Ergonomika 0

Ergonomika

Obor, neboli spíše konkrétní nauka, která se zabývá vztahy mezi lidmi, a to nikoliv osobními, ale spíše pracovními. Jde o nauku o zákonitostech lidské práce a lidech jako takových.


Emitent 0

Emitent

Odbornější označení toho, kdo vydává cenný papír. Příkladem může být například centrální banka konkrétního státu.

Emisní obchod 0

Emisní obchod

Nejde o obchod jako takový – tedy ve smyslu konkrétní směny. Emisní obchod je aktem, kdy jsou vydány nové cenné papíry. Důvodem pro tento krok je hlavně to, aby daná firma získala nové cenné...


Emise cenných papírů 0

Emise cenných papírů

Označení aktu, kdy jsou do oběhu dávány cenné papíry. Na jedné straně je takzvaný eminent, což je osoba, která je označovaná jako prvonabyvatel. Jde o osobu, která cenný papír poptává a která ho následně...

Emise 0

Emise

Značí akt, kterým je vydávání cenných papírů, popřípadě i finančních prostředků do oběhu.

Embosované karty 0

Embosované karty

Dnes standard na poli platebních karet. Embosované karty lze poznat velmi jednoduše, jelikož se jedná o takové, které mají reliéfní údaje. To znamená, že číslo karty, platnost, ale i jméno držitele jsou údaje, které...


Embargo 0

Embargo

Pojem značící zákaz obchodního styku s určitým státem. Může se jednat o kompletní zákaz obchodování, stejně jako může být embargo spojeno jenom s určitým zbožím, nebo s určitou oblastí. Embargo vzniká v souvislosti s mezinárodní politikou a často se...

Elektronické karty 0

Elektronické karty

Typ platebních karet, které se od těch kreditních a debetních liší tím, že nemají vystouplé údaje – tedy číslo karty či jméno držitele.


Elektronická peněženka 0

Elektronická peněženka

Jedná se o alternativu běžného bankovního účtu. Elektronická peněženka je buď speciální čipová karta, nebo se může jednat o online konto, kde jsou ukládány, a následně mnohými způsoby využívány peníze. Mezi nejznámější patří třeba...

Elektronická burza 0

Elektronická burza

Slouží k uzavírání jednotlivých obchodů. Jejím hlavním unikátem je to, že dané obchody jsou uzavírány elektronicky, bez jakýchkoliv zásahů konkrétního člověka.

Elasticita 0

Elasticita

Synonymum pro slovo pružnost. Používá se hlavně v souvislosti s mírou procentuelní změny u dvou proměnných. Pojem elasticita je však velmi často slyšet také ve spojení s poptávkou. Zde se objevuje takzvaná elasticita poptávky.