Expanzivní měnová politika 0

Expanzivní měnová politika

Krok, který souvisí se snahou zlepšit peněžní zásobu daného státu a zároveň souvisí se snahou výrazným způsobem snížit úrokovou mírů. Tento krok má ve většině případů pozitivní efekt, a to spojený se snížením nezaměstnanosti....


Expanze 0

Expanze

Jedna z hlavních fází hospodářského cyklu. Pro pojem expanze je známé také slovo oživení. V reálu dochází k situaci, kdy roste poptávka. S tím souvisí nárůst výroby a tedy i snižování nezaměstnanosti a celkový růst zisků.

Exkluzivita 0

Exkluzivita

Označení jedinečnosti, výlučnosti, stejně jako výhradního práva, nebo určitého privilegia. To znamená, že je něco určeno výhradně pouze pro někoho a ostatní mají jednoduše smůlu.

Exekuce 0

Exekuce

Splacení závazků věřiteli. Jde však po splacení, které není dobrovolné, ale je vynucené. Exekuce je aktem, kdy je získán majetek dlužníka prostřednictvím exekutora. Jedná se o jednu z posledních možností, jak se dají dluhy vymoci....


Exaktní 0

Exaktní

Pojem, kdy se říká, že je něco exaktní, vyjadřuje fakt, že je něco vyjádřeno přesně. Že to dokonale odpovídá skutečnosti. Nejčastěji je toto slovo spojeno s řadou metod na matematickém základu, které jsou jasným potvrzením...

Ex post 0

Ex post

Tento pojem vyjadřuje akt, který vyjadřuje něco, co bylo vykonáno dodatečně. Vyjádřit tak může úroveň, která byla již realizovaná. Stejně jako může vyjádřit krok, který byl uskutečněný až později.

Ex ante 0

Ex ante

Synonymum pro slovo, které vyjadřuje akt uskutečněný předem. V praxi jde o to, že se nad něčím nejprve zamýšlíme. Tedy že něco plánujeme. A to s cílem něčeho pozitivního – třeba investování.


Evropská opce 0

Evropská opce

Opět jeden z pojmů, u kterého může zavádět samotný název. Jedná se o typ opce, kdy dochází k realizaci jenom v určeném termínu, kdy má splatnost. Daný název se nevztahuje k Evropě, ani k EU.

Eurošek 0

Eurošek

Typ šeku, který je spojený s garancí. Pokud je zvolený takzvaný eurošek, tak banka garantuje jeho proplacení i v případě, kdy není plnohodnotně, tedy dostatečně krytý. To znamená, že ten kdo šek vydal, aktuálně nemá tolik...

Eurotrh 0

Eurotrh

Trh, na kterém jsou realizovány obchody jak s cennými papíry, tak s dluhy. Je specifický tím, že dané obchody se uskutečňují výhradně v takzvaných euroměnách. Tou nejznámější je eurodolar, ale využívány mohou být i další. Dané trhy...


Eurodolar 0

Eurodolar

Jde o označení dolarových pohledávek, které však nemají nic společného s budoucí evropskou měnou. Kromě pohledávek jsou pojmem eurodolar označovány také depozita na bankovních účtech, které jsou mimo Spojené státy americké. Eurodolar je unikátní hlavně...

Euro 0

Euro

Měna, která by podle původního plánu měla být společná pro země, které jsou součástí Evropské unie. Euro bylo zavedené v roce 1999 a jeho cílem je nahradit národní měny jednotlivých zemí. Některé země už ho...

Etatizace 0

Etatizace

Jiným slovem zestátnění. Proces, během kterého dochází k tomu, že soukromé podniky a firmy mění své vlastnictví a přecházejí na státní podniky. Těmi se následně stávají. Etatizace ale může popisovat i stav, kdy se jedná...