Bezriziková aktiva 0

Bezriziková aktiva

Takový typ aktiv, u kterých je výnos jistý. Jedná se třeba o spořicí účty, nebo termínované vklady, popřípadě státní pokladniční poukázky. Jejich výnos je obvykle také garantovaný.


Bezkuponový dluhopis 0

Bezkuponový dluhopis

Jeho emise je závazkem pro klienta, aby v rámci smluveného data zaplatil jmenovitou hodnotu daného bezkuponového dluhopisu. Obvykle je prodáván za nižší cenu, a to na sekundárním i primárním trhu. Rozdíl daných cen, tedy nominální...

Bezhotovostní transakce 0

Bezhotovostní transakce

Platba za služby nebo zboží, která může proběhnout převodem na účet, nebo využitím platební karty. Během bezhotovostní transakce není používána hotovost.

Bezhotovostní platební styk 0

Bezhotovostní platební styk

Platba za služby nebo zboží, která je realizována bez využití hotových peněz. Primárně se jedná o bezhotovostní bankovní převod v rámci jedné banky, nebo různých bank. DO této kategorie spadá také dnes stále oblíbenější platba...


Benchmark 0

Benchmark

Označení pro úroveň srovnání primárně v oblasti podílových fondů a jejich výkonu. Využívat je benchmark možný ale i v jiných segmentech investičních produktů.

Bazický bod 0

Bazický bod

Pojem používající se při stanovování úrokové míry. Jedná se o jednu šestinu běžného procenta. V běžné mluvě příliš nevyužívaný.

Báze 0

Báze

Emise cenných papírů, konkrétně jenom ty vybrané, které tvoří burzovní indexy. Aby byla báze vytvořena, jsou stanovovány podmínky konstrukce, které souvisí hlavně s likviditou, a například i s tržní kapitalizací.


Basket certifikáty 0

Basket certifikáty

Zařadit je lze do sekce cenných papírů, které jsou specifické tím, že zobrazují vývoj akciových košů. Ty jsou souhrnně označovány jako „baskets“, což je důvod, proč se označují pojmem basket certifikáty. V rámci jednoho takového...

Barter 0

Barter

Zajímavý druh obchodu, u kterého nejsou využívány peníze. Barter je směnný obchod, během kterého může dojít k výměně služeb nebo zboží za něco jiného, co si obě strany předem domluví. Výhodná forma spolupráce tam, kde...

Bankrot 0

Bankrot

Stav, který lze označit také slovem úpadek. Konkrétní jedinec, ale třeba i firma je prohlášena za nesolventního. Tímto daný právní stav označuje situaci, kdy je daná osoba neschopná plnit své závazky.


Bankovní rezervy 0

Bankovní rezervy

Jsou to zásoby deviz, a také drahých kovů. Bankovní rezervy slouží k tomu, aby byly kryty veškeré peníze v oběhu, nebo aby byly kryty závazky banky. Zda mají banky stoprocentní rezervy je zjistitelné velmi komplikovaně.

Bankovní převod 0

Bankovní převod

Tímto pojmem lze popsat jeden z nejznámějších způsobů bezhotovostního platebního styku. Bankovní převod je zaslání peněz z jednoho bankovního účtu na účet jiný. A to nejenom v rámci stejné banky, ale také v rámci dvou různých bankovních ústavů....

Bankovní likvidita 0

Bankovní likvidita

Jde o schopnost banky v tom smyslu, aby dokázala dostát všem závazkům, které ji vzniknout. Hlavně v souvislosti s různými smlouvami, které jsou uzavřeny s jednotlivými klienty. Jednoduše si lze pojem bankovní likvidita představit tak, že jde o...