Fúze 0

Fúze

Dohoda, která vznikne mezi majiteli několika různých firem. Výsledkem této dohody je situace, kdy se jejich firmy spojí a založí se nový subjekt, nebo dojde ke sloučení tím způsobem, že jeden pohltí ostatní. Tomuto...


Futures 0

Futures

Kontrakty označované jako futures souvisí s oblastí finančních derivátů. Futures jsou podobné pojmu forvard. I zde se jedná o popis kontraktu, který je spojený se závazky dvou stran. Kupující se zavazuje koupit určité aktivum, v daný...

Fundamentální analýza 0

Fundamentální analýza

Měla by být naprostým základem při investicích do akcií. Fundamentální analýza je založena na tom, že dochází ke sledování a hodnocení ceny akcie. A to s ohledem na fakt, zda odpovídá nebo neodpovídá její vnitřní...

Frikční nezaměstnanost 0

Frikční nezaměstnanost

Tento typ nezaměstnanosti vzniká z toho důvodu, že lidé dobrovolně opustí předchozí zaměstnání, z důvodu nespokojenosti. Následně hledají novou práci, a to s ohledem na kvalitu práce, ale i s ohledem na výši platu. Frikční nezaměstnanost může trvat...


Franchising 0

Franchising

Zajímavý koncept podnikání. Franchising je založený na tom, že dochází k převzetí podnikatelského konceptu mateřské firmy a pod jejím jménem otevřít vlastní podnik. Franchising je oblíbený nejenom u začínajících, ale i zkušenějších podnikatelů, kteří mají...

Forwardy 0

Forwardy

Označení pro závazky. A to celkem specifické. Forwardy označují závazek kupujícího, a to v tom, že koupí určité množství aktiva. A to jak v určitý den, tak i za určitou cenu. Zároveň se jedná po závazek...

Forwardová výnosová křivka 0

Forwardová výnosová křivka

Ta je založena na teorii, která souvisí s výnosem za určité období. Týká se dluhopisů a toho, že i u různých kombinací dojde k tomu, že za stejnou dobu splatnosti bude jejich výnos stejný. Forwardová výnosová...


Forward 0

Forward

Označení kontraktu, který vznikne mezi kupujícím a mezi prodávajícím. Ten jasně označuje to, zda jde o prodej nebo nákup, stejně jako označuje konkrétní množství aktiva, stejně jako označuje i čas, kdy k transakci dojde. Hlavní...

Forfaiting 0

Forfaiting

Jde o označení odkupu buď středně dlouhých, neb o i dlouhodobých pohledávek. A to takových, které vznikají buď při vývozu zboží, nebo naopak při dovozu zboží, kdy je k nákupu použitý úvěr. Subjekt odkupujícího, označený...

Fondy zelené 0

Fondy zelené

Poměrně nový typ fondů, které souvisí s tolik v posledních letech doporučovanou odpovědností vůči životnímu prostředí. Zelené fondy jsou charakteristické tím, že jsou využívány vstupy jenom do těch společností, které jsou v tomto směru odpovědné a podporují...


Fondy ze zisku 0

Fondy ze zisku

Fondy s jasnou charakteristikou. Jsou tvořené jenom ze zisku podniku. Jejich vznik je dán často zákonem, kdy jde o takzvané statutární fondy. Stejně tak může být jejich vytvoření spojeno s povinností, které vycházejí ze stanov společnosti....

Fondy zaměřené na daňovou optimalizaci 0

Fondy zaměřené na daňovou optimalizaci

Základem těchto fondů jsou takzvaná výhodná aktiva. O co se jedná? Jde převážně o takové, kde je výnos osvobozený od daní. Příkladem jsou třeba hypoteční zástavní listy. Rizikovost neb o výnosnost fondu se odvíjí...

Fondy zaměřené na akcie nových firem 0

Fondy zaměřené na akcie nových firem

Už samotný název daných fondů jasně ukazuje, na co jsou zaměřeny. Jak v případě těch otevřených, tak i u těch uzavřených dochází k tomu, že jsou orientovány na investice do akcií nově vzniklých akciových společností. Je...