Dividenda 0

Dividenda

Pojem, kterým se označuje vyplacení podílu na zisku. Dividenda je spojena výhradně jenom s držením cenného papíru. V investorském světě jde nejčastěji o podíl na zisku z držení akcie.


Diverzifikace 0

Diverzifikace

Tento finanční pojem souvisí hlavně se světem investic. Diverzifikace znamená v praxi možnost snížit určité riziko. Jednoduše řečeno, je diverzifikace postupem, kdy jsou finanční prostředky rozloženy do více investic. Diverzifikace je v rámci investic výrazně doporučována....

Dokonalé trhy 0

Dokonalé trhy

Existují jenom v teoretické rovině. Rozhodně neexistují v běžném a klasickém světě. Tento typ trhů má i své anglické označení, a to jako perfect financial markets. Takové dokonalé trhy mají několik společných věcí. Mezi ně můžeme...


Dobrovolná nezaměstnanost 0

Dobrovolná nezaměstnanost

Jde o typ nezaměstnanosti, která je spojena s lidmi, kteří sice hledají práci, ale nespokojí se s každou. Dobrovolná nezaměstnanost vzniká ve chvíli, kdy je konkrétní osoba bez práce, aktivně si ji hledá, ale jenom s podmínkou,...

Diskriminace 0

Diskriminace

Obecný pojem spojený se znevýhodněním, nebo dokonce poškozením. V segmentu financí signalizuje nerovné podmínky. Tedy takové, které vyhovují jenom určitým subjektům a jiným nikoliv.


Diskontování 0

Diskontování

Jedná se o postup, během kterého dochází k přepočtu hodnoty budoucí na tu současnou. Do přepočtu se tedy kromě peněžní hodnoty promítá také čas. To znamená, ž výsledkem diskontování může být to, že současná stokoruna...

Diskontní úvěr 0

Diskontní úvěr

Úvěrový produkt, který je poskytnutý centrální bankou, jejímž klientem je banka komerční. Diskontní úvěr je typ půjčky, kterou poskytuje ČNB klasickým bankám. V tomto vztahu jde o jeden z nejznámějších a také nejpoužívanějších úvěrů, které na...

Diskontní sazba 0

Diskontní sazba

Úroky u půjček jsou centrálně ovlivňovány, a to Českou národní bankou. Právě diskontní sazba je tou hodnotou, ze které se následně odvíjejí úrokové sazby u klasických půjček, které poskytují komerční banky. Ty své sazby...


Equa bank 0

Equa bank

Na našem trhu rozhodně nejsou jenom velké banky. Najít tu můžeme i ty menší. A mezi ně patří Equa bank. Není důvod se však obávat, že by to byl nováček, nebo banka bez zázemí....