla by smlouva zrušena a dítě by se ke svým úsporám dostalo v okamžiku dosažení zletilosti.

Závěrem je důležité upozornit na skutečnost, že tato změna se vztahuje i na změny uzavřené před počátkem roku 2014. Stav, kdy prostředky uložené na stavebním spoření dítěte patří vždy dítěti, totiž platil i za starého občanského zákoníku.

5/5 - (1 vote)

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *