Fleet Card 0

Fleet Card

Karta určená primárně k úhradě nákladů, které jsou spojeny s provozem motorových vozidel. V praxi je pojmem fleet card označován typ karty, kterou mohou být hrazeny pohonné hmoty u firemních automobilů. Známou kartou je třeba CCS, nebo...


Fixní úročení 0

Fixní úročení

Jedná se o úrokovou sazbu, která je sjednána už na začátku poskytnutí úvěru. Fixní úročení je charakteristické tím, že se v čase nemění – úrok je stále stejný. Příkladem jsou třeba klasické spotřebitelské půjčky.

Fixní obchod 0

Fixní obchod

Označení pro termínované obchody. Fixní obchod je charakteristický tím, že v domluvený termín plnění musí prodávající dodat cenné papíry. Kupující je naopak povinný za tyto cenné papíry zaplatit a také je převzít. A to sumu,...

Fixní náklady 0

Fixní náklady

Jedná se o typ nákladů, které jsou velmi často konstantní, a nemá na ně vliv to, jaký je rozsah činnosti, nebo jak velká je výroba, či zda vůbec probíhá. Příkladem takových fixních nákladů je...


Fixing 0

Fixing

Typ neboli spíše způsob spojený s obchodováním cenných papírů. Jde o postup, během kterého jsou postupně shromažďovány jednotlivé objednávky. Ve zvoleném termínu a čase dojde k zafixování kurzu, v rámci kterého budou jednotlivé obchody realizovány. Ty jsou...

Fixace úrokové sazby 0

Fixace úrokové sazby

Oblíbené a využívané je hlavně u dlouhodobých úvěrů. I když je v praxi hojně používáno označení fixace hypotéky, správným názvem je právě fixace úrokové sazby. Té se, obrazně řečeno, dané zmrazení přímo týká. Dané období...

Fixace 0

Fixace

Nejčastěji je spojována s hypotékou. Pojmem fixace je označováno období, po které banka garantuje sjednanou úrokovou sazbu. Délku je vhodné zvolit s ohledem na budoucí směr vývoje. Pokud se očekává růst, je vhodná delší fixace. Pokud...


Fiskální politika 0

Fiskální politika

Jedná se o politiku konkrétní vlády. Souvisí s rozpočtem určitého státu. Fiskální politika je dnes to nejdůležitější v každém státě, který je součástí tržní ekonomiky. S fiskální politikou souvisí kroky, které mohou ekonomiku výrazně ovlivňovat. Má několik...

Finanční zprostředkování 0

Finanční zprostředkování

Nejčastějšími zprostředkovateli tohoto typu jsou banky. Jejich hlavním úkolem je zjednodušovat tok úspor a finančních prostředků jako takových. Finanční zprostředkování může mít v souvislosti s bankami řadu podob. První z nich je to, že mohou párovat ty,...

Finanční vypořádání 0

Finanční vypořádání

Vyrovnání rozdílů cen u podkladových aktiv. A to v době splatnosti opčního kontraktu. Jde o jednu z častých metod vypořádání v souvislosti s obchodováním.


Finanční trh 0

Finanční trh

Jeden z trhů, který je charakteristický tím, že se zde setkávají dvě skupiny lidí. První skupinou jsou ti, kteří mají finanční prostředky, za které chtějí něco pořídit. Druhou skupinou zde jsou ti, kteří je chtějí...

Finanční riziko 0

Finanční riziko

Nejčastěji je spojena výše rizika se zadlužeností podnikatele. Je na posouzení každého, jak ho vyhodnotí. Obvykle míru rizika vyhodnocují úvěrové společnosti.