Pracujete na dohodu o provedení práce? Představujeme vám změny pro rok 2018

Práce na dohodu je v naší zemi velmi oblíbená. Máme pro vás kompletní souhrn pravidel pro rok 2018. Například od ledna 2018 se zvedla minimální mzda na 12 200 korun hrubého měsíčně a méně dostat nemůžete, i když pracujete na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Minimální hranice je tedy v přepočtu na hodinu 73 korun a 20 haléřů.

Dohoda o provedení práce pro rok 2018

Dohodu o provedení práce je možné umožnit s jakýmkoli počtem zaměstnavatelů. Stále však platí hranice tři sta hodin za rok. Aby byla dohoda o provedení práce platná, musí být písemná. Sepsat se v ní dá cokoliv, třeba i čerpání cestovních náhrad a diet, na které jinak při práci na dohodu nárok není. Zaměstnavatel i zaměstnanec má právo kdykoli bez udání důvodů písemně DPP vypovědět. Výpovědní lhůta pak trvá patnáct dní. Seznamte se s dalšími pracovními smlouvami, které existují.

Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním

Jestliže si v práci na dohodu o provedení práce nevyděláte více jak deseti tisíc korun, z výdělku se nestrhává zdravotní pojištění ani sociální pojištění. Podobně je to u příjmu do deseti tisíc i u ostatních zaměstnavatelů. Více uzavřených smluv DPP u jednoho zaměstnavatele dohromady sčítá všechny příjmy. Součet měsíčních výdělku tak nesmí překročit více jak deset tisíc korun. V ten moment se odvádí z celé sumy sociální a zdravotní pojištění.

Důležité je zdravotní pojištění, které je povinné platit. V případě, že máte pouze výdělky, kde se nehradí zdravotní pojištění a nehradí ho za vás ani stát, musíte se do osmi dní nahlásit zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a pojištění si začít platit. Pro osoby bez zdanitelných příjmů dělá placení měsíčního pojištění 13,5 % z minimální mzdy, tedy částku 1647 korun měsíčně. Zaplacené pojištění by mělo být vždy do osmého dne následujícího měsíce. Za únor do osmého března.

Jak na daně z příjmů

Podobně jako výše i zde je limit deset tisíc korun. Pokud není součet měsíčních výdělků z dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele vyšší než deset tisíc korun máte na výběr ze dvou možností danění.

Jestliže nepodepíšete u zaměstnavatele prohlášení k dani (růžový papír), zaměstnavatel za vás strhne patnáctiprocentní srážkovou daň. Příjem z dohody je potom tvořen samostatným daňovým základem a už nemusíte nikdy nic vykazovat. Můžete ho ale dobrovolně zahrnout do daňového přiznání. A pokud budete mít v daném roce nízké příjmy, získáte sraženou daň nazpátek. Připočtením příjmů už zdaněných srážkovou daní umožní využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Po konci roku vám pak zaměstnavatel vystaví potvrzení příjmu, které přiložíte k daňovému přiznání.

Jestliže podepíše růžové prohlášení, zaměstnavatel kromě srážkové daně odečte i daňové slevy, na které máte nárok. Jedná se zpravidla o daňovou slevu na poplatníka, která v roce 2018 dosahuje 2070 korun měsíčně. Další možností je využít slevu na vyživované dítě, slevu pro studenta nebo slevu pro zdravotně postižené. Jsou zde i slevy na manželku/manžela a slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení. Tyto dvě slevy se však uplatňují zpětně za celý rok a ne jednou za měsíc.

Překročí váš příjem nebo součet měsíčních odměn u jednoho zaměstnavatele přes hranici deset tisíc korun? Pak vám bude automaticky sražena patnáctiprocentní záloha na dani z příjmu. Daň se bude počítat ze superhrubé mzdy, což je mzda navýšena o platby sociálního a zdravotního pojištění, které za vás hradí zaměstnavatel nad rámec toho, co na pojistném platíte z hrubého výdělku vy sami. V případě podepsaného prohlášení k daní se při výpočet zohlední slevy na daň, na které máte nárok. A pozor, prohlášení k dani můžete na každý měsíc podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Hledáte práci na plný pracovní úvazek? Připravte se na otázky, které padají při pohovoru.

Dohoda o pracovní činnosti pro rok 2018

Stejně jako u dohody o provedení práce, tak dohodu o pracovní činnosti je možné uzavřít během roku s libovolným počtem zaměstnavatelů. Je zde však jedno omezení. Konkrétně nemůžete na DPČ u jednoho zaměstnavatele pracovat více jak dvacet hodin týdně.

Dohoda o pracovní činnosti se musí uzavřít písemně a vypovědět zrovna tak. Předčasné ukončení DPČ není nutné vysvětlovat a výpovědní doba je stanovena na 15 dní.

U měsíční odměny za dohodu o provedení pracovní činnosti, která nepřesáhne hranici dva a půl tisíce korun, se neodvádí zdravotní pojištění. Jestliže se stanovená hranice dvou a půl tisíc korun překročí, zdravotní pojištění se z ní odvede stejně jako u běžného pracovního poměru. Máte-li více uzavřených DPČ u jednoho zaměstnavatele, limit dva a půl tisíce je součtem všech příjmů, které u něj máte a jakmile se tato hranice překročí, počítá se zdravotní pojištění z celé částky.

A stejně jako výše i zde platí, že jakmile neplatíte zdravotní pojištění ani z jiného příjmu a nehradí ho ho za vás stát, jste povinni hlásit se zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a to do osmi dní od uzavření smlouvy a platit měsíčně pojistné ve výši 1647 korun.

U sociálního pojištění je také stanovena hranice dvou a půl tisíce korun. Zde se však hradí sociální pojištění i v případě, že je výdělek z nějakého důvodu nižší. Nejde totiž o skutečnou odměnu, ale vždy se přihlíží na odměnu sjednanou v dohodě o pracovní činnosti. A opět zde platí to samé co výše. Jakmile máte u jednoho zaměstnavatele více dohod o pracovní činnosti a součet odměn překročí hranici dva a půl tisíce, hradí se sociální pojištění ze všech z nich.

Daně u dohody o pracovní činnosti

Nepodepsané prohlášení k dani vám z měsíční odměny, která je nižší než 2500 korun, strhne patnáctiprocentní srážkovou daň. Příjem z DPČ je pak samotným daňovým základem a nebudete jej muset nikde vykazovat ani podávat daňové přiznání. Pokud podepíšete prohlášení k dani, bude vám stržena patnáctiprocentní záloha na dani stejně jako u odměn nad 2499 Kč. Výdělek tedy budete danit jako v běžném pracovním poměru a to včetně daňových slev, na které máte nárok.

Rate this post

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *