Jak na spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je velmi rozšířený typ úvěru, jehož pomocí si můžete koupit cokoli – od nového vysavače po dovolenou. Z hlediska typologie úvěrů představuje poměrně velké riziko, protože je snadno dosažitelný, ale můžeme jím financovat i věci nebo služby s krátkou trvanlivostí – zde záleží jen na každém z nás, zda úvěr využijeme, či nikoli. K čemu je spotřebitelský úvěr dobrý a na co si dát pozor?

Spotřebitelský úvěr – typy

Spotřebitelských úvěrů je na trhu celá řada, některé z nich jsou zcela neúčelové, jiné jsou vázány na financování konkrétního zboží nebo určité služby. Typickými příklady spotřebitelského úvěru jsou:

  • kreditní karty,
  • kontokorentní úvěry, tedy povolené přečerpání účtu,
  • rychlé půjčky neboli půjčky do výplaty,
  • úvěry od splátkových společností.

Všechny tyto produkty mají společné mj. to, že jejich fungování upravuje zákon č.145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tato nová právní úprava posílila pozici spotřebitele, a je proto v zájmu všech zájemců o tento typ úvěru znát práva, která jim zákon přiznává.

Než si vezmete spotřebitelský úvěr

Právě proto, že na nás nabídka nějakého spotřebitelského úvěru číhá téměř na každém roku a většina rodinných rozpočtů je nějakým spotřebitelským úvěrem zatížena, má řada spotřebitelů tendenci přistupovat k tomuto typu k úvěru jako k naprosto běžnému kroku. Mnohdy ani nezvažují, jaká rizika jsou se spotřebitelskými úvěry spojená, a někteří dokonce ani nevědí, jaký je například rozdíl mezi kreditní a debetní kartou.

Přitom platí, že rozhodnutí o spotřebitelském úvěru by mělo být vždy výsledkem analýzy rodinných příjmů a výdajů a výhledu do budoucna. Rozhodnout se pro spotřebitelský úvěr v okamžiku, kdy se díváme na nový model plazmové televize v obchodě, je dokonalý příklad toho, jak bychom postupovat neměli. Proč?

Protože i malý úvěr je úvěr a může nás dostat do potíží. K financování úvěrem bychom měli přistupovat až v případě nezbytné potřeby. Mít novou televizi je hezké, ale nejedná se o věc, bez které bychom se nemohli obejít.

Dalším kritériem by měla být trvanlivost věci nebo služby, na kterou si půjčujeme. Půjčovat si na vánoční dárky nebo na dovolenou je z hlediska finančního zdraví velmi riskantní – na dovolené budeme několik týdnů, ale splácet můžeme i několik let. Na takovéto věci nebo služby je vhodnější si předem našetřit, čas odříkání za to stojí.

Než podepíšete jakoukoli smlouvu o úvěru, měli byste mít jasnou představu o tom, kolik vám bude měsíčně zbývat po zaplacení splátek. Každému se může stát, že bude v dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo přijde o práci, a proto je nutné mít nejen dostatečnou finanční rezervu, ale počítat i s eventualitou splácení úvěru při nižším příjmu.

Jaké informace musí být o úvěru známy předem

Zákon ukládá povinnost informovat zájemce o úvěr o všech poplatcích, které jsou s čerpáním úvěru spojeny. Klient musí dostat informace týkající se toho, o jaké poplatky se jedná, jak jsou vysoké a jak se splácí.

Další důležitou informací je RPSN, neboli roční procentuální sazba nákladů. Jedná se o procentuální vyjádření ceny úvěru, tedy toho, co zaplatíte navíc. Tento ukazatel však nezahrnuje případné pokuty a jiné sankce, které mohou úvěr výrazně prodražit. Informujte se proto o všech situacích, které mohou nastat, a také případných postizích.

Jak se spotřebitelský úvěr splácí

U spotřebitelského úvěru existuje několik možnosti splácení, k jejich pochopení je nutné znát důležité pojmy, které se k nim vztahují.

Prvním pojmem je úmor (tedy nesplacená část úvěru) a druhým úrok (procentem vyjádřená odměna za půjčení peněz). Splátka úvěru neboli anuita se skládá z těchto dvou složek.

Spotřebitelský úvěr – půjčka – může být splácen anuitně – v takovém případě je anuita po celou dobu splácení úvěru stejná. Druhou možností je splácet úvěr pomocí konstantních splátek jistiny – zde je splátka s každým dalším splacením nižší, protože jsou nižší i úroky.

Úvěr bez navýšení?

V oblasti spotřebitelských úvěrů se můžeme setkat s nabídkou úvěrů bez navýšení. Často se jedná o nabídku financování určitého produktu, kdy je úvěr poskytnut s nulovým úrokem (v případě řádného splácení). Jak je to možné?

Odměnu pro poskytovatele úvěru totiž neplatí koncový spotřebitel, ale obchodník, který zboží prodává. Úvěr bez navýšení je do jisté míry iluzorní, protože navyšuje cenu zboží, které si kupujete – obchodník náklady na úvěr většinou promítne do koncové ceny zboží.

Na co při splácení spotřebitelského úvěru nezapomenout

  • Pokud uzavřete smlouvu o spotřebitelském úvěru a posléze začnete litovat, využijte 14denní lhůty na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
  • Pokud již nějaký spotřebitelský úvěr splácíte, uchovávejte si doklady o zaplacení.
  • V případě kreditní karty nebo kontokorentního účtu kontrolujte zasílané výpisy, může se stát, že se banka zmýlí a odečte vám některou splátku neodůvodněně.
  • Mějte přehled o tom, kolik již máte splaceno a kolik vám ještě zbývá.
  • Zvažte možnosti předčasného splacení úvěru – jen v některých případech se vyplatí.

Pokud máte více spotřebitelských úvěrů u více společností, uvažujte o jejich konsolidaci. Nechte si zpracovat několik nabídek a porovnejte je – nikdy v takovém případe nepřistupujte na rozšíření stávajících úvěrů o další, cílem konsolidace by mělo být ušetřit, a nikoli půjčit si ještě víc.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 200 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *