Sleva na dani pro důchodce od 1. 8. 2014

Boj o slevu na dani pro poplatníka ekonomicky aktivní důchodci definitivně vyhráli. Svědčí o tom Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2340/2013, kteří přiřkl pracujícím důchodcům slevu na dani za rok 2013 i 2014. Boj, který senioři vedli, se netýkal pouze slevy na dani ve výši téměř 25 tisíc korun, šlo o princip rovnosti v daňových zákonech.

Contents

Zrušení slevy pro pracující důchodce

Za zrušení slevy pro pracující důchodce stojí tehdejší Nečasova vláda, která v zájmu úsporných opatření odebrala pracujícím důchodcům možnost využít slevu na poplatníka. Toto opatření bylo plánováno na roky 2013 až 2015 a mělo státní kase přinést dvě miliardy korun ročně.

Opatření vzbudilo značnou vlnu nevole a někteří důchodci se dokonce rozhodli si výplatu důchodu pozastavit. Důvodem k tomu byla formulační nepřesnost v novele zákona o daních z příjmů, kterou bylo možné interpretovat i tak, že kdo 1. ledna daného kalendářního roku nepobírá starobní důchod, má na slevu na poplatníka nárok. Nešikovností našich zákonodárců tak někteří senioři našli skulinu v zákonech a výplatu důchodů účelově pozastavovali.

Jedná se o protiústavní krok

Změna nastala až tehdy, kdy se na Ústavní soud začali obracet jednotliví pracující důchodci. Ústavní soud tak nejprve přiřkl ekonomicky pracujícím důchodcům slevu na poplatníka od roku 2014 a následně zářijovým verdiktem i zpětně za rok 2013.

Se státem se nesoudili jen „obyčejní“ pracující důchodci, ale také například penzionovaní daňoví poradci, tedy profesionálové na slovo vzatí. Ústavní soud poté uznal, že sleva na poplatníka náleží všem pracujícím starobním důchodcům bez rozdílu.

Sleva na dani pro důchodce – jak ji uplatnit za rok 2013

Existuje několik možností, jak lze slevu na dani zpětně uplatnit. Pokud jde o ekonomicky aktivního důchodce v zaměstnaneckém poměru, který uplatňuje slevu u svého zaměstnavatele, a který požádal o slevu prostřednictvím Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, ale zaměstnavatel tuto žádost nezohlednil, má možnost ji u zaměstnavatele uplatnit zpětně.

V ostatních případech může o slevu požádat formou daňového přiznání za rok 2013 a nárok na slevu uplatnit, o slevu tedy ekonomicky pracující starobní důchodce rozhodně nepřijde.

Pokud jde o případ podnikajícího starobního důchodce, existuje opět několik možností. Pokud daný daňový subjekt nepodal daňové přiznání za zdaňovací období roku 2013, lze opožděně podat daňové přiznání a nárok na slevu uplatnit.

Pokud takový podnikatel daňové přiznání za rok 2013 již podal a nárok na slevu neuplatnil nebo ji finanční úřad neakceptoval, má možnost využít dodatečné daňové přiznání a nárok na slevu uplatnit v něm.

Sleva na dani pro důchodce – pracující důchodci si opět přilepší, a to i zpětně za rok 2013

V těchto případech platí, že nárok na slevu lze uplatnit do 1. 4. 2017, dodatečné daňové přiznání by však mělo být podáno do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž se o této možnosti dozvěděl.

Pracující důchodci mají slevu na poplatníka jako ostatní

Rozhodnutím Ústavního soudu tak získávají pracující důchodci stejné postavení jako ostatní ekonomicky aktivní obyvatelé České republiky. Nejedná se o zanedbatelnou sumu, celkem jde o 24 840 Kč, které si lze odečíst nikoli ze základu daně, ale z vypočtené daně samotné.

Díky této slevě budou mít pracující důchodci vyšší čisté příjmy než dosud, a nebudou v porovnání s ostatními ekonomicky aktivními obyvateli diskriminováni. Uvážíme-li průměrnou výši starobního důchodu v České republice a jeho poměr k průměrné mzdě, jedná se o krok, který pracujícím důchodcům potvrzuje jejich společenskou potřebnost a oceňuje jejich pracovní aktivitu.

4/5 - (1 vote)

You may also like...

1 Response

  1. Richard napsal:

    Myslíte, že i já budu mít takto výhodné podmínky, když budu ještě v 70ti MUSET pracovat?
    V této republice se není čemu divit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *