Eurodolar 0

Eurodolar

Jde o označení dolarových pohledávek, které však nemají nic společného s budoucí evropskou měnou. Kromě pohledávek jsou pojmem eurodolar označovány také depozita na bankovních účtech, které jsou mimo Spojené státy americké. Eurodolar je unikátní hlavně...


Euro 0

Euro

Měna, která by podle původního plánu měla být společná pro země, které jsou součástí Evropské unie. Euro bylo zavedené v roce 1999 a jeho cílem je nahradit národní měny jednotlivých zemí. Některé země už ho...

Etatizace 0

Etatizace

Jiným slovem zestátnění. Proces, během kterého dochází k tomu, že soukromé podniky a firmy mění své vlastnictví a přecházejí na státní podniky. Těmi se následně stávají. Etatizace ale může popisovat i stav, kdy se jedná...

Eskontní úvěr 0

Eskontní úvěr

Typ krátkodobého úvěru, který je využíván s jedním konkrétním účelem. Je využitý na odkup konkrétní směnky, a to před tím, než má nastat její sjednaná splatnost.


Eskont 0

Eskont

Akt, kterým je označován a také realizován prodej konkrétní pohledávky. Příkladem může být směnka, ale i šek. Základní charakteristikou je hlavně to, že daná pohledávka musí být koupena před dobou splatnosti. S eskontem souvisí i...

Eskalace 0

Eskalace

Synonymum označující zvýšení, nebo vzestup. Nejčastěji je pojem eskalace používán v souvislosti s růstem mezd, které jsou porovnávány se vzestupem cen zboží, nebo také služeb. V potaz jsou brány ale třeba i životní náklady, nebo produkce...

ESA 95 0

ESA 95

Jedna z několika metodik měření, pomocí které dochází k měření veřejného dluhu a velikosti. Jedná se o jednu z nejvyužívanějších metodik, a to mimo jiné také proto, že odpovídá definicím, které používá samotná evropská unie.


ERM II 0

ERM II

Zkratka, jejíž správné označení je Exchange Rate Mechanism II. Týká se výhradně celých států, a to navíc jenom těch, které mají zájem přijmout euro. Jde o mechanismus, jehož se musí konkrétní stát minimálně dva...

Ergonomika 0

Ergonomika

Obor, neboli spíše konkrétní nauka, která se zabývá vztahy mezi lidmi, a to nikoliv osobními, ale spíše pracovními. Jde o nauku o zákonitostech lidské práce a lidech jako takových.


Emitent 0

Emitent

Odbornější označení toho, kdo vydává cenný papír. Příkladem může být například centrální banka konkrétního státu.

Emisní obchod 0

Emisní obchod

Nejde o obchod jako takový – tedy ve smyslu konkrétní směny. Emisní obchod je aktem, kdy jsou vydány nové cenné papíry. Důvodem pro tento krok je hlavně to, aby daná firma získala nové cenné...

Emise cenných papírů 0

Emise cenných papírů

Označení aktu, kdy jsou do oběhu dávány cenné papíry. Na jedné straně je takzvaný eminent, což je osoba, která je označovaná jako prvonabyvatel. Jde o osobu, která cenný papír poptává a která ho následně...