Fiskální politika 0

Fiskální politika

Jedná se o politiku konkrétní vlády. Souvisí s rozpočtem určitého státu. Fiskální politika je dnes to nejdůležitější v každém státě, který je součástí tržní ekonomiky. S fiskální politikou souvisí kroky, které mohou ekonomiku výrazně ovlivňovat. Má několik...


Finanční zprostředkování 0

Finanční zprostředkování

Nejčastějšími zprostředkovateli tohoto typu jsou banky. Jejich hlavním úkolem je zjednodušovat tok úspor a finančních prostředků jako takových. Finanční zprostředkování může mít v souvislosti s bankami řadu podob. První z nich je to, že mohou párovat ty,...

Finanční vypořádání 0

Finanční vypořádání

Vyrovnání rozdílů cen u podkladových aktiv. A to v době splatnosti opčního kontraktu. Jde o jednu z častých metod vypořádání v souvislosti s obchodováním.


Finanční trh 0

Finanční trh

Jeden z trhů, který je charakteristický tím, že se zde setkávají dvě skupiny lidí. První skupinou jsou ti, kteří mají finanční prostředky, za které chtějí něco pořídit. Druhou skupinou zde jsou ti, kteří je chtějí...

Finanční riziko 0

Finanční riziko

Nejčastěji je spojena výše rizika se zadlužeností podnikatele. Je na posouzení každého, jak ho vyhodnotí. Obvykle míru rizika vyhodnocují úvěrové společnosti.

Finanční majetek krátkodobé povahy 0

Finanční majetek krátkodobé povahy

Mezi takový typ majetku patří třebas obchodovatelné cenné papíry. Tento majetek je charakteristický tím, že je určený k tomu, aby do něho mohly být vloženy volné finanční prostředky. Obvykle jenom dočasně, a také s cílem, aby...Finanční leasing 0

Finanční leasing

Teoreticky se jedná o formu pronájmu, v praxi potom o označení varianty splátkového prodeje. Finanční leasing je charakteristický tím, že je zboží postupně spláceno pronajímateli. Předmět je vypůjčený po celou dobu jeho životnosti. Jakmile dojde...

Finanční krize 0

Finanční krize

Pojem označující situaci, kdy na finančním trhu neprobíhá vše podle předpokladů a klasických modelů. Finanční krize nejčastěji nasává v souvislosti se spekulační bublinou – během ní rostou neúměrně ceny. Krize jako taková nastane ve chvíli,...