Deprese 0

Deprese

Tento pojem se požívá jak v psychologii, tak i ve finanční oblasti. V té se jedná o označení dlouhodobě nepříznivého stavu, který se týká hospodářství konkrétní země. Je to stav, během kterého může výrazně stagnovat produkce,...

Depreciace 0

Depreciace

Situace, během které dojde k tomu, že je domácí měna vůči ostatním na trhu znehodnocena. Toto znehodnocení je patrné v systému takzvaných plovoucích měnových kurzů.

Depozitář 0

Depozitář

Označení banky, která má za úkol pro běžnou kontrolu nákupu a prodeje, stejně jako oceňování cenných papírů. S to v souvislosti s tím, zda je vše v souladu se zákonem. Depozitář, jak je také banka označována, má také...


Depozitum 0

Depozitum

Jedná se o samotné provedení vkladu v konkrétním bankovním ústavu. Příkladem, který se dá označit jako depozitum, je vklad na běžný bankovní účet, na spořicí účet, stejně jako se může jednat o klasiku v podobě vkladní...

Depozitní účet 0

Depozitní účet

Označení pro vkladový účet, který je vedený u banky. Na tomto účtu jsou následně evidovány jednotlivé vklady, které klient bance dočasně svěřuje.


Depozitář fondu 0

Depozitář fondu

Ten kontroluje jednotlivé konkrétní operace, zda jsou v souladu se zákonem. Obvykle se jedná o banku, které musí správce fondu nejenom předávat všechny účetní uzávěrky, ale musí ji také informovat o veškerých transakcích, které byly...

Depotní směnka 0

Depotní směnka

Typ finanční směnky, kterou vystavuje příjemce úvěru, a to ve prospěch banky nebo instituce, která mu úvěr poskytuje. Velmi často je to takzvaná bianko směnka a důvodem jejího vystavení je to, že právě pomocí...


Deponování 0

Deponování

Proces, při kterém dochází k uložení cenných věcí v bance. Může se jednat o věci osobní hodnoty, o šperky, cenné papíry a cokoliv jiného, pokud se nejedná o věc nebezpečné povahy.

Denní vyměřovací základ 0

Denní vyměřovací základ

Týká se osob zaměstnaných a jedná se o veškerý příjem, který daná osoba pobírá. Je rozúčtován každému zaměstnanci v konkrétním období jednoho roku. Souvisí s takzvanými nemocenskými dávkami, které osoba získává nejenom, když má státu nemocného,...

Demokracie 0

Demokracie

Zjednodušeně řečeno se jedná o vládu lidu. U nás existuje zastupitelská demokracie, kdy si lid volí ty, kteří jim budou vládnout. Demokracie je založena na právu a povinnosti, na uznání rovnosti i na tom,...