Fondy Small Caps 0

Fondy Small Caps

Charakteristikou těchto otevřených nebo uzavřených fondů je fakt, že se zaměřují na menší společnosti, které mohou mít zajímavý potenciál růstu. Z toho jasně plyne, že takové investice mohou být spojeny s větším rizikem. To ale může...


Fondy reinvestiční 0

Fondy reinvestiční

Unikátem těchto fondů je to, že jsou postavené na dlouhodobé investiční strategii, která vede k maximalizaci výnosu. Děje se u nich to, co je označováno jako úrok z úroků. Jak reinvestiční fondy fungují? Vše, co je...

Fondy peněžního trhu 0

Fondy peněžního trhu

Jsou zaměřeny především na investice do nástrojů peněžního trhu. Obvykle do instrumentů s kratší splatností, a to do jednoho roku. Jak u uzavřených, tak i u otevřených fondů velmi záleží hlavně na tom, jak se...

Fondy odvětvové 0

Fondy odvětvové

V rámci uzavřeného i otevřeného typu se stále jedná o podobnou variantu. Hlavní část portfolia zde netvoří nic jiného než cenné papíry spojené s určitým odvětvím. To sice může napomáhat tomu, že se investicemi podpoří růst...


Fondy národní 0

Fondy národní

Jsou specifické nejenom tím, že mohou být otevřené nebo uzavřené. Jsou specifické i tím, že jsou spojeny s konkrétní oblastí – tedy s konkrétním teritoriem. Tyto fondy využívají hlavně příznivý finanční vývoj v určitých zemích, ale i...

Fondy komoditní 0

Fondy komoditní

Jsou oblíbené hlavně u drobných investorů, ale i u začátečníků. To proto, že komoditní fondy umožní i bez výrazných znalostí spekulovat pohyb cen komodit – v tomto případě nepřímým způsobem. Mezi jejich hlavní portfolio pochopitelně...

Fondy indexové 0

Fondy indexové

Tyto typy fondů investují do opcí na daný index. Jaká bude fluktuace a jaká konkrétní výkonnost, to jasně ovlivňuje hlavně referenční index a jeho volba. V praxi jde o různé možnosti investičních strategií, která může...


Fondy high yield 0

Fondy high yield

Velmi specifické typy fondů, které jsou charakteristické tím, že zde dochází k investicím do méně bonitních dluhopisů. Ty jsou označovány jako junk bonds. Jejich charakteristikou sice může být zvýšené riziko, ale zároveň nelze zapomínat na...

Fondy globální 0

Fondy globální

Ať už to jsou fondy otevřené nebo uzavřené, mají jedno společné. Specializují se na cenné papíry, které jsou emitované po celém světě. U většiny z nich tvoří hlavní část jejich portfolia hlavně finanční instrumenty spojené...

Fondy garantované 0

Fondy garantované

Specifický typ uzavřených i otevřených fondů. Jejich investiční strategie je založena na finančních derivátech, které jsou kombinovány s dluhopisy konzervativního charakteru. Od jiných fondů se odlišují tím, že hodnota podílového listu nemůže klesnout pod stanovenou...


Fondy fondů 0

Fondy fondů

Jsou uzavřené, stejně jako mohou být i uzavřené. Jejich unikátem je to, že daný fond investuje do jiných fondů. Konkrétně potom do jejich podílových listů. Charakteristika portfolia je dána zaměřením fondu a samotný investor...

Fondy dluhopisové/obligační 0

Fondy dluhopisové/obligační

Typ uzavřených, ale i otevřených fondů. Hlavní investiční strategie je založena na obligacích. Charakteristikou je to, že volatilita cen podílových listů často vyšší. S tím je spojena i samotná rizikovost daných investic. Na tom se...

Fondy dividendové 0

Fondy dividendové

Klasické a velmi populární fondy, u kterých jsou výnosy vypláceny formou takzvaných dividend. A to jak pravidelně, tak i nepravidelně. Vše ovlivňují hlavně nastavená pravidla, ale také výsledky konkrétního fondu. Jsou správnou volbou pro...