Finanční leasing 0

Finanční leasing

Teoreticky se jedná o formu pronájmu, v praxi potom o označení varianty splátkového prodeje. Finanční leasing je charakteristický tím, že je zboží postupně spláceno pronajímateli. Předmět je vypůjčený po celou dobu jeho životnosti. Jakmile dojde...

Finanční krize 0

Finanční krize

Pojem označující situaci, kdy na finančním trhu neprobíhá vše podle předpokladů a klasických modelů. Finanční krize nejčastěji nasává v souvislosti se spekulační bublinou – během ní rostou neúměrně ceny. Krize jako taková nastane ve chvíli,...

Finanční inovace 0

Finanční inovace

Tímto slovem se označují finanční produkty, které jsou celkem nové. Může se jednat o nové finanční deriváty, může se jednat o nové finanční fondy, stejně jako třeba různé operace, spojené s automatizací – například bankovního...


Financial futures 0

Financial futures

Označuje jasně charakteristickou dohodu mezi dvojicí finančních partnerů. Tato dohoda jim umožňuje a dává jim právo, ale třeba i povinnosti prodat, nebo také koupit. A to v dopředu známém a sjednaném termínu, který se týká...


Faktoring 0

Faktoring

Průběžný odkud krátkodobých pohledávek. Jedná se o krok, který je i smluvně podložený. Souvisí především s těmi pohledávkami, které vznikly v souvislosti s nezajištěným úvěrem, který poskytla specializovaná faktoringová společnost.

Extrapolace 0

Extrapolace

Jasný a předepsaný exaktní postup, který vychází z řady číselných údajů. Na jejím základě je možné buď odhadnout, nebo je možné i přesně stanovit hodnotu konkrétní veličiny, která se nenachází v dané číselné řadě, ale mimo...

Externality 0

Externality

Tímto jedním slovem lze snadno označit všechny vnější vlivy. Externality mohou být třeba vedlejší účinky spojené s ekonomickými činnostmi. Obvykle se nezapočítávají ani mezi náklady, ani mezi výnosy a tak stojí vlastně stranou.


Exploatace 0

Exploatace

Tento pojem může mít řadu vysvětlení. Ty klasické jsou využívání čehokoliv, nebo i těžba, či zužitkování určitých věcí. Exploatace však má i svůj negativní význam, a to v podobě vykořisťování.

Explicitní náklady 0

Explicitní náklady

Jedná se o náklady, které může mít výrobce, který při produkci svého zboží využívá cizích výrobních faktorů, za které zcela pochopitelně musí také platit.

Expat 0

Expat

Pojem, kterým se označuje osoba, která dočasně pracuje v České republice, ale jinak je cizí národnosti. Obvykle je tímto pojmem označována odbornější pozice, než jenom klasický dělník.