Věcné břemeno: Závazek, který může zkomplikovat život

Břemeno. Zátěž, kterou si neradi neseme. Metafora, jež se používá v různých situacích. Charakterizujících tíhu toho, pokud se někdo musí starat o početnou rodinu, vyrovnat se s nelehkou situací. Nemalou potíží je pak břemeno někde zapsané, právně zavedené. A přes zákon nejede vlak. Máme na mysli věcné břemeno. Pokud vám vstoupí do cesty, lze se ho zbavit?

Co je věcné břemeno?

Věcná břemena spadají mezi věcná práva k cizí věci. To znamená, že oprávněný má právo využívat určitou část nějaké cizí věci a vlastník mu v tom nesmí bránit. Dokonce je definováno, že je i povinen toto trpět. Na první pohled se toto zdá nelogické. Pokud něco vlastníme, proč by nám měl něco brát někdo cizí? Jsou však i případy, kdy je toto nevyhnutelné. Pokud je například v určité obci vedena síť rozvodů elektřiny, plynu, vody, odpadu, jsou v některých případech po dané vzdálenosti v trubkách přístupová místa pro případ, že by se stala havárie a bylo by třeba něco opravit. Logicky se takový přístupový bod bude nacházet na něčím pozemku. Nastane-li havárie, příslušní opraváři nebudou mít čas se s majitelem dohadovat, jestli mohou k němu na zahradu, či nikoli, proto je opravňuje k vstupu věcné břemeno.

Věcná břemena – lze se jich zbavit?

O věcném břemenu lze hovořit i v případě, pokud někdo přepíše byt či dům na někoho jiného (děti, příbuzné, přátele). Nejčastěji se jedná o staré lidi. Ti se již nechtějí zabývat byrokracií, proto přepíšou majetek na děti, ať se starají. Pokud někdo rodinu nemá, ale má přátele, kteří mu vypomáhají, kompenzuje mu péči dotyčný darováním nemovitosti. V každém případě tito původní majitelé chtějí v místě dožít, proto se pojistí tím, že jsou věcným břemenem. Nový majitel je tak nemůže vyhodit, i když přebývají již v jeho majetku. Alespoň z právního hlediska. I když je pravda, že toho může docílit, pokud daná osoba bude například učiněna nesvéprávná, nesoběstačná apod. V případě věcného břemene na území (případ s pozemky zmiňovanými výše) je to komplikovanější. Lze tak povinnost přesunout o pár metrů k sousedovi, který nebude mít problém s tím, pokud mu někdo v případě nouze přijde na zahradu.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *