Fondy dividendové 0

Fondy dividendové

Klasické a velmi populární fondy, u kterých jsou výnosy vypláceny formou takzvaných dividend. A to jak pravidelně, tak i nepravidelně. Vše ovlivňují hlavně nastavená pravidla, ale také výsledky konkrétního fondu. Jsou správnou volbou pro...


Fondy derivátové 0

Fondy derivátové

Jeden z celkem oblíbených druhů fondů, který může zahrnovat jak ty uzavřené, tak pochopitelně i ty otevřené. Pokud se podíváme na dominující portfolio, tak je tvořeno hlavně kontrakty na trhu s finančními opcemi. Jedná se o...

Fondy akciové 0

Fondy akciové

Mohou být otevřené, stejně jako mohou být uzavřené. Jedná se o typ fondů, u kterých je jasně zvolená strategie. Ta spočívá v obchodování akcií na veřejných trzích. Fondy akciové jsou dnes velmi oblíbené hlavně pro...

Fond pojištění vkladů 0

Fond pojištění vkladů

Jeho cílem je především ochrana spotřebitele, ale i firmy. Tedy toho, kdo dává bance své peníze. Fond pojištění vkladů je speciálním fondem, do kterého banky pravidelně přispívají procenta z jednotlivých vkladů. Slouží k tomu, aby byly...


Fond fondů 0

Fond fondů

Poměrně unikátní typ fondu. Je zajímavý tím, že investuje svůj majetek výhradně a jenom do jiných fondů. 0.0 00

Fond 0

Fond

Jde o jeden z hlavních nástrojů kolektivního financování. Fondy jsou oblíbené v souvislosti s investováním a mohou mít několik podob. Nejznámější jsou například fondy podílové. 0.0 00

Floating rate notes 0

Floating rate notes

Typ dluhopisů, které nemají pevně dané, ale mají naopak proměnlivé úročení. Konkrétní výše úrokové sazby se přesně přizpůsobuje situaci na trhu. Zcela logicky tedy může růst, stejně jako může také klesat. 0.0 00


Floating 0

Floating

Takzvaný plovoucí neboli pohyblivý měnový kurz. Zatímco pevně stanovený má své hranice pro oscilaci, tak tento typ kurzu dané hranice nemá. Floating kurz tedy odráží skutečné stavy, které souvisí hlavně s nabídkou a poptávkou v rámci...

Fleet Card 0

Fleet Card

Karta určená primárně k úhradě nákladů, které jsou spojeny s provozem motorových vozidel. V praxi je pojmem fleet card označován typ karty, kterou mohou být hrazeny pohonné hmoty u firemních automobilů. Známou kartou je třeba CCS, nebo...

Fixní úročení 0

Fixní úročení

Jedná se o úrokovou sazbu, která je sjednána už na začátku poskytnutí úvěru. Fixní úročení je charakteristické tím, že se v čase nemění – úrok je stále stejný. Příkladem jsou třeba klasické spotřebitelské půjčky. 0.0...


Fixní obchod 0

Fixní obchod

Označení pro termínované obchody. Fixní obchod je charakteristický tím, že v domluvený termín plnění musí prodávající dodat cenné papíry. Kupující je naopak povinný za tyto cenné papíry zaplatit a také je převzít. A to sumu,...

Fixní náklady 0

Fixní náklady

Jedná se o typ nákladů, které jsou velmi často konstantní, a nemá na ně vliv to, jaký je rozsah činnosti, nebo jak velká je výroba, či zda vůbec probíhá. Příkladem takových fixních nákladů je...

Fixing 0

Fixing

Typ neboli spíše způsob spojený s obchodováním cenných papírů. Jde o postup, během kterého jsou postupně shromažďovány jednotlivé objednávky. Ve zvoleném termínu a čase dojde k zafixování kurzu, v rámci kterého budou jednotlivé obchody realizovány. Ty jsou...