Financial futures 0

Financial futures

Označuje jasně charakteristickou dohodu mezi dvojicí finančních partnerů. Tato dohoda jim umožňuje a dává jim právo, ale třeba i povinnosti prodat, nebo také koupit. A to v dopředu známém a sjednaném termínu, který se týká...


Faktoring 0

Faktoring

Průběžný odkud krátkodobých pohledávek. Jedná se o krok, který je i smluvně podložený. Souvisí především s těmi pohledávkami, které vznikly v souvislosti s nezajištěným úvěrem, který poskytla specializovaná faktoringová společnost.


Extrapolace 0

Extrapolace

Jasný a předepsaný exaktní postup, který vychází z řady číselných údajů. Na jejím základě je možné buď odhadnout, nebo je možné i přesně stanovit hodnotu konkrétní veličiny, která se nenachází v dané číselné řadě, ale mimo...

Externality 0

Externality

Tímto jedním slovem lze snadno označit všechny vnější vlivy. Externality mohou být třeba vedlejší účinky spojené s ekonomickými činnostmi. Obvykle se nezapočítávají ani mezi náklady, ani mezi výnosy a tak stojí vlastně stranou.

Exploatace 0

Exploatace

Tento pojem může mít řadu vysvětlení. Ty klasické jsou využívání čehokoliv, nebo i těžba, či zužitkování určitých věcí. Exploatace však má i svůj negativní význam, a to v podobě vykořisťování.


Explicitní náklady 0

Explicitní náklady

Jedná se o náklady, které může mít výrobce, který při produkci svého zboží využívá cizích výrobních faktorů, za které zcela pochopitelně musí také platit.

Expat 0

Expat

Pojem, kterým se označuje osoba, která dočasně pracuje v České republice, ale jinak je cizí národnosti. Obvykle je tímto pojmem označována odbornější pozice, než jenom klasický dělník.

Expanzivní měnová politika 0

Expanzivní měnová politika

Krok, který souvisí se snahou zlepšit peněžní zásobu daného státu a zároveň souvisí se snahou výrazným způsobem snížit úrokovou mírů. Tento krok má ve většině případů pozitivní efekt, a to spojený se snížením nezaměstnanosti....


Expanze 0

Expanze

Jedna z hlavních fází hospodářského cyklu. Pro pojem expanze je známé také slovo oživení. V reálu dochází k situaci, kdy roste poptávka. S tím souvisí nárůst výroby a tedy i snižování nezaměstnanosti a celkový růst zisků.

Exkluzivita 0

Exkluzivita

Označení jedinečnosti, výlučnosti, stejně jako výhradního práva, nebo určitého privilegia. To znamená, že je něco určeno výhradně pouze pro někoho a ostatní mají jednoduše smůlu.

Exekuce 0

Exekuce

Splacení závazků věřiteli. Jde však po splacení, které není dobrovolné, ale je vynucené. Exekuce je aktem, kdy je získán majetek dlužníka prostřednictvím exekutora. Jedná se o jednu z posledních možností, jak se dají dluhy vymoci....